FN slår alarm: Dessverre har verden gått bakover

FNs generalsekretær António Guterres sier i sin nyttårshilsen at forholdene i verden er blitt verre gjennom 2017. Han sier at året som er gått skulle vært et fredens år. Slik ble det ikke.

General sekretær i FN Antonio Guterres nyttårstale

FNs generalsekretær António Guterres nyttårstale

António Guterres har siden januar i år vært generalsekretær i FN. I sin tiltredelsestale 3. januar sa Guterres at verdens ledere måtte stå sammen, skape samhold og tillit.

Antonio Guterres frykter 2018

António Guterres frykter 2018

Foto: UNITED PHOTOS / Reuters

Når Guterres nå oppsummerer 2017 så slår han fast at utviklingen har gått den gale veien. Han utsteder det han kaller en rød alarm.

SE OGSÅ: FN oppsummerer 2017

– Konflikter har blitt verre, og nye farer har dukket opp. Verden er mer bekymret for atomvåpen enn under den kalde krigen, og klimaendringene går raskere. Forskjellene øker og vi er vitne til grufulle brudd på menneskerettighetene, sier Guterres.

Generalsekretæren uttrykker også bekymring for økende nasjonalisme og fremmedfrykt.

Antonio Guterres besøker Bangassou

António Guterres besøker Bangassou i Den sentralafrikanske republikk i oktober 2017.

Foto: ALEXIS HUGUET / AFP

Tidligere høykommissær

António Guterres fungerte som FNs høykommissær for flyktninger fra 2005 til 2015. Han var statsminister i Portugal fra 1995 til 2002 og skal nå fungere som FNs generalsekretær frem til 2022.

Som FNs toppleder er han øverste leder for fredsbevarende operasjoner samt har ansvar for fredsmekling og diplomati. Guterres informerer også Sikkerhetsrådet om utviklingen innenfor ulike konflikter eller saksfelt.

I sin nyttårshilsen oppfordrer Guterres alle verdens ledere til samarbeid.

– Gjenoppbygg tillit ved å føre folk sammen rundt felles mål. Fremtiden vår er avhengig av samhold.

SISTE NYTT

Siste nytt