Fra kamptolk i Afghanistan til hjelpepleier på Nordberg

De kjempet på norsk side under krigen i Afghanistan og ble stemplet som forrædere i hjemlandet. Etter oppdraget hadde de først ingen rettigheter - nå har 56 kamptolker fått opphold i Norge.

Tolkene fikk våpenopplæring

Tolkene som jobbet for norske styrker i Afghanistan fikk ofte våpenopplæring og bidro i væpnet kamp.

Foto: NRK

For to år siden, etter en lang politisk debatt, ble regjeringen tvunget til å snu og gi afghanske kamptolker som kjempet med de norske styrkene under krigen i Afghanistan, opphold i Norge. Siden 2015 har 56 afghanere med sine familier, totalt 220 personer, fått oppholdstillatelse i Norge.

Kom med familien

Mujtaba Omid er en av dem. 30-åringen jobbet som kamptolk for de norske styrkene i Mazar-e Sharif nord i Afghanistan. I oktober 2015 fikk han, etter tre avslag på asylsøknader hit, likevel komme til Norge med sin kone og to små barn.

I tillegg til å gå på det obligatoriske introduksjonsprogrammet for flyktninger, har han nå praksisplass som hjelpepleier på et sykehjem på Nordberg i Oslo, for å lære språket bedre. Omid er utdannet sykepleier fra Afghanistan, og håper å få utdannelsen godkjent i Norge slik at han kan jobbe som sykepleier også her.

Mujtaba Omid på norskundervisning

Mujtaba Omid deltar på den obligatoriske norsk-opplæringen for å bli integrert i det norske samfunnet.

Foto: Tore Linvollen

Helt i starten var det uvant å bo i Norge, men det har endret seg.

– Det vanskeligste i begynnelsen var at det var mørkt, men nå går det bra. Vi trives med å bo her fordi det ikke er krig. Vi har et godt liv.

Tolken, som ble drapstruet i hjemlandet etter oppdraget for norske styrker, synes det var vanskelig å flytte fra ett hjemland til et annet, men sier han prøver å glemme alt det vonde fra Afghanistan.

Jeg vil se framover, ikke bakover, sier Omid.

Les flere saker om kamptolkene her: Kamptolkene

Stemplet som forrædere

Kamptolkenes oppgaver, fra 2006 til 2014, var blant annet å bistå de norske styrkene med å kommunisere med lokalbefolkningen og oversette under avhør. På grunn av deres bistand til utenlandske styrker, ofte i fremste linje under strid, ble de stemplet som forrædere av lokale opprørsgrupper som Taliban.

Mange har måttet leve i skjul eller på flukt i eget hjemland eller Europa, i frykt for sine egne liv.

Flertall for å hente afghanske kamptolker til Norge

Sylvi Listhaug i et klasserom

Sylvi Listhaug på besøk under norskopplæring for nyankomne flyktninger.

Foto: NRK

Opphever instruksen

Da tolken Faizullah Muradi fikk avslag på sin søknad om asyl i 2014 og ble kastet ut av Norge, ble det lagt mye press på norske myndigheter om å la ham få opphold.

Regjeringen ble tvunget til å snu og en ny instruks åpnet i 2015 for at de som hadde jobbet på Norges side i krigsrammede områder kunne søke asyl i Norge sammen med sine familier. Nå viser et rundskriv fra Justisdepartementet at instruksen oppheves.

Instruksen har vært virksom i over to år, og det legges til grunn at de som omfattes har hatt tilstrekkelig tid til å fremme søknad dersom de mener å ha et beskyttelsesbehov:

Justis- og beredskapsdepartementet

En av organisasjonene som la press på regjeringen var «Leave no man behind», startet opp av Libanon-veteran Geir Dolonen-Marthinussen. Han er overrasket over beslutningen om at instruksen om kamptolkene nå endres.

– Da må man gi klarere føringer for ansettelse av tolker i utenlandsoperasjoner.

Justisdepartemnetet har laget en ny instruks for lokalt personell ansatt etter 1.januar 2015, men reglene for slike ansettelser er strengere enn før og har ført til en nedgang i bruken av lokale i utenlandsoperasjoner.

Dolonen-Marthinussen mener kamptolkene gjør en uvurderlig innsats, og tror det vil få negative konsekvenser å ikke få hjelp av noen som kjenner områdene godt.

– Bakdelen er at man mister mange lokale nyanser. Tolkene der nede kan ha et nettverk som er helt nødvendig for å utføre oppdrag.

Må i fengsel etter vold mot tidligere kamptolk

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt