Hopp til innhold

Danske boligområder skal ikke ha mer enn 30 prosent innvandrere

Danmark strammer enda mer til i innvandringspolitikken. Om ti år skal flere boligområder ha maksimalt 30 prosent med ikke-vestlig bakgrunn.

Finlandsparken

Finlandsparken i Vejle er ett av områdene der regjeringen ønsker færre ikke-vestlige beboere.

Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Ambisjonen til den danske regjeringa er å bekjempe det som betegnes som parallellsamfunn.

I 2018 kom de første lovene som skulle hindre et stort antall innvandrere i enkelte boligområder.

Lovpakken gikk under navnet «Et Danmark uten parallellsamfunn – ingen gettoer i 2030».

Tiltakene var omstridte.

FN advarte

FN mente Danmark risikerte økt etnisk diskriminering gjennom lovene.

Blant annet ble det åpnet for strengere straffer for kriminelle i disse områdene. Man kunne også bli pålagt å sende barna sine i barnehage.

Nå strammes lovene ytterligere inn, skriver TV2lorry.

Kaare Dybvad Bek

Kaare Dybvad Bek er innenriks- og boligminister i Danmark.

Foto: Claus Bech / Claus Bech

Det er klart etter at regjeringspartiet, Socialdemokratiet, denne uka ble enige med fem andre partier om en ny avtale. (Les hele avtalen her)

– Det er helt avgjørende for å sikre et velferdssamfunn hvor du møter mennesker som er annerledes enn en selv i hverdagen, sier innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Flere områder omfattes av loven

Det nye forslaget går ut på det ikke skal være noen boligområder i Danmark der flere enn 30 prosent har ikke-vestlig bakgrunn. Ambisjonen er at dette er på plass innen ti år.

I alt 58 boligområder og over 100.000 innbyggere i Danmark omfattes av innskjerpingen. Totalt er det snakk om 83 områder og 163.000 innbyggere, som må forholde seg til strengere krav.

– Den eneste måten vi kan få til dette på er at vi møter hverandre i hverdagen i blandede bydeler. At det ikke er noen steder hvor vi har det skjeve befolkningssammensetningen som vi har i dag, sier Bek.

Flere blir nektet kommunal bolig

Reglene for hvem som skal få anvist en kommunal bolig i visse områder av Danmark blir strengere, skriver Altinget.dk.

Heretter skal boligsøkende som har en dom eller har blitt løslatt de siste seks månedene, få nei. Det samme gjelder folk har mottatt såkalt integrasjonsstøtte, eller økonomisk hjelp fra staten det siste halvåret. Ifølge de nye reglene skal også statsborgere som kommer fra land utenfor EU, EØS eller Sveits, nektes adgang.

Denne nye loven er ikke den eneste FN har kritisert: I begynnelsen av juni vedtok politikerne i Folketinget et lovforslag om å overføre asylsøkere til sentre i et tredje land. FN har advart om at ordningen kan undergrave internasjonalt samarbeid.

SISTE NYTT

Siste nytt