Hopp til innhold

Flommen i Pakistan: Regnet har stoppet, men situasjonen er blitt verre

I noen uker var verdens blikk rettet mot Pakistan og flommen som herjet. For menneskene i de flomrammede områdene er livet blitt enda verre de siste dagene.

Gutt får behandling for denguefeber, en sykdom som smitter gjennom mygg på et sykehus i Lahore.

Flommen har ført til en eksplosiv vekst av vannbårne sykdommer. Malaria, denguefeber og diare.

Foto: K.M. Chaudary / AP

Selv om det har sluttet å regne står vannet fortsatt høyt i flere av Pakistans provinser.

Byen Jaffrabad i Balutsjistan er omringet av vann. I vannet klekkes millioner av smittespredende mygg. Det har ført til en eksplosiv vekst av vannbårne sykdommer som malaria, denguefeber og diare.

– Malaria har blitt det største problemet her. 6 av 10 pasienter som får behandling hos oss, har malaria og trenger medisiner, sier overlege Imran Baloch på telefon fra distriktssykehuset i Jaffrabad.

Han har måttet behandle syke ute i felt da sykehuset stod under vann.

Lege Imran Baloch på sykehuset i Jafrabad

– Malaria har blitt det største problemet her. 6 av 10 pasienter som får behandling hos oss, har malaria og trenger medisiner.

Foto: Atta Ansari / NRK

NRK besøkte Jaffrabad i starten av september. Også da var situasjonen kritisk, men den har forverret seg.

– Situasjonen har blitt enda verre. Hver dag får vi inn mellom 400 og 500 pasienter med malaria, sier Baloch oppgitt.

Verdens helseorganisasjon kaller det som skjer nå en potensiell katastrofe.

– Jeg er alvorlig bekymret for en ny potensiell katastrofe i Pakistan. Vi har en bølge av sykdom og død som følge av denne.

Det skrev lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en pressemelding.

Veien er ødelagt og folk i Jafrabad har bygget en flåte for å komme seg frem.

Flommen har ødelagt veier og gjort det umulig for mange å nå frem til sykehuset.

Foto: FIDA HUSSAIN / AFP

Ufremkommelige veier

Legen i Jaffrabad forteller om en mangedobling av antall pasienter. Det mangler leger og medisiner. Det største problemet er at mange syke ikke greier å komme seg til lege. Folk bor spredt i distriktet. Flommen har ødelagt veier og gjort det umulig for mange å nå frem til sykehuset.

– Vi prøver å hjelpe alle, men det er ingen veier. Vi har tre ambulanser, men bare en av de virker, sier Baloch.

I tillegg til de flomrelaterte sykdommene er det vanskelig å gi vanlig helsehjelp. Gravide kvinner får ikke kommet seg på sykehuset og må føde hjemme.

– Kvinner må føde uten tilgang på lege eller jordmor. Det har ført til en økning av dødsfall blant både mødre og spedbarn. Det forteller legen på sykehuset i Jaffrabad.

Lege Imran Baloch tar imot pasienter på et provisorisk sykehus i flomrammede Jafrabad

Pasienter får legebehandling ute i felt av lege Imran Baloch da distriktssykehuset i Jaffarabad nylig stod under vann.

Foto: Atta Ansari

Fortvilet situasjon

Snøsmelting fra breene i fjellet og kraftig monsunregn ført til en voldsom flom i slutten av august. Flommen har ført til at mellom 6,4 millioner mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem. Alle disse trenger nå nødhjelp for overleve.

Både FN og hjelpeorganisasjoner har sendt inn nødhjelp og hjelpemannskap, men det er fortsatt ikke nok. Det forteller Knut Østby, landsjef for FNs utviklingsprogram i Pakistan på besøk i Chitral i nord.

– Det er fremdeles mange som ikke har fått den hjelpen de trenger. Det er mye fortvilelse og frustrasjon her. Folk som har mistet alt og trenger nødhjelp, sier Østby.

FNs Utviklingsfonds landdirektør Knut Østby på besøk i i en flomrammet landsby i Chitral Pakistan.

– Det er fremdeles mange som ikke har fått den hjelpen de trenger. Det er mye fortvilelse og frustrasjon her. Folk som har mistet alt og trenger nødhjelp, sier Østby.

Foto: Shuja Hakim / UNDP Pakistan

Flomvannet har ødelagt veier, noe som har gjort det vanskelig å få hjelpen frem. De verst rammede områdene har blitt forlatt, så hjelpen blir levert til flyktningleirer på mer tilgjengelige steder.

– Nødhjelpen kommer frem, men det er ikke nok til alle.

Nødhjelp er kortsiktig, på lengre sikt må folk få hjelp til å greie seg selv, forteller Østby. Folk må bygge opp igjen hus, så de har et sted å bo. Millioner av pakistanere kan ikke lenger forsørge seg selv. Avlinger er oversvømt. Husdyr har druknet og fabrikker er ødelagt.

Strømkutt 17 timer i døgnet

Flommen har ført til en negativ spiral av hendelser. En av effektene av oversvømmelsene er ødelagte aggregater og strømnett. Selv sykehus får ikke ha på strøm hele døgnet. Bare 6–7 timer per dag har vi tilgang til strøm forteller sykehuslegen Imran Baloch.

– Det er stort problem for oss på sykehuset. Vi trenger solcellepaneler for å ha tilgang på strøm hele døgnet.

Han forteller at de fortsatt er i en redningsfase og at det vil ta et halvt år før folk i området kan begynne med gjenoppbygging og rehabilitering.

UNDP-sjef i Pakistan Knut Østby i Chitral

– Vi forsøker å redusere skadene av flommende smeltevann ved å installere varslingssystemer, sier Knut Østby i FNs utviklingsfond.

Foto: Shuja Hakim / UNDP Pakistan

Ikke siste gang

– Vi trenger å bygge opp igjen på en måte som kan stå imot fremtidige naturkatastrofer, sier Knut Østby på besøk i en flomrammet landsby i Chitral.

I Hindukush-fjellene har vannet trukket seg tilbake og befolkningen må begynne å forberede seg på den neste.

– Dette er varslet en naturkatastrofe. Den skyldes global oppvarming og det kommer til å skje igjen.

Overvåking av snøsmelting av Pakistans 5000 isbreer kan minimere skadene av fremtidige flommer.

Det kan være forskjellige måter å minimere skadene på de fremtidige flommene. Hus bør ikke bygges opp igjen på samme sted, men på mer høytliggende og flomsikre områder. Det også med å en kontinuerlig overvåking av snøsmeltingen av de 5000 isbreene i fjellene.

– Vi forsøker å redusere skadene av flommende smeltevann ved å installere varslingssystemer.

Østby forteller om et hjelpeprosjekt i regi av FNs utviklingsprogram der folk i Pakistans daler kan logge seg inn på internett og lese om snøsmelting og vannmengder oppe i fjellene. Så blir det lettere å evakuere landsbyene, neste gang en storflom er på vei.

SISTE NYTT

Siste nytt