Hopp til innhold

Frykter ny pandemi: – Kan eksplodere når som helst

Legemiddelindustrien er for dårlig forberedt på den neste pandemien som kommer, heter det i en rapport fra Access to Medicine Foundation. De frykter at det neste utbruddet vil komme like brått på som koronapandemien.

Utbrudd av Nipah-virus i India i 2018

India hadde et utbrudd av Nipah-viruset i 2018. Her begraves en av de døde i Kerala.

Foto: K.shijith / AP

Organisasjonen, som støttes av myndighetene i Nederland og Storbritannia, samt stiftelsen til Bill og Melinda Gates, har gått gjennom de 16 sykdommene WHO mener utgjør størst umiddelbar fare.

For 10 av disse finnes det ingen prosjekter som innebærer å utvikle vaksiner eller medisiner.

Mens det utvikles over 60 vaksiner mot det nye koronaviruset, jobbes det bare med seks ebolavaksiner og fire vaksiner mot zikaviruset.

I rapporten heter det at både legemiddelindustrien og verdenssamfunnet var for dårlig forberedt på koronapandemien til tross for flere år med advarsler.

Flaggermus undersøkes i Brasil

En flaggermus undersøkes av forskere ved Fiocruz-instituttet i Brasil. Flaggermus regnes som smittekilder eller -bærere av en rekke virustyper, som det nye koronaviruset, sars, mers, ebola og Nipah-viruset.

Foto: Silvia Izquierdo / AP

Høy dødelighet

AMF-direktør Jayasree Iyer trekker spesielt frem frykten for et større utbrudd av Nipah-viruset i Asia. Viruset kan ha en dødelighet på opp mot 75 prosent.

– Nipah-viruset er en smittsom sykdom som skaper stor bekymring. Det kan eksplodere når som helst, sier hun.

Nipah-viruset kan føre til alvorlige luftveissymptomer og hjernebetennelse. Dødeligheten ligger mellom 40 og 75 prosent, avhengig av hvor utbruddet oppstår, skriver The Guardian.

Viruset kommer fra flygehunder, også kjent som fruktflaggermus. Utbrudd i Bangladesh og India har blitt knyttet til saft fra daddelpalmer.

Ifølge BBC kan inkubasjonstiden komme helt opp i 45 dager, noe som øker faren for omfattende smitte. Viruset kan også smitte gjennom dyr, mat og direkte kontakt.

I Bangladesh ble det registrert 11 utbrudd mellom 2001 og 2011. Av de 196 som var bekreftet smittet, døde 150.

Etter at rapporten ble ferdigstilt ble det kjent at Moderna har startet arbeidet med å utvikle en vaksine mot Nipah-viruset.

Spraying mot mygg i Brasil

Myndighetene i Brasil gikk til aksjon for å få bukt med myggen som sprer dengue, zika and chikungunya-viruset i november.

Foto: Eraldo Peres / AP

Frykter resistent virus

Mesteparten av arbeidet med å utvikle nye legemidler er konsentrert rundt hiv og aids, tuberkulose, malaria og kreft.

Det er fire vaksiner i arbeid for chikungunya-viruset, som har spredd seg raskt på flere kontinenter de siste årene.

Viruset kommer fra mygg. Legemiddelselskapet Bayer jobber med vaksine, medisin og en insektspray som også skal hjelpe mot denguefeber og zikaviruset.

WHO trekker også frem Rift Valley-feber (RVF), mers og sars. Disse havner også i kategorien koronavirus. De har langt høyere dødelighet enn covid-19, men er mindre smittsomme.

AMF påpeker også at den neste pandemien kan skyldes et resistent virus eller bakterie. De krever fortgang i arbeidet med å finne en erstatning for antibiotika.

– Vi har antibiotika som fortsatt fungerer, men tiden renner ut. Tuberkulose, som vi trodde vi kunne utrydde, har spredd seg flere steder på grunn av multiresistente varianter, sier Iyer.

– Det er ikke bare utenkelig. Det er uunngåelig, med mindre legemiddelindustrien virkelig går inn for å utvikle erstatninger for antibiotika, sier hun.

Ikke enig

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen er ikke enig i vurderingen til AMF. Han sier at det har vært en kolossal utvikling på kort tid.

– Vi har nå greid å få frem vaksiner på rekordtid mot denne pandemien. Man greide jo også å få frem vaksiner på ganske kort tid mot svineinfluensaen i 2009/2010, sier Madsen.

Steinar Madsen

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen

Foto: Legemiddelverket

Han stiller også spørsmål til hva som menes med «for dårlig».

– Da må man definere hva som er målsetningen. Det er veldig fort gjort å slenge ut at noe er for dårlig, sier han.

Han sier at det kanskje kan være mulig for myndigheter og legemiddel-industrien å speide etter mulige pandemier. Madsen mener imidlertid at det er en oppgave som myndighetene bør løse.

Samtidig påpeker han at det er vanskelig å utvikle medisiner eller vaksiner mot en sykdom før det er et visst antall som er syke.

Madsen viser til den første SARS-epidemien for 15 år siden. Da kom man ganske langt i å utvikle en vaksine, men så døde epidemien ut og dermed var det ikke lenger noen mulighet til å prøve ut vaksinen.

– Man må ha et problem av en viss størrelse før man kan klare å løse det, sier Madsen.

Han tror at den nye vaksineteknologien, som MRNA-vaksinene, vil gjøre det lettere å lage nye vaksiner i fremtiden.

– Selv om det kan være virus som HIV, der man ikke har klart å utvikle en vaksine, til tross for utallige forsøk, så er vi også blitt flinkere til å utvikle medisiner

– En av de store suksessene i moderne medisin er utviklingen av hivlegemidler, sier Steinar Madsen.

SISTE NYTT

Siste nytt