FN advarer om vannkrise i ny rapport

Om ikke vesten tar grep vil verden rammes av en alvorlig vannkrise om noen tiår, ifølge FN. Befolkningsveksten er hovedgrunnen – og verst ligger India an.

Climate Change
Foto: Channi Anand / Ap

I forbindelse med verdens vanndag søndag har FN har lansert sin årlige tilstandsrapport om ferskvannet på jorda. Ifølge rapporten kan verden oppleve en alvorlig vannkrise om få år dersom ikke verdens land tar grep for å utnytte vannressursene bærekraftig.

– Innsjøene var en naturlig kilde til å fylle opp grunnvansreservene, men vannkildene blir ødelagt med økt urbaniseringen og forurensning, sier Sushmita Sengupta ved senteret for forskning og miljø i Delhi.

Tiår med kraftig befolkningsvekst har ført til sterkt press på ferskvannsressursene i India.

Merker vannmangelen

Ranbir Singh bor i Dwarka, en forstad til hovedstaden Dehli. Han tenker tilbake på tiden da det var rent vann i brønnene og husdyrene drakk fra små tjern i området. Nå er tjernene uttørket, og gropene som står igjen er fylt med søppel. Grunnvannet er også forurenset.

– Vannet vi får fra grunnvannskilder i dag er ikke engang mulig å drikke, fortalte 62-åringen til AFP.

INDIA-UN-ENVIRONMENT-WATER

Ranbir Singh merker vannmangelen i hjemlandet India.

Foto: ROBERTO SCHMIDT / Afp

Kraftig befolkningsvekst og press på vannressursene har senket grunnvannspeilet og forurenset vannkildene i området.

– De som fortsatt drikker vannet klager over mageproblemer, og mange barn og ungdommer har fått hudproblemer på grunn av det forurensede vannet, sier Singh.

Grunnvann under press

En femtedel av verdens grunnvannsressurser er allerede overutnyttet, ifølge FN-rapporten. Vannekspert og rapportforfatter Richard Connor mener tilstanden er spesielt dårlig i enkelte områder.

INDIA-UN-ENVIRONMENT-WATER

Vannrør i India.

Foto: PUNIT PARANJPE / Afp

– Deler av Kina, India og USA i tillegg til Midtøsten har ikke forvaltet grunnvannsressursene sine bærekraftig, og har ikke nok vann, sier han.

Mer enn halvparten av verdens befolkning får drikkevannet sitt fra grunnvannskilder. Jordbruket står for 70 prosent av det totale vannforbruket globalt, og nesten halvparten av vannet til jordbruket hentes også fra grunnvannskilder.

Befolkningsveksten drivkraft

Dersom dagens vannforbruk fortsetter å stige i samme tempo som i dag vil etterspørselen overstige de tilgjengelige vannressursene med 40 prosent innen 2030, ifølge FN.

INDIA-UN-ENVIRONMENT-WATER

Innbyggere i Bangalore henter vann. Flere deler av India er hardt rammet av vannmangel.

Foto: MANJUNATH KIRAN / Afp

Globalt forventes etterspørselen etter vann å øke med 55 prosent fra 2000 til 2050.

Med en økning fra dagens 7,3 milliarder mennesker til rundt ni milliarder mennesker i 2050 vil jordbruket kreve enorme mengder vann for å produsere nok mat. FN anslår at jordbruket må produsere 60 prosent mer mat på verdensbasis for å mette verdens voksende befolkning, og i utviklingslandene vil behovet for mat trolig dobles.

SISTE NYTT

Siste nytt