Hopp til innhold

FN justerer ned andelen drepte kvinner og barn i Gaza

I ferske tall fra FN er andelen kvinner og barn som er drept i Gaza redusert. Men det totale antallet drepte er uendret, og 10.000 ofre er ikke identifisert. Ingen kjenner det virkelige omfanget av denne brutale krigen, sier Leger Uten Grenser.

Folk er samlet rundt et lik pakket inn i hvitt tøy.

I SORG: Folk er samlet rundt det innpakkede liket til en person som ble drept i Israelske angrep. Bildet ble tatt på al-Aqsa-sykehuset midt på Gazastripen 12. mai.

Foto: Ramadan Abed / Reuters

NRK presiserer: I en tidligere versjon av denne saken, sto det at FN har kraftig nedjustert antallet drepte kvinner og barn i Gaza. Mer presist er det andelen kvinner og barn blant de identifiserte drepte som er nedjustert. Det samlede antallet drepte er uendret i tallene fra helsemyndighetene på Gazatripen, som FN tidligere har vurdert som troverdige. Av de rundt 35.000 drepte er 10.000 ikke identifisert med kjønn og alder. Ifølge de nye og oppdaterte tallene er rett over halvparten av de identifiserte drepte barn og unge kvinner. 14.05.24

Mandag fortsatte Israels angrep på Gaza­stripen. I nord flyktet palestinere fra israelske bomber og stridsvogner som var på vei inn i byen Jabalia, ifølge Reuters. I sør, rundt byen Rafah, har Israel intensivert angrepene sine.

Situasjonen er uoversiktlig. Tusenvis av mennesker ligger begravd i ruinhaugene. FN anslår at rundt 35.000 mennesker er blitt drept, selv om tallene er usikre.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023

Gaza
39.090
Siste uke:
242
Israel
1487
Sist oppdatert: 25.7.24

Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter

Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken.

Helsemyndighetene på Gazastripen har lenge rapportert at over 70 prosent av ofrene er kvinner og barn. Det viste også en oversikt fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (UNOCHA) fra mandag i forrige uke.

To dager senere ble denne andelen imidlertid nedjustert.

Røyk stiger opp fra bygninger i Rafah. Siluetter av to gutter i forgrunnen.

Røyk stiger mot himmelen etter et israelsk angrep mot mål i Rafah sør på Gazastripen 13. mai.

Foto: - / AFP

Flere drepte menn

I den nye oversikten er det samlede antallet drepte nesten uendret og ligger rundt 35.000. Det presiseres at 10.000 drepte ikke er identifisert med kjønn og alder. Blant de identifiserte er det imidlertid rundt 5000 kvinner, 10.000 menn, 7800 barn og 2000 eldre. Kilden er helsemyndighetene i Gaza.

Dermed er fordelingen slik:

  • Drepte kvinner: 20 prosent
  • Drepte barn: 32 prosent
  • Eldre: 8 prosent
  • Menn: 40 prosent

Barn og kvinner som ikke er eldre, utgjør altså litt over halvparten av de identifiserte ofrene.

Tidligere i krigen ble det meldt at rundt halvparten av ofrene i Gaza var barn. Nå er andelen én av tre, ifølge de nye anslagene.

Flere israelske medier stiller nå spørsmål ved om de rapporterte dødstallene fra Gaza er til å stole på. I tidligere konflikter har imidlertid tallene fra helsemyndighetene på Gaza, som er kontrollert av Hamas, vist seg å stemme. Det påpeker historiker Erik Skare, som blant annet forsker på tema knyttet til Palestina og Midtøsten ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han mener også at det ikke nødvendigvis er skillet mellom drepte kvinner og barn, på den ene siden, og menn på den andre, som er mest interessant.

– Fedre, brødre og bestefedre

– Det tallene sier er at det er færre kvinner og barn, og dermed flere menn, som er blitt drept. Men det er statusen til disse mennene som har noe å si. Er de sivile eller stridende? sier Skare.

Han påpeker at kvinner og barn antas å være sivile og uskyldige i krig. Dermed er de ikke legitime mål.

Folk går mellom hauger av ruiner.

Hele nabolag er lagt i ruiner på Gazastripen. Tusenvis av døde ligger begravd i haugene.

Foto: - / AFP

– Problemet er at når vi har denne skillelinjen, så er det en beskjed om at menn er en del av konflikten på en annen måte. Men det er de jo ikke. Menn er fedre, brødre og bestefedre. De er like mye en sivilist som en kvinne og et barn, gitt at de ikke deltar i stridighetene, sier Skare.

– Folkeretten er at sivile skal ha beskyttelse. Og er det noe vi vet, så er det at majoriteten av de drepte i Gaza er sivile.

Kan ikke sjekke tallene

Mens krigen har rast i over sju måneder, har det vært nærmest umulig å komme inn på Gazastripen for både hjelpearbeidere, uavhengige observatører og journalister. Lokale palestinske journalister har rapportert fra bakken, men nesten ingen journalister utenfra har hatt tilgang.

Antallet drepte og skadete rapporteres inn fra helsemyndighetene på Gazastripen, som er kontrollert av Hamas. FN har ved tidligere konflikter vurdert disse tallene som troverdige.

Erik Skare påpeker at både Israel og Hamas har interesse av at tallene justeres i deres favør. Men så lenge krigen raser og tilgangen til Gaza er begrenset, så sier ikke de justerte tallene noe om fordelingen mellom stridende og ikke-stridende:

– Det kan godt hende at andelen stridende er langt høyere enn det som er blitt rapportert så langt. Men det vet vi ikke utelukkende fra justeringen av antallet kvinner og barn som er blitt drept, sier Skare.

– Ingen kjenner det virkelige omfanget

– Det er nærmest en vulgær lek med tall som nå foregår, skriver styreleder Dina Hovland i Leger Uten Grenser i en e-post til NRK.

Samtidig som denne «leken» foregår, tvinges mennesker i Gaza på flukt fra teltleirer til nye steder uten husly, mat, vann og helsehjelp, påpeker hun.

I tillegg understreker Hovland at man foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som dør på grunn av sykdommer og manglende helsehjelp som følge av krigen, og at ingen kjenner det virkelige omfanget.

– Vi kan også legge et annet usikkert tall i potten. Hvor mange har allerede dødd av sykdommer som kunne ha vært forebygget og fordi helsevesenet har kollapset? spør hun.

– Diabetes, høyt blodtrykk og kreft er eksempler på sykdommer som i det stille tar livet av mange mennesker på Gazastripen.

Siden januar har Leger Uten Grenser gitt helsehjelp til over 30.000 pasienter i Gaza hver måned.

Vi ser at dette bare er en brøkdel av behovet. Tilgangen til grunnleggende helsehjelp er nærmest helt fraværende, og liv som går tapt på grunn av det, finnes det ingen oversikt over, skriver Hovland.

Les også Israelske ministre lar seg ikke presse av Bidens trusler om våpenstans

Joe Biden

Hør utenriksredaksjonens podkast her:

Donald Trump holdt den første valgkamptalen etter at Kamala Harris ble Demokratenes presidentkandidat

Trump: – Kamala, du har sparken

Bilete av Kamala Harris med neongrønfarge og skrifta "brat".

Slik frir Harris til dei unge: – Dette er verktøy som mobiliserer veljarar

Biden: – Tid for å slippe til nye og yngre stemmer

SISTE NYTT

Siste nytt