Japan feirer sine barn midt blant vrakrester og katastrofenyheter

Med gigantiske drager og fargerike kostymer skal japanerne i dag få noe annet enn atomulykke og tsunami å tenke på.

Den «gylne uken» i Japan er vanligvis preget av ferie og feiring. Den femte dagen i den femte måneden koser japanske barn seg med opptog og gigantiske fargerike papirdrager, men årets feiring vil nok være påvirket av de tragiske hendelsene som rammet landet etter tsunamin-bølgen slo inn over land 11.mars i år.

265 mrd i redningspakke

Denne våren har vært et hardt slag for Soloppgangens land, der flere ulykker har avløst hverandre. Mandag denne uken vedtok parlamentet er redningspakke på 265 milliarder kroner for å få landets økonomi på fote igjen. Trolig vil de totale kostnadene, etter det som regnes som verdens dyreste naturkatastrofe, komme opp mot 1,5 billioner kroner.

Opprydningsarbeidet er kommet godt i gang og det er ventet at så mange som 8000 frivillige vil være i sving hver eneste dag denne ferieuken for å hjelpe til med gjennoppbyggingen av landet.

Men fortsatt er nesten 26.000 mennesker savnet eller har mistet livet i de enorme ødeleggelsene etter monster-bølgen, som også var nær ved å utløse en av verdens største atomulykker da atomanlegget i Fukushima mistet strømforsyningen og var nær ved å kollapse på grunn av overoppheting.

Slapp inn i reaktor

I dag slapp arbeidere for første gang inn i en av de ødelagte reaktorene, men på grunn av strålingsfaren kunne de bare oppholde seg der i 10 minutter av gangen. Med gassmasker og beskyttelsesdrakter med oksygentanker på ryggen gikk to arbeidere inn i bygningene for å måle radioaktiviteten.

De japanske myndighetene har vært under et kraftig press for sin håndtering av katastrofen og har nå lovet én million yen i erstatning til alle som måtte evakuere etter jordskjelvet og den påfølgende atomkatastrofen.

For nesten to måneder etter det katastrofale jordskjelvet, trenger mange fortsatt hjelp til å skaffe mat og tak over hodet.

Nærmere 200.000 mennesker mistet hjemmene sine, og mange av dem oppholder seg fortsatt på midlertidige mottakssentre. Enkelte steder er det knapt med mat, vann og medisiner, ifølge Røde Kors.

Kan ikke spise fisk

Som en konsekvens av utslippene fra Fukushima-anlegget er det nå målt farlig høye verdier av radioaktivitet i fisk og grønnsaker i områdene rundt atomanlegget.

Målinger utført av japanske myndigheter viste 2600 til 3200 becquerel per kilo i fisk som ble fanget utenfor Iwaki sør for kraftverket. Det er fem til seks ganger over faregrensen, melder fjernsynsstasjonen NHK.

Det er også funnet 960 becquerel i spinat høstet i landsbyen Otama, nesten dobbelt så mye som faregrensen fastsatt av myndighetene.

Dette har ført til at japanske myndigheter nå har lagt ned forbud mot omsetning av enkelte typer fisk og grønnsaker fra området.

SISTE NYTT

Siste nytt