Finland: Spesialstyrker aksjonerer mot russere

Spesialstyrker i Finland gjennomfører i helgen en aksjon mot russere som har kjøpt eiendommer der. Tre er arrestert. Påfallende mange eiendommer nær militære anlegg er eid av russere.

finsk kystvakt

Politiets spesialstyrker med bistand fra kystvakten leter etter personer tilknyttet det russiske firmaet Airiston Helmi. Tre er arrestert. Russere har kjøpt opp en rekke eiendommer nært finske militæranlegg kamuflert som turisme-fasiliteter.

Foto: yle

Finsk politi og politiets spesialstyrker har siden lørdag morgen lett etter personer tilhørende eiendomsfirmaet Airiston Helmi, som eies av russiske statsborgere.

Det er innført flyforbud i området nær innseilingen til Åbo, melder den finske statlige kringkastingen YLE. Hundre politifolk deltar i den store operasjonen.

Det finske forsvaret og finsk sikkerhetspoliti har holdt øye med firmaet over lang tid.

Den offisielle bakgrunnen for operasjonen er hvitvasking av store beløp, at flere hundre millioner kroner er unndratt skatt og at det er brukt ulovlig arbeidskraft, ifølge finske medier.

Ni eiendommer ved Åbo

De russiske eierne av eiendomsselskapet Airiston Helmi har kjøpt opp ni eiendommer i skjærgården nær innseilingssleden til Åbo.

De ligger i Nagu, Korpo, Houtskär og Iniø.

politiaksjon Finland

Politiet har sperret av store områder i utkanten av Åbo. Sju er avhørt og tre personer er arrestert.

Foto: politiaksjon Finland

I Yppersnäs i Pargas eier selskapet en stor villa med egen helikopterplattform. Ved bryggen ligger en båt som minner om et utrangert militærfartøy, ifølge YLE.

Eiendommer kamuflert som turisme

Finske myndigheter kartlegger hvem som eier eiendommer nær strategiske steder og i områder nær militærleirer og andre anlegg eid av forsvaret.

Langs riksvei 6 øst i Finland, nær grensen til den store naboen i øst, eier russere 30 store fasiliteter.

Juha Sipilä

Statsminister Juha Sipilä følger spent med på operasjonen mot det russiske eiendomsselskapet i helgen ifølge finske medier.

Foto: Ludovic Marin / AFP

De er stort sett kjøpt som eiendommer som skal brukes i forbindelse med turisme.

Men det er ingenting som tyder på at eiendommene faktisk blir brukt til det formålet.

Blant bygninger kjøpt for turisme er det tidligere hoteller, skoler, herregårder, hus og hytter.

Sekretæren i Sikkerhetskomiteen, Tatu Mikkola, sa i 2016 at de har oppmerksomheten rettet mot tomter og bygninger som ligger nær forsvarsanlegg, skriver YLE.

I artikkelen kommer det klart fram at finske myndigheter ser på de russisk eide eiendommene som en sikkerhetsrisiko.

YLE skriver der at en gruppen som skal kartlegge hvem som eier tomter, hytter og hus nær militære anlegg, foreslår endringer.

De ønsker at Staten skal ha forkjøpsrett når eiendommer nær områder som er viktig for landets sikkerhet er til salgs.

Finland: Spesialstyrker aksjonerer mot russere
Foto: YLE

Den russiske staten som eier

YLE skriver om seks eiendommer som vekker spesielt oppsikt. Alle er eid av russere.

En av dem er en herregård i Finby sør for Salo, eid av Putins tidligere medieminister, Mihail Lesin. I 2015 ble han funnet død på et hotellrom i Washington D.C.

YLE skriver om store eiendommer som er eid av den russiske staten.

I Porkala sør for Kyrkslätt eier Russland en tomt på 17 hektar som også inkluderer en egen innsjø.

Det har lenge vært spekulert i om president Vladimir Putin vil bygge et sommersted på en av de russiske eiendommene i Saltvik på Åland og Kuggböleberget ved Kungssundet.

YLE skriver at flere russiskeide eiendommer ligger nær finske skytefelt.

Statsministeren følger med

I løpet av lørdag og søndag er sju personer tatt inn til avhør hos politiet, tre er arrestert.

Statsminister Juha Sipilä blir løpende orientert om den store operasjonen i skjærgården utenfor Åbo, skriver nettavisen HBL.

Markku ranta-aho

Politiets talsmann, Marrku Ranta-aho, bekrefter at tre er arrestert for hvitvasking og bruk av ulovlig arbeidskraft. Han vil ikke bekrefte overfor medier søndag at aksjonen har med Finlands nasjonale sikkerhet å gjøre.

Foto: yle

Finske myndigheter er forsiktige i måten de omtaler russerne og legger vekt på at aksjonen i helgen med spesialpoliti og fartøyer først og fremst er en aksjon for å stanse ulovlig arbeid ved eiendommene, avdekke hvitvasking og skatteunndragelse.

Politiets talsmann Markku Ranta-aho, som YLE har snakket med søndag, vil ikke bekrefte at dagens politiaksjon har med landets sikkerhet å gjøre.

SISTE NYTT

Siste nytt