Hopp til innhold

Forsker: Flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp

Mer treplanting og skog over hele verden kan fjerne hele to tredjedeler av menneskeskapte utslipp, fastslår en ny klimarapport.

Treplanting

Å plante flere trær kan slette 100 år med karbonutslipp, sier en ny studie. Stavanger Høyre startet sin skogsatsing med å plante 500 eiketrær i mai i år.

Foto: Stavanger Høyre

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

En ny rapport fra det sveitsiske universitetet ETH i Zürich tilsier at treplanting ikke bare er et effektivt middel mot økte utslipp, men mest sannsynlig den billigste, enkleste og mest effektive løsningen på klimaproblemet.

– Studien vår viser tydelig at skogplanting er den beste klimaløsningen vi har i dag, sier Tom Crowther, en av forskerne bak rapporten, til National Geographic. 

Thomas Crowther

Tom Crowther, en av forskerne bak rapporten.

Foto: ETH Zurich / Peter Rueegg /

– Hvis vi handler nå kan dette kutte mengden CO₂ i atmosfæren med opptil 25 prosent. Det er nivåer vi så sist for et århundre siden.

På størrelse med USA

Rapporten, som først ble publisert hos Science , fastslår at det er nok egnet land til å øke verdens skogdekning med en tredjedel uten å påvirke hverken eksisterende byer eller landbruket.

Forskerne bak rapporten oppdaget at jorda kan takle 0.9 milliarder hektar mer skog. Dette tilsvarer et område på størrelse med USA.

Men mengden egnet areal reduseres når den globale temperaturen stiger.

Selv om den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader kan området som er tilgjengelig for skogplanting reduseres med en femtedel innen 2050, fordi det blir for varmt selv for tropiske skoger.

Planter eiketrær

John Peter Hernes

Ordførerkandidat John Peter Hernes

Foto: Stavanger Høyre

I Stavanger har Høyre satt i gang en satsing på treplanting. Nå skal en ny dugnadstradisjon gi kommunen 220.000 eiketrær.

Idéen er at innbyggerne selv skal være med å samle inn eikenøtter på høsten, som så skal plantes ut på våren.

Allerede i mai avholdt Stavanger Høyre den første dugnaden med egne eiketrær, som hadde spirt i drivhus over vinteren.

– Da fikk vi plantet over 500 eiketrær. På den måten får man et eierskap til skogen, og gjøre noe som faktisk monner, forteller ordførerkandidat John Peter Hernes.

Skal kutte utslipp

Trærne er både en miljøsatsing og et tiltak for å få et grønnere bomiljø, og skal fungere som et pedagogisk opplegg for barnehage og skole.

– Vi vet at på verdensbasis er skogplanting et av de store tiltakene man kan gjøre for miljøet. Skog vil rense luften og også gi et grønnere og opplevelsesmessig bedre bomiljø, sier Hernes.

Stavanger kommune har et mål om å kutte byens CO₂-utslipp med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2015.

– Vi tror at om man måler det i netto kan vi nå målet om å kutte minst 80 prosent av utslippene våre, sier Hernes.

– I tillegg er vi også opptatt av den største miljøtrusselen, som er biologisk mangfold. Ved å gjøre byen grønnere bidrar vi også til et økt artsmangfold.

Treplanting

I mai hadde Stavanger Høyre sin første treplantingsaksjon, og plantet 500 eiketrær.

Foto: Stavanger Høyre

Billig alternativ

– Det fine med denne løsningen er at den er billig, og at alle kan ta del i den. Man kan selv plante trær, eller man kan donere til organisasjoner som driver med treplanting, sier Tom Crowther til danske TV 2.

– De mest effektive organisasjonene planter skog for 30 cent per tre. Det vil si at vi kan plante én milliard trær for omtrent 300 millioner dollar. Det er det så langt billigste løsningen på klimaproblemet.

Crowther påpeker at økonomiske insentiver for å få jordeiere til å plante trær før dette settes ut i live.

Tidligere undersøkelser har vist at det allerede finnes 300 milliarder trær på jorden. Dette er kun halvparten av antall trær som eksisterte før den menneskelige sivilisasjonen oppsto.

Hvert år felles det omtrent 10 milliarder flere trær enn det blir plantet.

SISTE NYTT

Siste nytt