Frykter at demonstrasjonene kan spre seg

De voldsomme franske demonstrasjonene kan spre seg til andre europeiske land, frykter arbeidsforsker og historiker, Idar Helle.

Historiker Idar Helle frykter av franske demonstrasjoner vil spre seg.

Historiker ved UIO, Idar Helle, peker på at franske demonstrasjoner startet en bølge av uro tidligere.

Foto: STEPHANE MAHE/Privat montasje / Reuters/privat

– Protestene er også et opprør mot klasseskillene i landet. Bildene vi har sett viser også hvor harde de sosiale motsetningene er, sier Helle.

Upopulær pensjonsreform

De siste dagene har millioner av franskmenn tatt til gatene og protestert mot presidentens Nicolas Sarkozys upopulære pensjonsreform.

I dag ga presidenten politiet ordre om å fjerne demonstrantene som blokkerer drivstofflagrene rundt om i Frankrike. En blokade som har ført til at en tredel av landets bensinstasjoner helt eller nesten er tomme for bensin.

– Når innstrammingspakkene nå skal vedtas politisk i en rekke europeiske
land i månedene framover, er det stor sjanse for at vi vil få se en
spredning av den sosiale motstanden fra Frankrike til nabolandene, sier Helle.

– Dårlig håndtert

Sarkozys knallharde konfrontasjonslinje overfor fagforeningene har av flere blitt pekt på som en av hovedgrunnene til at Frankrike befinner seg i dagens vanskelige situasjon.

– Regjeringen har behandlet denne saken på en svært uklok måte. De har ikke villet forhandle med fagforeningen og ikke villet inngå kompromisser. Hadde saken vært håndtert på en annen måte kunne dette vært unngått, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Raino Malnes.

Han tror i likhet med Helle at Sarkozy med fordel kunne overlatt håndteringen av saken til statsminister Francois Fillon.

– Sarkozy har valgt å gå i bresjen for en vanskelig sak, det burde statsministeren gjort. Så kunne presidenten, når en krise oppstod, manet til besinnelse, invitert til forhandlinger og vist storsinn, men den muligheten har han avskåret seg fra, sier Malnes.

Video Professor Raino Malnes

Video: Professor Raino Malnes mener Sarkozys håndtering må ta mye av skylden for de steile frontene.

– Sarkozy har alltid vært konfrontasjonssøkende, men hans politikk er nok en risikabel strategi. Jeg personlig tror ikke Sarkozy kommer til å vinne på denne strategien og at han har tapt for mye popularitet. Etter min mening er han nok ikke den største strategen i europeisk politikk, sier Helle.

– Vil få ringvirkninger

En fransk demonstrant med bilde av president Nicolas Sarkozy.

En fransk demonstrant med bilde av president Nicolas Sarkozy med påskriften 'esel'.

Foto: Francois Mori / Ap

Til tross for Sarkozys harde linje og den ulmende misnøyen med hans politikk, finnes det mange elementer i dagens europeiske politikk som skaper stor misnøye mange steder på kontinentet. Også historisk har franske demonstrasjoner startet en bølge av uro.

Både etter den forrige store pensjonsdemonstrasjonen i 1995 og etter det franske studentopprøret i 1968, spredte demonstrasjonene seg til andre europeiske land.

– Vi har ikke opplevd en lignende økonomisk krise siden 2. verdenskrig, så når det kommer nye innsparingspakker kan den franske mobiliseringen virke inn på demonstrasjonsviljen i andre land, sier Helle, som har studert de franske streikene i 1995 nøye.

Hva skjer i resten av Europa?

I dag kom også nyheten om at Storbritannias statsminister David Cameron vil selge unna naturreservater og sparke en halv million offentlige ansatte for å forsøke å få budsjettet i balanse.

– Det som blir veldig interessant er å se hvordan det går i Tyskland og Storbritannia. Det vil få større konsekvenser for det europeiske samarbeidet og for oss, sier Helle.

I PIGS-landene - Portugal, Italia, Irland, Hellas (Greece) og Spania – har det vært mye fokus på problemene knyttet til den kraftige, statlige gjeldsoppbyggingen i kjølvannet av finanskrisen, nå kan de store lokomotivene i europeisk økonomi oppleve misnøyen på kroppen.

– Det Frankrike opplever nå er ingenting mot det PIGS-landene opplever, så det kan føre til at den politiske utformingen i Europa blir forandret og at man i enkelte land går bort fra den planlagte innstrammingspolitikken. For innstrammingene kan kvele forbruket og enkelte europeiske politikere kan kanskje ha vært litt vell overmodige i sine innsparingsplaner, sier Helle.

Senere i dag er det ventet at den franske pensjonsreformen vil bli vedtatt i det franske senatet og at demonstrasjonene og urolighetene roer seg for en periode.

– Fagbevegelsen har allerede vunnet en moralsk seier, den har største delen av befolkningen bak seg. Det gjør det mulig å legge ned våpnene med en god del ære i behold. En annen sak er hvor lett det er å avblåse aksjoner som har vist seg å være såpass vellykket, men det koster å streike og det kan til slutt på utslagsgivende, sier Malnes.

SISTE NYTT

Siste nytt