Hopp til innhold

FN-rapport: Én million arter står i fare for utryddelse

Dersom mennesket ikke slutter å bruke ville arter slik vi gjør nå, vil det få store og dramatiske konsekvenser, slår ny rapport fast.

Hvalhai

TRUET: Hvalhaien er en av de 449 artene av hai og rokker som er utrydningstruet.

Foto: Simon Pierce / AP

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet bidrar til overfiske verden over. En FN-rapport fra 2022 viser at over én tredel av verdens fiskebestander blir overfisket.

Utnyttelse av ville arter er en viktig årsak til at en million arter trues av utryddelse, fastslo Naturpanelet i 2019.

I dag la FNs naturpanel frem en ny rapport om bruk av ville arter.

Bruken av ville arter i fiske, hogst, sanking og høsting av landdyr samt jakt har blitt kartlagt for de siste 20 årene.

Resultatene viser at bruken har økt i de fleste tilfeller. Det er ikke bærekraftig, står det i rapporten.

Overfiske

En fisker i Ungarn bruker fiskegarn for å få opp fangsten.

Foto: Attila Balazs / AP

– Dramatisk

– Verden opplever et dramatisk og økende tap av mangfold i naturen forårsaket av menneskelig aktivitet, sier Nina Vik, fagdirektør i Miljødirektoratet, til NRK.

Den ferske rapporten gir kunnskap og verktøy for bærekraftig bruk av ville arter. Disse inkluderer planter, dyr, sopp og alger, ifølge Miljødirektoratet.

– Rapporten vil bidra til å utvikle og gjennomføre det nye internasjonale rammeverket som skal vedtas på naturtoppmøtet i Montreal i Canada i desember, sier Vik.

Les også: Forskere advarer: Mindre plantevekst og mer dødelighet vil prege norske skoger i fremtiden

Skog (Østmarka i Oslo)
Skog (Østmarka i Oslo)

Manglende alternativer

En av fem mennesker er avhengige av ville arter for å få inntekt og mat.

De som lever under fattigdomsgrensa er spesielt avhengige av de ville artene.

– Mennesker som lever i utviklingsland er mest utsatt for bruk som ikke er bærekraftig. Manglende alternativer tvinger dem til å utnytte arter som allerede er utsatt, sier franske Jean-Marc Fromentin i rapporten til naturpanelet.

Hogst

Bildet viser hogst av regnskog i Amazonas.

Foto: RICARDO OLIVEIRA / AFP

Rapporten viser at 50.000 ville arter daglig dekker behovene til milliarder av mennesker verden over. De brukes til energi, materialer, medisin og annet. Over 10.000 av artene brukes som mat til mennesker.

Les også: Norske satellitter skal avdekke ulovlig fiske

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim

Ny rapport om naturens verdier

Denne uken har FNs naturpanel sitt niende plenumsmøte i Bonn i Tyskland.

I fire år har 85 eksperter fra rundt om i verden utredet bærekraftig bruk av ville arter. Rapporten ble godkjent av de 139 medlemslandene torsdag, ifølge Miljødirektoratet.

Den 11. juli lanseres det en ny rapport fra FNs naturpanel, som handler om verdisetting av natur. Rapporten skal gi et grunnlag for å forstå og ta hensyn til naturens verdier. Målet er å stanse klimakrisen og nå bærekraftsmålene.

FNs naturpanel er en ble etablert i 2012 for å samordne vitenskap og politikk innenfor biologisk mangfold og økosystemet. Det har en lignende rolle som FNs klimapanel.

Les også: Fire nye klimarekorder på kloden i fjor

Sermeq isbreen på Grønland smelter
Sermeq isbreen på Grønland smelter

– Presset mot naturen er uholdbart

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond mener rapporten etterlater ingen tvil.

– Presset vi legger på naturen er voldsomt og uholdbart. Det er behov for akutte tiltak for å endre kurs.

Hun mener en ny global naturavtale blir viktigere enn noen gang. Verdens land må forplikte seg til å forvalte naturen bedre og stoppe tapet av natur.

– Den gode nyheten er at vi kan gjøre noe med situasjonen. Bærekraftig og rettferdig bruk av ville arter er mulig hvis vi adresserer naturkrisen fra både et sosialt og et økologisk perspektiv, sier Andaur og viser til at vi har mye å lære fra urfolks bærekraftige bruk av naturen.

SISTE NYTT

Siste nytt

Marko havnet i leirskredet: – Bilen bare fløy

Marko Mijatovic var på vei hjem da han svingte inn på E6. I det stummende mørket var det en avgrunn der veien skulle vært.

Slik delte leirskredet E6 i to

Ferske bilder fra kvikkleireskredet nær Göteborg viser hvor dramatisk det var natt til lørdag.