Forventet levealder i USA faller

Flere amerikanere dør tidligere enn før. Selvmord og overdosedødsfall står for en stor andel av nedgangen.

Kvinnen Inez Szczupak holder et bilde av sønnen Martin som døde av overdose

SØNNEN ER DØD: Inez Szczupak med bilde av sønnen Martin. Han døde etter en overdose, og er med på drive den forventede levealderen ned i USA.

Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Det ble registrert litt over 2,8 millioner dødsfall i USA i fjor, viser de ferske tallene fra det nasjonale helsesenteret, CDC. Tre aldersgrupper peker seg ut med en økning fra året før.

Gruppen på 85 år og eldre er naturlig. Det blir flere gamle mennesker i USA, og derfor dør det også flere av dem. Det som fører til bekymring i det nasjonale helsesenteret, er økningen i aldersgruppene 25–34 og 35–44 år.

– Denne statistikken er en klar advarsel om at vi mister for mange amerikanere, for tidlig og for ofte, av grunner vi kan forhindre, sier lederen for CDC, Robert R. Redfield i en uttalelse.

Leder av CDC Robert R. Redfield

MÅ STANSE DETTE: Lederen av det amerikanske CDC, Robert R. Redfield, kommer med dyster statistikk. Han mener alle må arbeide sammen for å reversere trenden.

Foto: David Goldman / AP

Selvmord og overdosedødsfall

Kategorien «utilsiktede skader» har en økning fra året før. Innenfor denne sekkeposten er det mange forskjellige dødsårsaker. Trafikkulykker krever mange liv, men der går tallet ned. Den største enkeltposten er forgiftninger.

Bant forgiftningsdødsfallene regnes også overdoser, som økte med nesten ti prosent fra året før. Hele 70237 mennesker døde av dette i USA i fjor.

Selvmord er derimot en egen post i dødsstatistikken, som også viser en klar økning. 47173 mennesker tok sitt eget liv i USA i fjor.

Unge mennesker demonstrerer på Wall Street

TROR IKKE PÅ FRAMTIDEN: Økende økonomiske forskjeller og en nesten uforsonlig konflikt mellom høyre- og venstresiden i politikken kan ha bidratt til at folk føler på håpløsheten.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Hvorfor er det slik?

CDC forsøker ikke å gi en forklaring på tallene de presenterer. Lederen sier bare at alle må arbeide sammen for å reversere denne trenden. New York Times har snakket med flere om tallene, og viderebringer noen betraktninger.

Dr. William Dietz, fra George Washington University, mener mange mennesker strever under vanskelig økonomiske forhold. Han tror også at folk blir påvirket av det økende inntektsgapet og polariseringen i politikken.

– Jeg tror at folk føler en stigende håpløshet. At det fører til mer bruk av rusmidler og potensielt til selvmord, sier Dietz til New York Times.

Tallene fra CDC viser at den største økningen i både selvmord og overdosedødsfall har skjedd på landsbygden. Staten Vest-Virgina er den hardest rammede.

Mindre tro på framtiden

Hva folk forventer ut av livet sitt, er gjenstand for mange forskjellige undersøkelser. En rekke studier gjennomført i USA de siste par årene, viser en klar endring fra før. Nå tror et knapt flertall av amerikanerne at det ikke vil bli bedre i framtiden.

Før har amerikanerne alltid trodd at deres barn vil få det bedre enn dem selv. Slik er det ikke nå.

– USA er ett av verdens rikeste land, men amerikanerne er temmelig pessimistiske om barnas økonomiske framtid, skriver Bruce Stokes fra Pew om forskningssenterets undersøkelse.

Unge amerikanere feirer nasjonaldagen

BEDRE ENN DE FLESTE ANDRE: Unge amerikanere kan forvente å leve nesten like lenge som unge nordmenn, og med en materiell rikdom som de fleste andre mennesker ikke har.

Foto: Tamir Kalifa / AFP

Ikke dårlig i USA

At den forventede levealder går ned i USA, betyr ikke at ett barn født nå kommer til å dø relativt ung. Rent statistisk, så vil en nyfødt amerikaner få 78,6 temmelig gode år.

Selv om mange strever, så er levestandarden i USA fortsatt meget høy. Den er riktignok ikke er bedre enn i de nordiske landene, til tross for at Det hvite hus hevdet akkurat det tidligere i år.

Og til tross for at det store flertallet av amerikanere føler at samfunnet har blitt mindre sikkert, så er de tryggere nå enn sannsynligvis noen gang tidligere i historien.

SISTE NYTT

Siste nytt

Fortsatt stor fare for regjeringskrise i Sverige

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier det nå skal forhandles om prisfastsetning på nye utleieleiligheter. Ikke nok, sier Vänsterpartiets leder, som sier partiet kommer til å stemme mot regjeringen i Riksdagen mandag.