– Vi må stoppe denne kjeltringvirksomheten

Private parkeringsselskaper i Storbritannia har gjort seg så upopulære med sine hjullåser at de nå mister retten til å bruke slike låser, og i tillegg fratas retten til borttauing.

Biltauing og hjullås i Storbritannia

Både de utskjelte hjullåsene og tauing av biler blir forbudt for private parkeringsselskaper i Storbritannia.

Foto: Felix O/sludgegulper, Stuart Caie/kyz (Creative Commons by-(sa)) / Flickr

Den nye koalisjonsregjeringen med liberaldemokratene i spissen setter nå ned foten. Regjeringen mener parkeringsindustrien har utnyttet bilistene, og ikke oppført seg i et marked som lenge var uregulert.

Lynne Featherstone

Lynne Featherstone i innenriksministeriet går hardt ut mot private parkeringsselskaper i Storbritannia.

Foto: UK Home Office

I fjor ble 1,5 millioner briter rammet av hjullåsene fra parkeringsselskapene, og totalt ble det krevd inn nesten 10 milliarder kroner i det interesseorganisasjoner for bilister kaller regelrett ran, skriver avisa Daily Mail.

Labour-regjeringen hadde allerede lagt opp til store endringer for private parkeringsselskaper før de tapte valget. Selskapene skulle reguleres med strengere regler og måtte være registerte for å kunne fortsette sin virksomhet med hjullåser, men nå fjernes muligheten til å bruke slike hjullåser og taue bort biler helt.

– Altfor lenge har bilistene blitt ofre for en skruppelløs taktikk fra mange av disse parkeringsselskapene. Nå er det tid for at vi en gang for alle stopper denne kjeltringbransjen, uttalte liberaldemokratenes innenriksminister Lynne Featherstone i forbindelse med de nye reglene.

Bare politiet får taue bort biler

Med de nye reglene som nå innføres av den britiske regjeringen er det bare politiet og den offentlige trafikketaten som skal ha mulighet til å taue bort biler eller bruke hjullås. Tidligere var det ingen regulering av hverken bøtene eller håndhevingen av parkeringsregler på private parkeringsplasser.

Bilister skal ha blitt kommandert til å gå til nærmeste minibank av parkeringsbetjenter som forlangte å få penger kontant med en gang, og bøtene vokste seg stadig større.

Norman Baker

Norman Baker i Liberal demokratene hadde gått til valgkamp på saken om parkeringsselskapene som drev cowboyvirksomhet. Nå er han transportminister.

Foto: Alex Folkes/Fishnik.com / Liberal Democrats

– Cowboy-selskapene har fått sin sjanse til å rydde opp, men de har fortsatt med å presse og trakassere bilister i ren utpressingsstil, sier transportminister Norman Baker som nå er med på det regjeringen mener er en stopper for en cowboynæring.

Private parkeringsselskaper skal få fortsette og eksistere, og de skal kunne kreve inn parkeringsavgifter og skrive ut bøter. Likevel blir det nå etter nye strenge regler, og det opprettes en klagenemnd for parkeringssaker.

Biler som står parkert slik at de skaper trafikkfarlige situasjoner og de som gjentatte ganger feilparkerer kan fortsatt taues bort, men da må politiet tilkalles som med de nye reglene får utvidede fullmakter til akkurat det.

Parkeringsselskaper risikerer fengsel

De nye reglene er helt klare på at bruk av hjullåser ikke lenger akspeteres.

Fortsatt bruk av slike metoder vil umiddelbart resultere i tilbaketrekking av alle rettigheter til å drive som parkeringsselskap og kan ende store bøter eller til og med fengsel i opptil fem år.

– Reglene for private parkeringsselskaper skal sikre rimelige vilkår. Bilistene skal ikke bli terrorisert og tvunget til å betale ublu bøter, sier transportminister Baker.

For bilistene vil nå reguleringen av parkering på privat område bli mer lik det de møter på offentlige veier og parkeringsplasser. Der er parkeringen i Storbritannia i større grad regulert allerede

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt