Fem nye ebola-tilfeller i timen

Mens ebola sprer seg skremmende raskt i Sierra Leone, dør mange foreldreløse barn en smertefull død, alene, rapporterer Redd Barna.

Tre år gamle Sam har mistet broren sin i ebola

Denne treåringen mistet sin lillebror i ebola. Han har søkt tilflukt i landets eneste senter for barn som har mistet sine foreldre i ebola, eller der foreldrene er innlagt med viruset.

Foto: Ashley Hamer / REDD BARNA

Redd Barna varsler at fem nye ebola-tilfeller i timen langt overgår det man har utstyr til å håndtere.

– Det er utrolig dramatisk situasjon. Vi er veldig bekymret fordi vi ser at vi må handle nå, det må skje raskt. Hele helsesystemet i Sierra Leone er i ferd med å kollapse, sier Gry Ballestad i Redd Barna Norge, til NRK.

Også Leger uten grenser har uttrykt fortvilelse over at verdenssamfunnet er kommet så sent på banen at epidemien er kommet ut av kontroll.

I løpet av forrige uke ble det rapportert inn 765 nye Ebolatilfeller, men det er kun 327 senger i landet, sier Redd Barna i Storbritannia til BBC.

Organisasjonen mener at tallene på døde dessuten er «massivt underrapportert.»

– Barn dør anonymt

De virkelige tallene vet vi ikke. Vi hører rapporter om barn som dør hjemme og på gata og det rapporteres ikke noe sted, sier Ballestad, som er nødhjelpssjef i Redd Barna Norge.

Ebola-ofre lider en smertefull død, ofte alene. Enten er de nærmeste døde, eller så frykter de også selv å bli smittet, og holder seg unna, opplyser Ballestad.

Når barnas omsorgspersoner allerede er blitt offer for epidemien er det jo heller ingen som melder fra om enslige barn som er smittet.

De fleste sykehus og helsestasjoner er dessuten stengt og ett hundre av landets omtrent ett tusen helsearbeidere er selv smittet. Mange vegrer seg derfor å ta kontakt også der de kunne ha fått hjelp.

– Vi står overfor den redselsfulle muligheten for at epidemien sprer seg som ild i tørt gress gjennom Sierra Leone, der nye tilfeller blir ukentlig fordoblet, sier Rob MacGillivray, som er organisasjonens leder i det vestafrikanske landet.

Selv når helsemyndigheter får kontroll i ett område, så har det allerede spredt seg til et annet, heter det fra Redd Barna.

Det finnes kun ett hjelpesenter i Sierra Leone for barn som har ebola-smittede eller døde foreldre. Redd Barna har ingen nordmenn i landet, men bidrar med klær, mat, leker og penger til senteret i Kailahun, øst i Sierra Leone.

Ebola-konferanse

Eksperter og politikere møtes i dag i London for å diskutere hvordan krisen skal håndteres. Den norske ambassadøren til Storbritannia er også til stede.

Redd Barna Norge har sendt en oppfordring til norske myndigheter om å bidra mer for å stanse verdens veste ebola-epidemi. Den har så lang tatt livet av minst 3338 mennesker. Det bekreftede tallet på smittede er 7178. Sierra Leone, Liberia og Guinea er hardest rammet.

Sierra Leone har hatt et svært dårlig utgangspunkt for å møte epidemien. Landets helsesystem var svært svekket etter mange år med krig. Da det var i ferd med å bli bygget opp igjen kom ebola og gjorde det hele verre.

– Dør også av andre sykdommer

Nå er det snart høysesong også for malaria, med symptomer som ligner på ebola.

– Folk dør ikke bare av ebola, men også av andre sykdommer som de ikke får behandling for, sier Ballestad.

Redd Barna bygger nå opp et ebola-senter med 100 senger, der ebola-smittede helsepersonell skal få behandling. Til det trengs det minst 400 personer i arbeid. Både lokalbefolkningen og utlendinger lar seg vanskelig rekruttere ettersom smittefaren er så stor.

Redd Barna jobber aktivt med opplysningsarbeid for å hindre spredning, men også for å redusere stigmatisering.

Også ebola-ofre som blir friskmeldte får problemer når de kommer hjem fordi andre ikke tar sjansen på at de faktisk ikke lenger utgjør en fare for andre.

Et ebola-offer bæres bort i Freetown.

Ebola-epidemien i Sierra Leone er «massivt underrapportert,» fordi mange barn dør anonymt, mener Redd Barna.

Foto: HANDOUT / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt