Hopp til innhold

FNs klimapanel advarer om enorme milliardsummer i bortkastede olje- og gassinvesteringer

Fossiltiden er over, var kortversjonen fra FNs klimapanel mandag. Over 100.000 milliarder kroner kan gå tapt dersom man fortsetter å investere i olje, gass og kull.

Ny og gammel energi i Tyskland. En gammel oljerigg foran et vindkraftverk i Emlichheim.

Ny og gammel energi i Tyskland. En gammel oljerigg foran et vindkraftverk i Emlichheim.

Foto: AP

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Å investere i ny infrastruktur for fossilt brennstoff er moralsk og økonomisk galskap. Det var ordene fra FNs generalsekretær António Guterres da den tredje delrapporten fra FNs klimapanel ble lagt frem mandag.

Rapporten tok for seg hva verden må gjøre for å nå målene i Parisavtalen.

Blant hovedpunktene i rapporten går det frem at det meste av fossile brennstoffet i verden ikke kan brennes hvis verden skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader.

80 prosent av kullet, 50 prosent av oljen og 30 prosent av gassen må bli i jorden om verden skal unngå oppvarming over 2 grader.

Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, er enig med FN-sjefen. Hun sier at vi ikke trenger flere nye olje- og gass felt nå, hvis forbruket skal så mye ned som det må om vi skal nå 1,5-gradersmålet.

– Alle de nye store prosjektene som settes i gang vil bare føre til at man øker CO₂-mengden. Vi trenger ikke investere i nye prosjekter, vi har nok om vi skal nå målene, sier Saltvedt.

Kan føre til enorme tap

Oljeanalytiker Thina Saltvedt og Nordea Markets presenterer prognoser for norsk og internasjonal økonomi på en pressekonferanse.

– Pengene bør heller brukes til å investere i noe som ikke har utslipp. Fornybar energi eller andre løsninger, sier Thina Saltvedt.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Rapporten viser at det fortsatt investeres mer i fossilt brennstoff enn i det grønne skifte. Det kan føre til enorme tap.

Ifølge rapporten kan investorene oppleve bortkastede investeringer (stranded assets, på engelsk) på 11.800 milliarder dollar i 2050.

Det er over 100.000 milliarder norske kroner, eller verdien av ni norske oljefond. Og tapene kan bli enda større. 60.000 milliarder kroner til, skriver klimapanelet.

– Tallet for bortkastede investeringer er basert på at hvis vi endrer retning på klimapolitikken for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader eller mindre i år 2100.

Det sier Christa Clapp. Hun arbeider ved Cicero og har vært hovedforfatter på kapitlet om klimafinansiering i delrapporten.

Enkelt sagt er faren at det ikke er en god ide å investere i fossile brennstoffer, når man ikke kan bruke mye av brennstoffene på grunn av klimaendringene.

– Investeringer innen urban infrastruktur, transport og energisektoren ikke lenger være lønnsomme på grunn av CO₂-prising, sier Clapp.

CO₂ i atmosfæren målt i deler per million partikler (ppm)
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Dette handler om årstider. Om sommeren går mengden CO₂ ned fordi planter og trær tar opp CO₂ fra lufta. Om vinteren dør plantene, CO₂-en slipper ut og grafen går opp. Siden det er mer planter og trær på den nordlige halvkule er det årstidene her som styrer mengden CO₂ i atmosfæren.

Drivhuseffekten gjør jorden levelig, men mer drivhusgasser, som CO₂, øker denne effekten og gjør jorden varmere. Grafen starter i 1960 fordi dette var året da verden begynte å måle CO₂ systematisk. Det skjedde på Mauna Loa på Hawaii og kurven viser målingene derfra. Før verden ble industrialisert var det rundt 280 ppm CO₂ i atmosfæren (år 1700). Det har forskerne funnet ut ved å analysere iskjerneprøver.

Nei, ikke umiddelbart. Dersom vi kutter utslipp, vil mengden CO₂ i atmosfæren bare øke langsommere. Nedgangen i utslipp må være stor og vare lenge før vi kan se effekt.

Tenk deg at atmosfæren er et badekar og klimagassene er vannet du fyller i. Selv om du skrur igjen kranen blir ikke badekaret tomt for vann. Slik er det med klimagasser og CO₂. Det tar lang tid før CO₂ brytes ned i atmosfæren. Dette er grunnen til at ekspertene ønsker teknologi som suger ut drivhusgasser fra atmosfæren, i tillegg til at vi kutter utslippene.

Verdens politikere har bestemt at de vil prøve å begrense oppvarmingen av verden til 1,5 grader, sammenlignet med slik temperaturen var før den industrielle revolusjon. Da må vi holde mengden CO₂ i atmosfæren på under 430 ppm, ifølge FN sitt klimapanel.

Anklager for løgn

Clapp sier at rapporten tar for seg de hun kaller «de forvirrende signalene som regjeringer og selskaper sender når det er snakk om fossile drivstoff».

– Til tross for en rekke løfter om å redusere subsidier og finansiering av fossile drivstoff, er det fortsatt vanskelig å flytte finansiering over til en grønnere retning, sier hun.

FN-sjefen Guterres brukte lang sterkere ord da rapporten ble langt frem.

– Noen regjerings- og næringslivsledere sier én ting, men gjør noe helt annet. Enkelt og greit så lyver de. Og resultatene vil bli katastrofale, sa Guterres.

Saltvedt bruker ikke ordet løgn, men sier at det er langt mellom ord og handling i Norge også.

– Det er et spørsmål vi kan stille i Norge også: I hvilken grad setter vi oss realistiske mål og følger dem opp. Det må man kunne spørre om ettersom vi så langt ikke har nådd de klimamålene vi har satt. Vi nådde ikke målet i 2020 i hvert fall, sier Saltvedt.

SISTE NYTT

Siste nytt