Forskere: – Dette kan stanse hiv-epidemien

En bred studie over mange år beviser at hivpositive som får riktige medisiner ikke er i stand til å smitte andre. – Dette er et viktig budskap som må bli spredd, sier forskerne bak studien.

Boks med medisiner mot hiv-viruset

STOPPER SMITTEN HELT: Denne sammen med andre medisiner gjør at hivpositive ikke er i stand til å føre smitten videre, viser banebrytende forskning.

Foto: THOMAS MUKOYA / Reuters

Det er Lancet som har publisert forskningen. Den bygger videre på en studie som ble publisert i 2016. Forskerne har fulgt par i 14 europeiske land siden 2010 der den ene er hivpositiv og den andre ikke. Den hivpositive får antiretrovirale medisiner. Parene praktiserer ubeskyttet sex.

Konklusjonen er at ingen av de hivpositive smittet partneren sin. Det betyr at dersom alle hivpositive fikk riktige medisiner, så ville ingen flere bli smittet.

– Vi har nå kommet med det endelig vitenskapelige beviset på at medisinsk behandling effektivt stanser seksuell spredning av hiv, sier en av forskerne bak studien, Jens Lundgren til The Guardian.

Hiv-virus i vev

FORSVINNER IKKE: De grønne kulene er hiv-virus. Smittede som får medisin blir ikke kvitt viruset, det gjemmer seg i kroppen. Det medisinen gjør, er at det er så få virus at det ikke har noen betydning.

Foto: HANDOUT / Reuters

Fortsatt utfordringer

Den kjente forskeren Myron S. Cohen ved UNC Institute for Global Health and Infectious Diseases skriver i en kommentarartikkel i Lancet at disse viktige funnene både inspirerer og utfordrer.

– At hivsmitte blir oppdaget raskt og at de smittede får effektiv behandling fører til at risikoen for smittespredning blir nærmest eliminert. Likevel er det store utfordringer knyttet til å nå alle med medisinen, spesielt for homofile menn, skriver Cohen.

I kommentarartikkelen beskriver han en virkelighet der det ikke alltid er lett å få tilgang til hivtesting eller medisiner.

– I tillegg fører frykt, stigmatisering, homofobi og andre negative faktorer til at ikke alle som trenger behandling får det, mener Cohen.

Karine Nordstrand

FORTSATT LANGT IGJEN: Styreleder i Leger uten grenser, Norge mener det er positivt at det nå er bevist, men at det lenge har vært klart at tilgang til effektiv medisinering er det som skal til for å stanse epidemien.

Foto: Kilian Munch

Spesielt vanskelig i Afrika

Leger uten grenser har hatt en aktiv kampanje i mange år for å få fram riktig behandling til hivsmittede. Organisasjonen setter pris på at effekten av medisinering nå er endelig bevist, men at det likevel er langt igjen.

– Utfordringen er fortsatt å omsette denne kunnskapen til handling. Vi vet at virker, men vi må sikre at de som trenger behandling får den, sier styreleder i Leger uten grenser Norge, Karine Nordstrand.

Hun peker på Vest- og Sentral-Afrika som store problemområder.

– Der får bare 60 prosent av de hivpositive medisin. Vi har hatt dette som en glemt krise i Leger uten grenser, forteller Nordstrand.

Hiv-spredning i verden

FLEST SMITTEDE I FATTIGE LAND: Den siste oversikten fra FN viser at afrikanske land har den største utfordringen med å stanse hiv-epidemien.

Foto: WHO

Mange vet ikke

FN antok i 2017 at 25 prosent av de omtrent 36,9 millioner hivpositive i verden ikke var klar over at de var smittet.

21 prosent av dem som visste at de hadde viruset i kroppen hadde ikke tilgang til medisiner. Hva slags medisiner folk fikk varierte. Det førte til at bare omtrent halvparten av alle smittede hadde så lav konsentrasjon av virus at det ikke var mulig å oppdage det i blodprøver.

Alle de hivpositive som er med i den nye studien bruker medisiner som gjør viruset umulig å oppdage. Det betyr at forskningen ikke dokumenterer at alle som får medisin ikke kan føre smitten videre.

– Det er en stor utfordring knyttet til de nyere hivmedisinene. De er effektive, men de er fortsatt så dyre at de ikke er et reelt alternativ for mange, sier Nordstrand.

Mye håp

FN har ett mål om at verden skal nå den såkalte 90-90-90 situasjonen neste år. Det betyr at 90 prosent av de smittede er klar over det, at 90 prosent av dem som er klar over det får medisin og at 90 prosent av de medisinerte har så lave verdier at viruset ikke kan oppdages.

Det er gjort store framskritt mot dette målet på få år. I 2010 var det bare 8 millioner mennesker som fikk hivmedisin. I 2017 var det 21,7 millioner.

– Målet vårt nå er ikke noe mindre enn at hiv-epidemien skal stanses innen 2030, skriver FN.

SISTE NYTT

Siste nytt