NRK Meny
Normal

Forskere: Oljeboring har gitt forhøyet jordskjelvrisiko i Oklahoma

Sannsynligheten for jordskjelv i sentrale deler av USA er flere hundre ganger høyere nå enn i 2008. Forskere mener mennesker må ta en del av ansvaret, og viser til den voldsomme økningen av oljeboring i Oklahoma og Kansas.

Jordskjelv i Oklahoma, november 2016

ØDELEGGELSER: Antallet jordskjelv i Oklahoma var rekordhøyt i 2016. I november i fjor ble delstaten rammet av et skjelv målt til 5,0 på jordskjelvskalaen. De fleste av skjelvene har imidlertid kun forårsaket materielle skader, som her i Cushing.

Foto: Jim Beckel / AP

USGS, det amerikanske senteret for geologiske undersøkelser, la onsdag fram sin årlige rapport om seismisk risiko. Senteret har undersøkt både naturlige og menneskeskapte årsaker til seismisk aktivitet, som jordskjelv.

Forskerne bak rapporten slår fast at deler av Oklahoma og Kansas sannsynligvis kommer til å bli utsatt for skadelige jordskjelv forårsaket av olje – og gassindustrien i 2017, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– De gode nyhetene er at den totale seismiske aktiviteten i 2017 kommer til å bli lavere enn fjoråret, sier Mark Petersen, sjef for USGs prosjekt for å kartlegge jordskjelvrisiko, før han legger til:

– Men til tross for denne nedgangen, er det fortsatt en betydelig risiko for ødeleggende skjelv de sentrale og østlige delstatene i årene som kommer.

Oaklahoma

Dette kartet, utarbeidet av USGS, viser områdene med forhøyet jordskjelvrisiko i USA. Forskerne har kommet til at Oklahoma fortsatt kommer til å være mest utsatt for menneskeskapte jordskjelv av alle delstatene i USA inneværende år.

Foto: AP

– Fortsatt betydelig risiko

Oklahoma har de siste årene blitt rammet av en rekke jordskjelv. Forskerne trekker fram at frekvensen på skjelvene har økt i takt med oljeboringen i delstaten, og peker særlig på avfallsbrønner brukt av olje – og gassindustrien som en synder. På sine hjemmesider påpeker USGS at det i hovedsak ikke er oljeutvinning ved bruk av avfallsvann, såkalt fracking, som er hovedårsaken til den økte seismiske aktiviteten.

I fjor opplevde Oklahoma blant annet et jordskjelv målt til 5,8 på momentmagnitude-skalaen, det største skjelvet noen gang målt i delstaten. Det totale antallet jordskjelv var også det høyeste i noe år det er gjennomført målinger for.

Om lag 3,5 millioner mennesker lever og jobber i områdene USGS har undersøkt. De fleste av disse bor i Oklahoma og de sørlige områdene av Kansas.

– Det er fortsatt millioner av mennesker som står i betydelig fare for å oppleve ødeleggende jordskjelv. Dette tallet kan øke eller minke, avhengig av hvordan industrien i området utvikler seg. Denne delen av regnestykket er det vanskelig å forutse, sier Petersen.

I en tidligere utgave av denne artikkelen het det at oljeutvinning ved bruk av avfallsvann, såkalt «fracking», var hovedårsaken til den økte seismiske aktiviteten. På sine hjemmesider påpeker imidlertid USGS at det ikke er tilfelle. I stedet trekkes altså brønnene med avfallsvann fram som årsak til økningen i skjelv.

«Fracking» i Kansas

Såkalt «fracking» har fått skylden for deler av den økte jordskjelvaktiviteten. Her brukes metoden i Gypsum Hills i Kansas. Ifølge nye rapporter er det imidlertid ikke «frackingen» i seg selv, men bruken av avfallsbrønner i oljeutvinningen som er den største synderen.

Foto: Orlin Wagner / AP

Flere hundre ganger høyere risiko

Kartene som utarbeides av prosjektet brukes både av offentlige institusjoner og olje – og gasselskaper, blant annet for å avgjøre hvor robust man skal bygge nye bygg. 2016 var det første året USGS undersøkte risikoen for skjelv utløst av menneskelig aktivitet.

Ifølge byrået er det totale omfanget av jordskjelv i regionen flere hundre ganger høyere nå, sammenlignet med 2008. Det var dette året olje – og gasselskapene for alvor begynte med omfattende boring i regionen.

Samtidig er viktig å huske at kun et fåtall jordskjelv i USA de siste årene har vært så kraftige at de har forårsaket tap av menneskeliv. Det siste virkelig katastrofale skjelvet skjedde i California i 1994, da 57 mennesker omkom i et skjelv i San Fernando-dalen.

Til tross for den økte risikoen, påpeker altså USGS at utsiktene for 2017 ser bedre ut enn for 2016. Dette skyldes at olje – og gassindustrien i mindre grad enn tidligere injiserer avfallsvann som en del av utvinningsprosessen. Årsaken til dette er ifølge USGS etter alt å dømme fallende energipriser. I tillegg har en rekke brønner av denne typen blitt stengt de siste årene.

Jordskjelv i Oklahoma i 2011

I dette bildet, fra november 2011, ser man mursteiner som har falt fra et hus i Sparks, Oklahoma.

Foto: Sue Ogrocki / AP
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt