Orkaner med kvinnenavn over dobbelt så dødelige

En ny studie viser at amerikanere er mindre redd for orkaner med kvinnenavn enn de er for orkaner med mannsnavn. Det gjør at flere dør i kvinneorkanene, mener forskerne.

Tankskipet "John B. Caddell" drev på land i Stapleton-området på Staten Island, New York

Orkanen Sandy i oktober 2012 gjorde store skader i det nordøstlige USA. Tankskipet 'John B. Caddell' drev på land i Stapleton-området på Staten Island, New York.

Foto: Sean Sweeney / Ap

Forskere ved University of Illinois har sett på dødstallene til 94 orkaner som har rammet USA fra 1950-tallet og frem til 2012.

Tallene viser at det dør betydelig flere folk i orkanene som bærer kvinnenavn, melder PBS.

I studien kommer det fram at folk rett og slett er mindre redd for orkanene med kvinnenavn. De tok færre forholdsregler, og var dermed mer utsatt for skader.

En orkan med et relativt maskulint navn blir beregnet til å føre til 15,15 dødsfall, mens en orkan med et relativ feminint navn er beregnet til å føre til 41,84 dødsfall, står det i rapporten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En parkeringsplass full av gule drosjer er oversvømt i Hoboken, New Jersey

En parkeringsplass full av gule drosjer ble oversvømt i Hoboken, New Jersey under orkanen Sandy.

Foto: Charles Sykes / Ap

Sees på som mindre truende

Jo mer feminint stormens navn var, jo mer dødelig var den, viser studien.

En rekke oppfølgingseksperimenter bekrefter tendensen. Der ble deltakerne blant annet bedt om å se for seg hypotetiske stormer med forskjellige navn.

Stormene med kvinnenavn ble sett på som de minst truende. Både kvinner og menn gjorde var enige om dette.

– De som forestilte seg en kvinnelig orkan var ikke like villige til å oppsøke ly. Stereotypene som fører til disse slutningene er subtile og ikke nødvendigvis fiendtlige mot kvinner, det kan dreie seg om at kvinner blir sett på som varmere og mindre aggressive enn menn, sier Sharon Shavitt, en av forskerne bak studien.

Fikk bare kvinnenavn

Frem til slutten av 1970-årene fikk orkaner i USA bare kvinnenavn.

Grunnen var en rådende oppfatning om at stormer, som kvinner, var uforutsigbare.

Rapporten har utelatt to orkaner, «Katrina» (2005) og «Audrey» (1957), fordi de var spesielt dødelige og dermed ville forrykke statistikken.

Begge kjønn i Norge

I Norge er det meteorologene på Meteorologisk institutt som har det nasjonale ansvaret for å varsle om ekstreme værsituasjoner, og som setter navn på uværene.

Navnelistene settes opp på forhånd; i alfabetisk rekkefølge og med annethvert mannsnavn og kvinnenavn. Navnene velges ut fra at de er korte, enkle å si, og lette å skille fra hverandre.

Den første til å sette navn på ekstreme værsituasjoner, sies å ha vært en australsk meteorolog. Han benyttet med dette anledningen til å oppkalle uværene etter politikere han likte dårlig.

Kjærester var en periode en god kilde til navnsetting, og det fonetiske alfabet har vært benyttet.

Saffir-Simpson-skalaen for klassifisering av stormer

Type

Kategori

Atmosfære-trykk (hPa)

Vind km/t

 Konsekvenser

Tropisk lavtrykk

TD

-

under 63

 

Tropisk storm

TS

-

63-117

 

Tropisk orkan

1

over 980

117-153

Fører ofte til flom, og kan rive av tak og brekke trær.

Tropisk orkan

2

965-980

153-176

Kan skade tak, dører og vinduer, og gjør betydelig skade på vegetasjon.

Tropisk orkan

3

945-965

176-208

Gjør betydelig skade på større bygninger, og ødelegger hus uten grunnmur.

Tropisk orkan

4

920-945

208-245

Ekstremt farlig for mennesker. Hus uten grunnmur kan lette fra bakken.

Tropisk orkan

5

under 920

over 245

Ødelegger alle bygninger som ikke er bygget av betong og/eller stål.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt