Hopp til innhold

Fryktet kollisjon i rommet

To satellitter var på vei mot hverandre i voldsom hastighet. Satellittene har ikke mulighet til å styre unna. Kollisjonen ville skjedd rett over byen Pittsburgh i USA.

To satellitter som kan kollidere

KRAFTIG SAMMENSTØT: Banene til de to satellittene smelter sammen i denne visualiseringen. Kolliderer Iras og GGSE-4 kan det få store konsekvenser for andre satellitter og Den internasjonale romstasjonen.

Foto: LeoLabs

  • Siste: De to satellittene unngikk kollisjon opplyser US Space Command. – De krysset hverandre uten noen hendelser, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået AFP. Sammentreffet ville skjedd klokken 00:39:35 natt til torsdag dersom det skjedde.

De to satellittene går i bane rundt jorden. Banene er forskjellige, men rett etter midnatt natt til torsdag norsk var de på samme punkt.

– Disse satellittene er 900 kilometer over bakken. En kollisjon i den høyden er noe av det verste som kan skje, sier avdelingsdirektør i Norsk Romsenter, Terje Wahl.

Romsøppel

ROMSØPPEL: Det finnes allerede en god del søppel i bane rundt jorden. To satellitter som kolliderer vil føre til at det blir betraktelig mer.

Foto: ESA

Umulig å styre

Det er to gamle amerikanske satellitter som var på vei mot hverandre. De har mistet alle muligheter for å styre. Folk på bakken kunne bare observere det som skjedde. De to er romteleskopet Iras fra 1983 og den eksperimentelle satellitten GGSE-4 som ble skutt opp i 1967.

  • Vil du bli oppdatert om utenriks? Meld deg på nyhetsbrev her.
Romteleskopet IRAS

ER DØD: Romteleskopet Iras ga forskerne banebrytende kunnskap etter at det nådde rommet i 1983. Det levde i bare ti måneder, og har etter det bare sirklet rundt jorden.

Foto: Nasa

Enorm hastighet

– De to beveger seg i nesten motsatt retning, så dette er det absolutt det mest alvorlige scenarioet. Den samlede hastigheten er over 53.000 kilometer i timen, sier den nederlandske forskeren Marco Langbroek til NRK.

Han har spesialisert seg på å følge satellitter, og er bekymret for hvordan dette vil gå.

– En kollisjon vil føre til romsøppel, slår Langbroek fast.

I et direkte sammenstøt vil satellittene knuses i flere tusen små biter.

– Det vil gi en stor sky som over tid vil spre seg over hele jorden, opplyser Wahl.

Satelitten Poppy - GGSE-4

TILHØRTE MARINEN: GGSE-4 var en del av et amerikansk militært eksperiment. Den hadde 18 meter lange stenger montert til kroppen.

Foto: NROL

Innen feilmarginen

Selskapet LeoLabs bruker kraftige radarantenner til å overvåke satellitter. De varsler at de to på det nærmeste vil være omtrent tretten meter fra hverandre. De opplyser også at posisjonene ikke kan fastsettes helt nøyaktig.

Det betyr at de to vil komme sammen i omtrent det samme området, og så vil det være ukjent om de kolliderer.

To satellitter som kolliderer i rommet

MYE ENERGI: Sannsynligheten for sammenstøt økte i løpet av onsdag kveld. Kolliderer de to satellittene blir det en betydelig hendelse.

Foto: LeoLabs

– Det som bekymrer meg mest, er at GGSE-4 har 18-meter lange stenger ut fra kroppen, skriver astrofysikeren Jonathan McDowell på Twitter. Disse stengene er så lange at de øker sannsynligheten for sammenstøt.

Laster Twitter-innhold

Vet ikke før senere

Bekreftelse på kollisjonen kan komme mange timer senere. Dersom satellittene ikke dukker opp på himmelen på det tidspunktet de skulle, så betyr det sikkert at de er ødelagt.

En rekke observatører skal forsøke å fange opp selve hendelsen, men det er uklart om de teknisk sett vil klare det. Satellittene vil være opplyst av solen på det tidspunktet de møter hverandre, og det kan hjelpe observatørene.

Sammentreffet, dersom det kommer, vil skje klokken 00:39:35 natt til torsdag.

Romsøppel brenner opp

KAN SE SLIK UT: I dette bildet brenner det europeiske romfartøyet Jules Verne ATV opp etter at det treffer atmosfæren. Delene fra de to satellittene kan gi et slikt skue.

Foto: Nasa

Fare for romstasjonen

I et slikt sammenstøt vil de enkelte delene bli sendt i alle retninger. De vil ha høy hastighet, og kan ødelegge andre satellitter.

– De dårlige nyhetene er at dette vil skje høyere opp enn der det går mange andre satellitter. Søppelet vil sildre ned mot disse, og kan være en trussel, opplyser Wahl.

Satellittene som er i faresonen brukes blant annet til jordobservasjon. De er helt nødvendige for å kunne gi nøyaktige værvarsler.

– Astronautene i Den Internasjonale romstasjonen kan også bli truet av dette, forteller Wahl.

Et treff fra en del som bare er et par millimeter stor vil slå gjennom drakten til astronautene. Litt større deler vil kunne lage hull i stasjonen.

Terje Wahl i Norsk Romsenter

BLIR ET PROBLEM: Terje Wahl ved Norsk Romsenter opplyser at er stor sannsynlighet for at det ikke blir en kollisjon, men at dersom den kommer så vil det være et problem for andre satellitter.

Foto: Norsk Romsenter

Ikke farlig for oss

Banene til de to satellittene fører dem regelmessig over Norge. Selv om sammenstøtet vil skje over byen Pittsburgh i USA, vil søppelet også komme over våre hoder.

– Atmosfæren beskytter oss. Det aller meste vil brenne opp på grunn av friksjonen, beroliger Wahl.

Dersom noe er så stort at det ikke brenner opp, så vil de bli så mye bremset opp at de ikke vil ha høyere hastighet enn en stein som faller fra en høy bygning.

– Det dette viser, er at det er viktig for alle som sender satellitter så høyt opp å ha en plan for hvordan de trygt styrer dem ned igjen etter at livsløpet er over. Nasa og ESA opererer slik nå, men gjorde det ikke før i tiden, forteller Wahl.

SISTE NYTT

Siste nytt