Flyttingen av Kiruna fascinerer arkitekter over hele verden

Flyttingen av gruvebyen Kiruna i Nord-Sverige vekker internasjonal oppsikt. Byen skal flyttes fordi grunnen under dagens sentrum er underminert av gruveganger.

Kiruna

Gruvedriften har ført til at stadig mer av grunnen synker sammen i Kiruna, og sentrum av byen og 3000 boliger må fraflyttes. Evakueringen av disse blokkene startet sist uke.

Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Gruvebyen Kiruna er anlagt oppå en av verdens største forekomster av jernmalm – som både er byens lykke og ulykke. Naturressursen, som har gjort at byen har vokst til å bli den største i svensk Lappland med 23.000 innbyggere, er også blitt en trussel.

Synkehull i Kiruna

Synkehull tvers over en grusvei i bydelen Ön i Kiruna.

Foto: Lapplänning (CC-BY-SA)

Nettet av gruveganger og skrøpelig fjell gjør at byen er truet av stadig flere og større synkehull under hus og veier.

Området som er preget av innsynkning, farlige hull, ustabilitet og deformering, nærmer seg byens sentrum mye raskere enn spesialistene hadde regnet med.

Nytt sentrum bygges

Med hjørnesteinsbedriften LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) i spissen har kommunen bestemt seg for en storstilt flytteprosess som innebærer at hele sentrum av byen evakueres og flyttes flere kilometer østover.

Innen 2030 skal 3000 boliger være fraflyttet og revet, og 3500 nye boliger stå klare. Det gamle rådhuset må rives, og et nytt moderne rådhus skal bygges.

Flyttingen av Kiruna sentrum har vakt internasjonal oppsikt. White arkitekter som vant arkitektkonkurransen sammen med det norske arkitektfirmaet Ghilardi+Hellsten Arkitekter, blir nedringt av journalister, arkitekter og byplanleggere fra hele verden, og spesielt fra USA, skriver Dagens Nyheter.

Det nye rådhuset i Kiruna

Det nye rådhuset er tegnet av det danske arkitektkontoret Henning Larsen.

Foto: Kiruna kommune/Henning Larsen

Arkitektene har holdt seminarer og vist fram planene i flere verdensdeler.

Deformeringen sprer seg

I 2003 varslet gruveselskapet kommunen om at ødeleggelsene sprer seg raskere enn man tidligere trodde.

Deformasjon Kiruna prognoser

Om få år vil grunnen under store deler av Kiruna sentrum kunne svikte.

Foto: Kiruna kommune

Malmen tas ut fra et lag som går på skrå nedover i fjellet, i retning innover mot og under byens sentrum. Fjellet over sprekker lett. Dette har ført til at grunnen synker.

Kiruna

Til høyre i bildet sees tårnet på det gamle rådhuset i Kiruna som nå skal rives.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Kommuneledelsen vedtok i 2011 at et nytt sentrum skal anlegges 2–3 km øst for dagens bykjerne, i Tuolluvaara.

Siden dette har kommunen arbeidet med å legge om infrastruktur som strøm- og avløpsnettet, jernbanen og hovedveien E10.

Flytteplanene innebærer også en storstilt flytting av en rekke bygninger, men det gamle rådhuset skal rives. Et nytt, moderne rådhus, tegnet av det danske arkitektkontoret Henning Larsen, skal oppføres og er blitt en stor snakkis.

Flyttingen av Kiruna er et stort samarbeidsprosjekt der en rekke arkitektkontorer fra mange land er involvert. Ida Winge Andersen i Ghilaldri+Hellsten Arkitekter opplyser til NRK at de nå har fullført en fase 1 med den politisk vedtatte utviklingsplanen og er i gang med fase 2 av flyttingen.

Første hus rives

For en uke siden ble de første boligblokkene i Ullspiran fraflyttet. Rivingen skal være sluttført i løpet av høsten, skriver LKAB på sine hjemmesider.

På stedet skal det bli en ny park som skal ligge som en buffer mellom byen og det farlige området.

Kiruna kommune har allerede nye blokker og hus stående klare til å ta imot beboerne nær byens nye sentrum.

Kart Kiruna sentrum

Sentrum av Kiruna skal flyttes til det røde området, 2–3 km unna den mørk grå deformasjonssonen.

Foto: Kiruna kommune
Laster kart, vennligst vent...

Ustabil grunn forårsaket av gruvedrift gjør at sentrum av Kiruna må flyttes.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt