Folk i rike land er mer skeptisk til vaksiner

Tilliten til at vaksiner er bra er høyere i fattige land enn i rike. Franskmenn er de mest skeptiske i verden, mens 83 prosent av nordmenn mener vaksiner er trygge.

Vaksinasjon, Kina, Hebei-provinsen

Et barn i Hebei-provinsen i Kina får vaksine. 88 % av barna i Kina får slike sprøyter og 73 % av befolkningen der mener vaksiner er trygge.

Foto: Str / AFP

– I løpet av det siste århundret har vaksinene gjort mange forferdelige og smittsomme sykdommer til et fjernt minne, mener Charlie Weller i Wellcome.

Bare 47 prosent av franskmennene mener vaksiner er trygge, mens 33 prosent av dem er uenige i en slik uttalelse. I Vest-Europa er det 59 prosent som stoler på sprøytene, mens 22 prosent ikke gjør det. I Norge sier 83 prosent av de spurte at de mener vaksiner er trygge, mens 6 prosent mener de ikke er det.

Det viser en undersøkelse som er gjort blant 140.000 mennesker i over 140 land, gjort av Gallup for en veldedig forskningsstiftelse i Storbritannia, The Wellcome Trust.

Gjennomsnittlige svar for alle de spurte:

Da de ble spurt om de mente vaksiner var trygge:

  • svarte 79 % av de var enige eller ganske enige
  • svarte 7 % at de var uenige er ganske uenige
  • 14 % var nøytrale

Da de ble spurt om de trodde vaksiner virker:

  • svarte 84 % at de var enige eller ganske enige
  • svarte 5 % at de var uenige eller ganske uenige
  • 12 % var nøytrale

WHO: redder millioner av liv

Ifølge Verdens helseorganisasjon redder vaksiner så mange som tre millioner barneliv i året. Men for at vaksinene skal være effektive, at de skal hindre sykdommer som meslinger for eksempel i å spre seg, må mellom 90 og 95 prosent av befolkningen være vaksinert.

Her er noen av de mange svarene som er gitt i undersøkelsen:

Rike og skeptiske

Frankrike topper listen over de mest skeptiske med 33 prosent som mener at vaksiner ikke er trygge.

Mange amerikanere er også i tvil. I Nord-Amerika svarer 72 prosent at de er enige i at vaksiner er trygge, det er fem prosentpoeng lavere enn verdensgjennomsnittet. For Nord-Europa er tallet 73 prosent.

I Bangladesh, derimot, svarer 97 prosent at de mener vaksiner er trygge.

– I fattige land, der sykdommer som difteri, meslinger og kikhoste er mer vanlig, har jeg sett mødre stå i timelange køer for å få barna sine vaksinert.

Det sier Seth Berkley i stiftelsen GAVI, som jobber for å lette tilgangen til vaksine for barn i fattige land

– I rikere land, der man ikke ser de forferdelige konsekvensene disse sykdommene kan ha, er folk mer tilbakeholdne til vaksiner. Den luksusen kan vi ikke tillate oss, sier Berkley til The Guardian.

Meslinger øker

Sykdommer som kopper og polio er så å si forsvunnet, mens vi de siste årene har sett en økning av tilfeller når det gjelder meslinger.

Jente i India med kopper (1974)

Dette bildet fra 1974 viser en jente med kopper, en sykdom med stor dødelighet. Det siste tilfellet ble registrert i på slutten av 70-tallet.

Foto: Santosh Basak / AP

Ifølge WHO hadde antall meslingtilfeller en jevn nedgang fram til 2016, men så snudde det. Tall fra organisasjonen viser at på verdensbasis døde 136.000 mennesker av meslinger i 2018.

I perioden 1999–2018 ble det rapportert om til sammen 127 dødsfall på grunn av meslinger i EU- og EØS-land. Klart flest dødsfall var det i Romania, etterfulgt av Frankrike og Italia.

– Vi er svært bekymret over meslinger. Alt under 95 prosents vaksine-dekning kan føre til sykdomsutbrudd, sier Imran Khan i The Wellcome Trust til BBC.

SISTE NYTT

Siste nytt

Økende press på verdens største regnskog.

Lover å bevare regnskogen – hugger stadig mer

Avskogingen i Amazonas har økt med 76 prosent siden Jair Bolsonaro ble president i Brasil. Det sier den kjente miljøkommentatoren Marcio Astrini i et intervju med NRK