Frykter koronakatastrofe i flyktningleir: – Jeg skammer meg over å være norsk

Flyktninger og migranter i Hellas frykter at de er overlatt til seg selv for å dø i et koronautbrudd. Nå krever norske frivillige at Norge tar ansvar.

Se Urix spesial om situasjonen i Moria-leiren direkte her.

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I flyktningleiren Moria bor rett under 20.000 mennesker. Den var ment for 3000. I åsen ovenfor leiren etablerer tusenvis av nyankomne flyktninger seg, det er anslått å være 12.000 av dem nå. De har ingen tilgang til elektrisitet. Omtrent hele dagen går med til å stå i kø for å få utdelt mat. Vann er en mangelvare, det fins stort sett bare på flasker. Det er ikke lett å vaske hender hyppig da.

Både i og utenfor leiren rapporteres det om mangel på smitteverntiltak. Det mangler såpe og antibakterielle midler, det fins få masker eller hansker.

Det er ingen som kommer inn eller ut av Moria-leiren uten spesiell tillatelse. Den afghanske flyktningen Shafiullah Jahangir bor der, og har filmet søppelbergene som hoper seg opp og de lange køene utenfor legekontoret for NRK Urix.

De sanitære forholdene er uholdbare. Toaletter er fulle og det er gjørme overalt når det regner.

20.000 flyktninger blir holdt igjen i Moria-leiren i Hellas. Der er det ikke rent vann, strøm eller medisiner.

20.000 flyktninger blir holdt igjen i Moria-leiren i Hellas. Der er det ikke rent vann, strøm eller medisiner. Den afghanske flyktningen Shafiullah Jahangir har gjort disse opptakene for NRK.

Hjelpearbeiderne reiser hjem

Knut Bry har jobbet som frivillig blant flyktninger på øya Lesvos siden 2016. For halvannen uke siden gjorde han som de fleste utenlandske hjelpearbeidere blant flyktningene, han reiste til hjemlandet. Da hadde han vært et halvt år på øya. Fra sin karantene hjemme i Hovet i Hallingdal, krever han at norske myndigheter tar affære.

– Nå bør Norge bruke fly som er satt på bakken og fly til Hellas med dem, fylle dem opp med enslige mindreårige og barnefamilier og sette dem i et asylmottak i Norge, tordner han, og fortsetter:

– Jeg skammer meg over å være norsk når jeg ser hvor lite vi gjør. Det er respektløst overfor de svakeste. Det er helt katastrofe hvis koronapandemien bryter ut blant flyktningene. Kan norske myndigheter bare sitte å se på at det skjer?

En fortvilet gutt i flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas

En fortvilet flyktninggutt på Lesvos i Hellas.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Søppelberget vokser og sanitære forhold er svært mangelfulle.

Søppelberget vokser. De sanitære forholdene er svært mangelfulle både i og utenfor Moria-leiren.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Flyktning under presenning

Det er lite plass, kummerlige forhold, og ikke enkelt å holde avstand for flyktninger på øya Lesvos.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Fasilitetene er minimale, bare et fåtall har tilgang til rennende vann. Hygienetiltak ved matlaging og ellers er derfor begrenset til det vann fra flasker kan brukes til.

Fasilitetene er minimale, bare et fåtall har tilgang til rennende vann. Hygienetiltak ved matlaging og ellers er derfor begrenset til det vann fra flasker kan brukes til.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Rundt 20 000 flyktninger er stuet sammen i leir som var ment for 3000 mennesker. Nå frykter de hva som vil skje hvis koronaviruset bryter ut her.

Rundt 20 000 flyktninger er stuet sammen i Moria-leiren som var ment for 3000 mennesker. Nå frykter de hva som vil skje hvis koronaviruset bryter ut her.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Folk gjør så godt de kan med å holde varmen og humøret oppe, til tross for smittefrykt og elendige forhold.

Folk gjør så godt de kan med å holde varmen og humøret oppe, til tross for smittefrykt og elendige forhold.

Foto: Knut Bry / Tinagent
Flyktning under presenning

Flyktninger og migranter bor kummerlig under presenninger på den greske øya Lesvos. Det er svært vanskelig for dem å holde avstand og unngå smittespredning, og frykten for koronaviruset er stor.

Foto: Knut Bry / Tinagent

EU-krav om evakuering

Også EU-politikere krever nå at EU evakuerer 42.000 mennesker fra de greske flyktningleirene.

– Hvis EU ikke handler øyeblikkelig, vil situasjonen på de greske øyer bli uhåndterbar, og man risikerer mange dødsfall. Dette er en krisesituasjon som krever den rette responsen, skriver den spanske EU-parlamentarikeren Juan Fernando López Aguilar i et brev omtalt i The Guardian.

Norske myndigheter er bekymret for situasjonen. Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet sier at hun har stor forståelse for at mange engasjerer seg i situasjonen der.

– Det er avgjørende å bygge opp asylsystemet og kapasiteten i Hellas, slik at det blir robust nok til å håndtere asylsøkere på en god og effektiv måte. Norge har lenge gitt betydelig bistand til slik håndtering. De neste årene vil Norge bidra med 33 millioner Euro til dette arbeidet, og da særlig rettet mot sårbare grupper, herunder enslige mindreårige asylsøkere.

Hun forklarer også at det ville vært vanskelig å flytte asylsøkere til Norge akkurat nå. Men Barstad sier det er noe som må vurderes når koronasituasjonen har stabilisert seg.

Kan være for sent

Knut Bry fortviler på flyktningenes vegne. Tiltakene har ikke fungert før koronakrisen, og nye pengebidrag vil komme for sent til å redde disse menneskene fra koronasmitte i de overfylte leirene.

Knut Bry blant venner på Lesvos

Knut Bry (med caps) blant venner på Lesvos

Foto: privat

– Det er ubegripelig at ingenting blir gjort, sier han. Han har døpt om Norge til «Egoland».

– Men er det ikke forståelig at norske myndigheter har nok med egne utfordringer akkurat nå?

– Vi må kunne se ut over våre egne utfordringer, sier Knut Bry, som mener det er nå det må evakueres. Ikke når folk er døde.

Se Urix spesial – verdens fattige og korona i kveld:

Urix episodebilde

SISTE NYTT

Siste nytt