Hopp til innhold

Finansminister for de gode tider

Russlands finansminister Aleksej Kudrin, en nær alliert av Vladimir Putin, besøker Norge.

Russlands finansminister Aleksej Kudrin.

Russlands finansminister Aleksej Kudrin kommer til Norge i dag.

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

I ettermiddag 31. mai møter han Kristin Halvorsen på finansministermøtet for Østersjøregionen. Da skal de to diskutere forvaltning av oljeinntekter og se på den økonomiske situasjon i Norge og Russland.

Kudrin har noe å vise til: Han har vært finansminister under hele President Vladimir Putins styringstid.

I 2002 salderte han Russlands statsbudsjett til en oljepris på 18 amerikanske dollars per fat.

På fem år har han bygget opp et stabiliseringsfond på 110 milliarder amerikanske dollar, eller 682 mrd. kroner. Over samme tid har han lagt opp en valutareserve på ca 350 mrd. dollars, eller 2170 mrd. kroner – litt større enn Statens pensjonsfond-utland.

Når Kristin Halvorsen og Aleksej Kudrin skal drøfte bruk av oljeinntekter, kan de støtte seg til den gamle vitsen om statuttene i den sovjetiske statsplankommisjonen Gosplan:

”God planlegging kan aldri erstatte den rene griseflaks”.

Liberaler fra Putins hjemby

Som så mange nøkkelpersoner i Putin-administrasjonen er Aleksej Kudrin fra President Putins hjemby St.Petersburg. Han var fra 2001 sammen med Næringsminister Herman Gref som også er fra samme by, en nøkkelperson i Vladimir Putins stabiliseringsplan frem til 2010.

Den forutsatte en årlig vekst på fem prosent i brutto nasjonalprodukt, men har passert dèt måltallet med god margin. Statsminister Mikhail Kasjanov (2000-2005) ble ikke betraktet som like helhjertet deltaker i strategien, og falt ut som statsminister for to år siden.

Han ble erstattet av St.Petersburgmannen Mikhail Fradkòv som regjeringsjef. I dag er finansminister Aleksej Kudrin ansett som fremste mann i en av de to ”leire” som utgjør Putins administrasjon: St.Petersburg-liberalerne.

Til den gruppen hører også advokat Dmitrij Medvedev, som lenge var Putins stabsjef. Meningsmålingene for våren viser at han ligger best an til å bli Putins foretrukne etterfølger blant folk. På andreplass ligger fremste representant for ”maktpolitikerne fra St.Petersburg”, første visestatsminister Sergej Ivanov.

Som forsvarsministerer har Ivanov fulgt Putin like trofast som finansminister Kudrin. Å unngå splittelse mellom disse to grupperingene er maktpåliggende for Vladimir Putin frem mot presidentvalget om 11 måneder, da Putin selv skal vike sete hvis Russlands grunnlov skal legges til grunn for analysen.

Èn ting kan Kudrin ikke skryte av – at oljeinntektene har ført til en skikkelig fordelingspolitikk i det russiske samfunnet. Det hemmer fremveksten av en middelklasse – selve stabilisatoren i samfunnet.

Kudrin har ikke fått gjennomslag for at folk flest må inkluderes like mye i fruktene som i verdiskapingen. Her halter det, og produktiviteten i Russland ligger meget lavt i forhold til f.eks hovedpartneren i vest, Tyskland.

Stormfullt Oslo-møte?

Når Aleksej Kudrin skal treffe også sine baltiske kollegaer fra EU-siden i Oslo, kan det bli stormfullt. Det ble EU-Russlandstoppmøtet i Samara tidligere denne måneden. Aleksej Kudrins ord veier tungt i prisingen av russisk olje og gass.

De nye EU-statene i nordøst, Polen og de tre baltiske statene, mener Russland driver energiutpressing. Aleksej Kudrin vil nok svare, at særlig balterne lenge har betalt meget lave priser for en kubikkmeter gass i forhold til prisene på verdensmarkedet.

