Advarer mot atomfare

Bellona frykter radioaktive utslipp i luft og vann hvis Sjtokman-feltet skal forsynes med strøm fra flytende atomkraftverk.

Frederic Hauge
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Planene om flytende atomkraftverk er presentert av det russiske gasselskapet Gazprom.

Bellona liker ikke forslaget. De mener et flytende atomanlegg i det værharde Barentshavet vil være ren hasard med mijøet.

- Hvis det jobbes videre med disse planene, må det være uaktuelt for norske interesser å delta, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Gazprom skal bygge ut Sjtokmann-feltet sammen med StatoilHydro og franske Total.

Lederen for Gazproms divisjon for gasstransport bekrefter overfor russiske medier at selskapet vil bygge flere flytende atomkreftverk for å forsyne gassfeltet med energi.

- Ikke miljøsikkert

Teknologien vil være lik reaktorer ombord på atomdrevne ubåter og isbrytere.

- Men et flytende atomkraftverk vil bli liggende langt til havs og langt fra muligheter for kompetent vedlikehold og krisehåndtering. Dette er ikke miljøsikkert, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Frederic Hauge mener norske myndigheter må ta fullstendig avstand fra prosjektet, og at StatoilHydro må trekke seg ut av Sjtokman-feltetet dersom disse planene skulle bli en realitet.

Russland har ambisiøse planer for utvikling av atomenergi, og derfor er det ikke utelukket at deler av Sjtokman-prosjektet også kan bli atombasert.

Avvises av StatoilHydro

Bellona tror et flytende kraftverk vil ha dårligere sikkerhetsopplegg enn anlegg på land, og mener en atomulykke i Barentshavet kan føre til store radioaktive utslipp til luft og vann.

Men StatoilHydro beneker at atomkraft er en del av de planene selskapet diskuterer med sine partnere i Sjtokman-utbygginga.

- Atomkraft er ikke en del av planleggingsgrunnlaget fram mot investeringsbeslutningen på Sjtokman, sier informasjonsansvarlig for StatoilHydro i Russland, Lars Bjelvin.

SISTE NYTT

Siste nytt