Hopp til innhold

Ferieland henretter for hasjbeslag

En lang rekke populære ferieland henretter folk for det som her til lands anses som mindre narkotikaforbrytelser.

Henrettelse i Kina

Denne mannen ble henrettet i Kina i 2006 for narkotikasmugling.

Foto: AP Photo / AP

På Amnestys oversikt over land i verden som praktiserer dødsstraff, er flere av dem populære turistmål som tusenvis av nordmenn besøker årlig.

På verdensbasis ble minst 2390 mennesker henrettet i fjor, mens 8864 personer ble dømt til døden i 52 ulike land. Over 90 prosent av alle disse henrettelsene skjedde i Kina, Iran, Saudi Arabia, Pakistan og USA, ifølge Amnesty International.

Men også flere populære feriemål har henrettet mennesker i løpet av 2000-tallet, blant annet:

 • Barbados
 • Singapore
 • Malaysia
 • Japan
 • Indonesia
 • Egypt
 • Bahamas
 • Cuba
 • Jamaica
 • Guatemala
 • India
 • Thailand
 • Vietnam

En rekke land har fortsatt dødsstraff i lovverket sitt, men har ikke gjennomført noen henrettelser de siste ti årene.

Dødsstraff for narkoforbrytelser

I flere land, spesielt i Sørøst-Asia, er det dødsdommer knyttet også til ikke-voldelige lovbrudd, som narkotikasmugling. 16 land i Asia praktiserer i dag dødsstraff for narkotikaforbrytelser

Land som Malaysia, Indonesia, Thailand og Singapore er kjent for sin kompromissløse holdning til besittelse av eller forsøk på smugling av narkotika.

(Artikkelen fortsetter)

Henrettet i Iran

Dette bildet fra 2008 viser tre iranske menn menn som er hengt etter å ha blitt tatt for narkotikasmugling.

Foto: - / AFP

Fredag markeres den internasjonale dagen mot stoffmisbruk, og i den forbindelse ber blant annet Amnesty International og Human Rights Watch om at asiatiske stater dropper å dele ut dødsstraff for narkotikaforbrytelser.

Både Indonesia og Kina har tidligere valgt å markere denne dagen med å henrette narkotikaforbrytere. Human Rights Watch oppfordrer myndighetene i disse landene til heller å bruke dagen til offentlige holdningskampanjer mot narkotika.

(Artikkelen fortsetter)

Henrettet i Kina

For å vise handlingskraft har kinesiske myndigheter ved flere anledninger utført offentlige massehenrettelser av narkotikasmuglere.

Foto: (AP Photo/File) / AP

UD advarer nordmenn

På Utenriksdepartementets nettsider Landsider.no advares det mot at Malaysia i likhet med andre land i regionen praktiserer dødsstraff for det man etter norsk standard anser som beskjedne narkotikaforbrytelser.

Dersom du blir pågrepet med en viss mengde narkotika på deg i Malaysia, kan veien til galgen være kort. Og du kan ikke regne med å komme noen vei ved å hevde at stoffet ble plantet på deg.

Landets rettspraksis fungerer slik at du må bevise din uskyld dersom du blir pågrepet med narkotika – stikk i strid med rådende internasjonal rett om at påtalemyndigheten må bevise at du er skyldig.

- Vi kan ikke påvirke

En stor andel av de henrettede i de nevnte landene er gjestearbeidere.
Og utenlandske myndigheter står hjelpeløse dersom en av «deres» innbyggere blir pågrepet.

Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet sier at de har veldig liten påvirkningsgrad dersom nordmenn pågripes og dømmes i utlandet.

- Landets egne lover og regler samt folkeretten gir oss begrensede muligheter til å hjelpe. Men dersom man blir arrestert i utlandet kan man kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Vi har muligheten til å besøke, bistå med advokathjelp og forsøke å ivareta rettssikkerhet, men vi kan ikke påvirke et annet lands rettsprosesser, sier hun.