Det er en mann å regne med også etter Putin som stiller i Oslo. Han vil nok svare på kritikken, men lavmælt. Fjernere fra kulturen til en gammeldags sovjetisk apparatsjik enn Aleksej Kudrin befinner ingen seg i kremlledelsen.

Nordområdene

Når Kristin Halvorsen og Aleksej Kudrin møtes, er begge bundet til masten i Nordområdene. 80 prosent av Russlands ubrukte naturressurser – les olje og gass – ligger der.

Kristin Halvorsen kan trolig ”selge” norsk evne til distriktsutbygging i nord som en godt bevart statshemmelighet til Kudrin. Bildet under av handelshallene i Arkhangelsk viser det.

Gostynnij Dvor eller Handelshallene i Arkhangelsk.

Gostynnij Dvor eller Handelshallene i Arkhangelsk ble bygd av tsar Aleksej midt på 1600-tallet. Han var far til tsar Peter den Store. På den tiden bodde det bare 700 norske familier nord for Salten, mener historikeren, prof. dr.philos (E) Kåre Lunden v/ NTNU.

Foto: Hans-Wilhelm Steinfeld / NRK

Men Russland trenger ikke norsk investeringskapital. Det ble sagt klart fra om da Gazprom valgte bort utlandsk eierskap på Stokmanfeltet i fjor høst. Imidlertid vil nok spørsmål om mer konkret samarbeid bli tatt opp.

For når Statsminister Jens Stoltenberg møter President Vladimir Putin i Kreml 8. juni, forventes en substantiering av innholdet i den strategiske partnerskaps-avtalen som Putin inngikk med Statsminister Bondevik i Kreml våren 2005.

Stoltenberg har da på forhånd vært i Murmansk: Der kan guvernør Jurij Jevdokimov fortelle, at mens Jeltsin-administrasjonen la beslag på 1/3 av regionalt akkumulerte verdien, har Putin-administrasjonen lagt beslag på halvparten!

Det er blitt dyrere å drive Russland, også. Men Russlands bankvesen er meget underutviklet i forhold til behovene. Det skyldes at russere flest ikke gis strategiske sparemål som realistisk mulighet til ny, egen bolig. Følgelig har de meget liten gjeld og utlånet er ytterst begrenset.

Selv i Moskva er etter slepet stort. Kineserne er nå inne på et prosjekt for 50.000 normalte boliger sørøst for Moskva ved flyplassen Domodèdovo. Kostnadsrammen er ti milliarder amerikanske dollars.

Hittil har det nesten bare vært ført opp såkalte ”elìtnye domà” eller boligkomplekser for pengesterke russere i storbyene. Kanskje Kristin Halvorsen kan ”selge" Kudrin husbankrammene som en annen, godt bevart statshemmelighet.

Elitehus i et område vest for Bagdad.

Elitehus ved Rublëvskoje Chaussè vest for Moskva: Gjennomsnittlig boligflate mellom 500 og 1000 kvm er vanlig. Dette huset ligger fem minutters kjøring fra Vladimir Putins residens, Gorkij X.

Foto: Hans-Wilhelm Steinfeld / NRK

I møtet med sin russiske kollega Aleksej Kudrin kan Kristin Halvorsen få en gylden sjanse til å predike likhetsfilosofi. Men hun vil ”treffe Kudrin hjemme”, for både han og russerne vet hvor skoen trykker:

Et demografisk svinn mellom 1992-2007 på 10 millioner innbyggere skyldes nedgang i fødselene og dramatisk fall av særlig menns levealder:

De røyker seg i hjel, drikker seg i hjel, har tre jobber og slikt er dødelig.

Full fisker og en fiskeri-inspktør i samjordlandsby ved Petsjora-elven.

Full fisker med fiskeri-inspektør i samojedlandsby ved Petsjora-elven sør for Nordishavet, satsningsområdet for LUKOIL og det store Timan-Petsjora-feltet. Ifølge NOU 32/2003 inneholder dèt like mye olje som Nordsjøen.

Foto: Hans-Wilhelm Steinfeld / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt