Hopp til innhold

Frykter at risikoen for menneskehandel vil øke

Både de som har flyktet fra Ukraina og internt fordrevne er utsatt, slår en ny rapport fast.

En kvinne med et barn i flyktningleiren i Medyka, Polen.

En kvinne med et barn på armen i en flyktningleir i Medyka, Polen.

Foto: Visar Kryeziu / AP

To personer reiste inn i Ukraina alene. Da de reiste ut igjen, forsøkte de å ta med seg to ukrainske spedbarn.

Eksempelet kommer fra det europeiske grensebyrået Frontex. Det er et av flere i en fersk rapport, som ser på risikoen for menneskehandel i forbindelse med krigen i Ukraina.

Det er allerede tegn på at menneskehandel skjer som følge av krisen, ifølge rapporten. Og organisasjonene som har laget den, La Strada og The Freedom Fund, mener det er sannsynlig at risikoen vil øke samtidig som krigen fortsetter.

Noen mennesker spesielt utsatt

Russlands invasjon av Ukraina har ført til den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Med så mange mennesker på flukt, er det betydelig fare for at noen vil bli utnyttet.

– Flyktninger i en akutt situasjon blir veldig sårbare. De er avhengige av hjelp fra fremmede, og innimellom alle de frivillige kan det være aktører med dårlige hensikter som ønsker å profittere på flyktningene, sier Guri Tyldum.

Fafo-forskeren har lest den nye rapporten, som blant annet ser på hvem som er mest sårbare for utnyttelse og menneskehandel i og utenfor Ukraina akkurat nå.

Kvinner og barn er blant de mest sårbare, i tillegg til grupper som fra før opplever diskriminering.

Også mennesker som ikke omfattes av EUs regelverk for midlertidig kollektiv beskyttelse, og mennesker uten ukrainsk statsborgerskap, er blant dem som er spesielt utsatt når de flykter.

En plakat med en advarsel om menneskehandel på sentralstasjonen i Berlin.

Advarslene har vært mange. Nå frykter organisasjoner at faren for menneskehandel ikke er over.

Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Rettigheter reduserer sårbarheten

En av grunnene til dette er at de ikke er gjort kjent med hva slags beskyttelse de har krav på, ifølge rapporten. Noen er også redde for at de ikke får lov til å returnere til Ukraina dersom de registrerer seg i tredjeland.

Frivillige på sentralstasjonen i Warszawa i Polen, forteller at de møter mennesker som frykter tvangsretur hvis de beveger seg fra ett EU-land til et annet.

Resultatet av at de ikke registrerer seg, er at de ikke får tilgang på lovlig arbeid og støtte, som igjen øker risikoen for utnyttelse.

– Dette forteller oss også indirekte litt om hva som faktisk fungerer. Ved å gi midlertidig beskyttelse til flyktninger fra Ukraina, reduserer man risikoen. Når folk får tilgang til beskyttelse, får de også tilgang til penger, helsehjelp, bosted og rettigheter, sier Tyldum og fortsetter:

– Og når folk får rettigheter, blir de mye mindre sårbare for utnyttelse. Det er egentlig historien rapporten forteller.

Fafo-forsker Guri Tyldum

Guri Tyldum er forsker i Fafo. Hun har blant annet skrevet doktorgrad om migrasjon i Ukraina.

Foto: NRK

Utover de 5 millioner ukrainerne som har søkt tilflukt i andre land, kan også internt fordrevne bli offer for menneskehandel. Det skal ha vært tilfellet etter 2014, da det brøt ut krig i Øst-Ukraina. Ifølge rapporten har voksne og barn blitt utnyttet både i Ukraina og på tvers av grenser i årene som har gått.

I en rapport fra amerikanske myndigheter, står det at kvinner og jenter i konfliktutsatte områder øst i landet skal ha blitt kidnappet tvunget inn i sexarbeid. Flere unge menn skal ha blitt offer for andre former for tvangsarbeid og kriminalitet.

Tyldum tror at mobiliseringen inne i Ukraina, både av ukrainere selv og fra andre land og organisasjoner, kan hjelpe dem som er internt fordrevne i dag.

– Situasjonen for internt fordrevne er veldig vanskelig. Den voldsomme mobiliseringen i Ukraina er viktig, men også her er det viktig med inntektssikring, slik at ingen må ta desperate valg for å klare seg.

Konkrete fallgruver

Krigen har nå vart i 11 uker. Lite tyder på at den er over med det aller første.

I kaoset som følger, kan det være vanskelig å identifisere menneskerettighetsbrudd og overgrep. I tillegg blir lover og regler som vanligvis håndheves av en rettsstat, langt vanskeligere å følge opp. En slik situasjon kan utnyttes av kriminelle nettverk.

Dette er ett av flere risikomomenter som bekymrer organisasjonene bak rapporten.

Flyktninger på vei in i Ukraina fra Ungarn.

Flyktninger på vei tilbake til Ukraina fra Ungarn.

Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Et annet, er at potensielle menneskehandlere i større grad bruker sosiale medier for å rekruttere mennesker til tvangsarbeid. Men sosiale medier kan også ha en forebyggende effekt, tror Tyldum.

– Ukrainere er veldig digitale, og får informasjon om rettigheter og muligheter på sosiale medier. De aller fleste er på Facebook, og de kan oppsøke grupper for å finne andre i samme situasjon. Det kan begrense mulighetene for å utnytte, sier hun.

En del av dem som nå har lagt på flukt, reiser uten nettverk og penger. I landet de kommer til, blir voksne og barn som reiser alene avhengig av andre, for eksempel for finne husly og arbeid. Også her oppstår det muligheter for at folk med vonde hensikter, utnytter en ekstremt sårbar situasjon.

– Vi vet lite om alle de som bor privat rundt omkring, og om de blir satt til utnyttende arbeidsforhold hos privatpersoner. Det er grunn til å passe på at de som havner i slike boforhold vet at det finnes alternativer, sier Tyldum.

Ber om at innsatsen trappes opp

Hjelpetelefonen til La Strada i Ukraina har ringt kontinuerlig de siste månedene.

Innringerne lurer på hvordan de kan rømme, og hvordan de skal holde seg trygge underveis. Noen forteller om overgrep som allerede har skjedd. Andre lurer på hvordan de vil be fulgt opp i landet de vil forsøke å flykte til.

Organisasjonen anbefaler at innsatsen mot utnyttelse og menneskehandel trappes opp og koordineres, både i Ukraina og i naboland som mottar mange flyktninger.

Det innebærer mer informasjon og støtte til flyktninger og internt fordrevne – og mer ressurser på saken, til de som skal ta dem trygt imot. Alle anbefalingene er oppsummert i rapporten.

Tyldum mener det er tre ting som er vesentlig for at de som preges av krigen både inne i Ukraina og i naboland, skal oppleve mest mulig trygghet.

– Inntektssikring, rettigheter og informasjon kan bidra til at risikoen for menneskehandel ikke øker. Men hvis krigen fortsetter, flere legger på flukt og flere blir internt fordrevne, er det vanskelig å si hvordan det vil utvikle seg, sier hun.

SISTE NYTT

Siste nytt

Finland og Sverige har levert sine Nato-søknader

Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.