(Artikkelen fortsetter)

The Bali Nine

Disse ni australske statsborgerne, de såkalte «Bali nine», planla å smugle flere kilo heroin da de ble arrestert av indonesiske myndigheter. Alle risikerte dødsstraff, men, bare to av dem ble tildelt det. Henrettelsene er ennå ikke gjennomført.

Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Massehenrettelser

I Malaysia har det vært knyttet dødsstraff til å bli pågrepet med minst 15 gram heroin, 1 kilo opium eller 200 gram cannabis. Det finnes få offisielle tall over antall tildelte dødsstraffer og utførte henrettelser.

Men ifølge New Straits Times er hele 36 av 52 gjennomførte henrettelser i landet mellom juli 2004 og juli 2005 knyttet til narkotikatrafikk.

Også Kina har svært strenge straffer for brudd på narkotikalovgivningen. I 2001 ble mer enn 50 personer offentlig henrettet for dette, mens tallet økte til 64 året etter. Den største offentlige seansen foregikk i buen Chongqing, hvor 24 ble skutt samtidig, har nyhetsbyrået AP rapportert.

(Artikkelen fortsetter)

Schapelle Corby

Australske Schapelle Corby fikk internasjonal oppmerksomhet da hun i 2005 risikerte dødsstraff for å bli tatt på Bali med 4,2 kilo cannabis på seg. Hun fikk i stedet 20 års fengsel.

Foto: SEBASTIAN WU / AP

Samtidig mener Human Rights Watch at det ikke er noen bevis for at henretting gir mindre kriminalitet. FNs byrå mot narkotika og kriminalitet uttrykker stor bekymring for at dødsstraff benyttes i narkotikasaker.

FNs generalforsamling har vedtatt en resolusjon hvor alle medlemsstater oppfordres til å utsette alle henrettelser med sikte på global avskaffing av dødsstraff.

Oppfordrer ikke til boikott

Gerald Kador Folkvord i Amnesty oppfordrer ikke folk til å boikotte land som praktiserer dødsstraff.

Gerald Folkord, Amnesty Norge

Gerald Kador Folkvord i Amnesty Norge.

- Det er en del populære turistmål som praktiserer dødsstraff, men vi mener ikke at nordmenn bør protestere ved å ikke dra dit. Da er det bedre å være der og samtidig være bevisst. Ved å påvirke folk man møter, og ikke bare jatte med, kan man vise at man ikke liker praksisen. Da har man større påvirkning enn ved å holde seg hjemme, sier han, og legger til:

- I tillegg kan man henvende seg til landets offisielle myndigheter etter å ha vært på besøk der. Det går an å skryte av landet, men uttrykke sterk skuffelse over at de fortsatt praktiserer dødsstraff.

- Har reell påvirkningsmulighet

Pakistan er et land som praktiserer dødsstraff strengt, og samtidig reiser mange nordmenn med pakistansk opprinnelse tilbake dit for å besøke slekt og venner.

- De har en reell påvirkningsmulighet på landets skikker. De kan jo fortelle om sine erfaringer fra Norge, et land som ikke har praktisert dødsstraff i over 60 år og likevel har mye lavere voldskriminalitet enn Pakistan, sier Folkvord.

Han sier at myndigheter i land med dødsstraff gjerne hevder at de opprettholder det fordi folket vil ha det.

- Men det stammer gjerne fra begrensede kunnskaper om kriminalpolitikk, og ikke minst har det litt å si hvordan man spør folket om det.

Han mener at det er ganske typisk å idømme mange dødsstraffer for regimer som skal vise at de tar grep.

- De vil vise at de gjør noe, og det ser ekstra tøft ut å utføre flere henrettelser. Men i praksis fører ikke det til mindre kriminalitet, heller stikk motsatt. De bør heller konsentrere seg om å bedre sosiale kår slik at færre trenger å ty til narkoforbrytelser for å tjene penger. Det er dessuten meningsløst å henrette småkriminelle når de store bakmennene går fri, sier Folkvord.

SISTE NYTT

Siste nytt