Forsvarer mener Madsen skal dømmes til seks måneders fengsel

KØBENHAVN (NRK): Peter Madsens forsvarer mener han må frikjennes for drap fordi hans forklaring ikke kan avvises. Hun mener han «kun» skal dømmes for likskjendig.

Betina Hald Engmark

KJEMPER FOR MADSEN: Forsvarer Betina Hald Engmark på vei til retten mandag.

Foto: Nikolai Linares / AP

Forsvarer Betina Hald Engmark holdt sin prosedyre etter lunsj mandag.

Hun mener Madsen må frikjennes for drap og seksuell mishandling. Madsen har erkjent at han skal dømmes for likskjending (parteringen).

– Min klient har handlet fullstendig absurd og irrasjonelt, men han skal ikke dømmes for mer enn det han har gjort, sier Hald Engmark.

– Min klient skal dømmes til en meget kort fengselsstraff. Han kan ikke dømmes til mer enn omkring seks måneders fengsel. Han kunne blitt dømt for uaktsomt drap, men det er det ikke tatt ut tiltale på, poengterer hun.

Betina Hald Engmark mener at HVIS retten dømmer Peter Madsen for drap, så vil en straff på 14 års fengsel være en passende straff.

– En annen historie kan fortelles

I prosedyren la hun vekt på at Madsens forklaring ikke kan avvises.

– Historien som vi blir presentert for fra påtalemyndigheten bygger ikke på fakta. Den bygger ikke på bevis. Den bygger på udokumenterte antagelser. Det er også en helt annen historie som kan fortelles. Og hvis retten ikke helt kan avvise den historien, skal det skje en frifinnelse på de forholdene som Peter Madsen ikke har erkjent, sier Hald Engmark.

Mener Wall døde etter ulykke

Madsen har sagt at Kim Wall døde etter en ulykke som gjorde at ubåten ble fylt med giftig gass.

– Anklageren har ikke hatt ett håndfast bevis. Kim Wall er ikke død som følge av en forsettlig handling. Anklageren har fremlagt en historie, vi kan kalle den en gyserhistorie. Den bygger ikke på bevis, den bygger alene på antagelser. Og hvis det ikke er bevist, skal min klient frikjennes, sier Hald Engmark.

Hun minner retten om at det er anklageren som har bevisbyrden i straffesaker, og at enhver begrunnet tvil skal komme tiltalte til gode.

Madsen ønsket undersøkelser

Forsvareren trakk blant annet fram at politiet ikke har villet forsøke rekonstruksjoner med motorene i ubåten, som Madsen har foreslått.

Madsen regnet nemlig ut hvordan Wall kan ha omkommet som følge av giftig gass fra motorene.

Forsvareren sier det taler til Madsens fordel at han har bedt om ytterligere undersøkelser av ubåten, men at det ikke er gjort.

– Ville en skyldig mann bedt om det? spør forsvareren retorisk.

– Verste bevishåndteringen jeg har hørt om

Hald Engmark går hardt ut mot orlogskaptein Ditte Dyreborg som avviste Madsens forklaring.

– Det kan også være uenighet mellom vitenskapsmenn, eller som i denne saken, mellom vitenskapsfolk og en selverklært ubåtekspert – Ditte Dyreborg. Det er den verste bevishåndteringen jeg noen gang har hørt om.

Uklart motiv

Aktor mener Madsens motiv er seksuelt motivert, og at han var i ubalanse i uken før ubåtturen. Forsvareren mener motivet er konstruert av påtalemyndigheten.

Aktor mener Madsen var i en krise fordi rakettoppskytingen ble avlyst, men forsvareren avviser dette.

Hun sier Madsen ikke forandret sinnsstemning i perioden før ubåtturen.

Hun mener vitner har forklart både det ene og det andre om Madsens sinnsstemning, og at det ikke kan tillegges vekt.

Forsvareren sier en rekke vitner har sagt at Madsen ikke har vært voldelig.

Forsvareren sier det var en tilfeldighet at Walls kjæreste ikke kunne være med i ubåten. (Han måtte bli hjemme fordi de skulle få gjester). Forsvareren mener derfor at Madsen umulig kan ha planlagt drapet, siden han ikke kunne være sikker på at Wall kom alene.

– Alle har interesse for kriminalsaker

Forsvareren mener aktoratet har plukket ut de grove volds- og sexvideoene for å tegne et bestemt bilde av Madsen.

– Man kunne like gjerne trukket fram videoer om andre verdenskrig, sier Hald Engmark.

Hun sier man kunne vist hvor mange som har sett på disse videoene, og ikke funnet noen sammenheng.

– Alle har da en interesse for kriminalsaker. Se bare på denne saken her, sier forsvareren.

Hun konkluderer med at funn av de grove videoene ikke kan brukes til noe i denne saken.

Mener spill for barn overgår Madsen-videoer

Forsvarer Betina Hald Engmark mener video-funnene på Madsens pc ikke kan brukes til noe. Hun viser blant annet til at mange har sett filmene, og at det vises IS-henrettelser i nyhetssendinger.

Forsvareren sier animasjonsvideoene, som skapte tydelig ubehag i rettssalen, er laget av en anerkjent russisk kunstner.

– Mange er litt snuffaktige. Men han har også laget mange videoer om andre verdenskrig, poengterer hun.

Forsvareren sier noen av de mest kjente spillere som barn spiller, er vel så livaktige som videoene Madsen har hatt.

Hun viser et bilde fra Grand Theft Auto, der en kvinne er drept med hammer.

Stikkskader

Forsvareren mener stikkskadene på Wall ikke tyder på noen seksuell handling.

– Skal stikk i magen være seksuelt motivert? undrer hun.

– Det er objektivt sett ikke riktig å dømme for annen seksuell omgang enn samleie, sier forsvareren. Og hun legger til at de andre stikkene er skjedd etter Walls død.

Ba om livstid

Før lunsj holdt aktor Jakob Buch-Jepsen sin prosedyre der han ba om at Peter Madsen dømmes til livstid i fengsel.

De rettsoppnevnte sakkyndig har konkludert med at Madsen er farlig.

– Rettslegerådet konkluderer at Peter Madsen utgjør en så vesentlig og nærliggende fare for andre menneskers liv, legeme, helbred eller frihet, at anvendelse av forvaring kan være påkrevd for å forebygge denne fare, leste aktor fra erklæringen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt