Hopp til innhold

Tanzania forbyr plastposer – Afrika leder an i posekampen

Tanzania innfører et av verdens strengeste forbud mot plastposer fra 1. juni i år. På flyplassene vil turistenes bagasje bli sjekket for plastposer.

Handlende på marked i Mtwara i Tanzania

På Sabasaba-markedet i Mtwara bruker folk spann og kurver – ikke plastposer – når de handler.

Foto: STRINGER / Reuters

All import, eksport, produksjon, oppbevaring, salg, og bruk av plastposer forbys.

Forbudet i Tanzania gjelder alle typer plastposer, uavhengig av tykkelse.

I flere andre land som tidligere har innført forbud, har det bare dreid seg om tynne poser og ikke de tykke som er vanlige i Norge.

Kilimanjaro med sebraer i forgrunnen

Nordmenn som vil bestige Kilimanjaro i fremtiden må pakke sekken med omhu.

Foto: CARL DE SOUZA / Afp

Regjeringen skriver på Twitter at de henstiller til alle som besøker landet å unngå å ta med seg, eller pakke i, plastposer.

Ett unntak er for mindre, låsbare plastboser som ofte brukes av turister til kremer og lignende.

Myndighetene skriver at de regner med at turister vil bruke posene under hele oppholdet og ikke kaste dem fra seg.

Laster Twitter-innhold

Afrikanske land leder an

Tanzania slutter seg til andre land i Afrika som har innført forskjellige former for forbud mot plastposer.

For eksempel har både Rwanda og Kenya kontroller på flyplassen der tilreisendes bagasje blir kontrollert for plastposer.

En oversikt FN gjorde i juli i fjor, viste at 127 har innført forbud mot plastposer eller innført en skatt på posene.

Av verdensdelene leder Afrika an når det gjelder å innføre forbud. Etter at Tanzania nå har forbudt plastposer, har 31 av verdensdelens 54 land forbud.

Brenner plast

Afrikanske land lider spesielt mye under bruken av plastposer. Mange av verdensdelens land mangler skikkelige ordninger for gjenvinning.

I tillegg kommer at plast i mange tilfeller brukes som brensel, noe som fører til alvorlige helseskader, går det frem av en FN-rapport publisert tidligere i mai.

– Brenning av plastsøppel øker faren for hjertesykdommer, gjør lungelidelser verre, fører til utslett. kvalme og hodepine, og skader nervesystemet, heter det i rapporten.

I tillegg fører brenningen av plast til utslipp av sot (karbonholdig svevestøv), noe som bidrar til luftforurensing og klimaendringer.

Plastsøppel per innbygger

Plastsøppel per innbygger.

Foto: Unep

Avgifter, ikke forbud

I vestlige land er det flere steder innført avgifter i stedet for forbud. Danmark innførte, som første land i verden, en avgift på plastposer allerede i 1993, skriver National Geographic.

Resultatet er at hver danske i gjennomsnitt bruker fire plastposer i året. Til sammenligning bruker hver amerikaner, der det ikke er avgifter eller forbud, nesten en plastpose om dagen.

I Norge innførte handelsnæringen selv en avgift på plastposer i fjor.

Avgiften på 50 øre per plastpose forvaltes av Handelens miljøfond, som skal bruke pengene både på å redusere plastposebruken og på å rydde opp plastforsøpling.

Land som har innført forbud mot plastposer

Land som har innført forskjellige former for forbud mot plastposer (per juli 2018).

Foto: Unep

SISTE NYTT

Siste nytt

Denne videoen skal vise en drone fra det ukrainske forsvaret slippe en granat på russiske styrker utenfor Kharkiv.

Slipper håndgranater fra minidroner

Nye videoer viser at små droner utstyrt med lette granater blir brukt i krigen i Ukraina. Disse blir først og fremst brukt som propaganda, mener ekspert Ole Jørgen Maaø fra Luftkrigsskolen.