Faremo frykter at flere kan være skadd i Afghanistan

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) vet ikke hvor mange som er skadd i Afghanistan, men frykter at tallet er høyere enn de 48 som er rapportert. Dette til tross for at mange har pekt på den manglende oversikten i årevis.

Video c11aa5a3-9e52-4591-8d3d-a95789cd14ab.jpg

Video: Grete Faremo burde reagerte tidligere mener opposisjonen.

– Jeg har sett VGs tall og er redd for at disse er gale og at situasjonene er verre enn den også presenteres der. Vi har prioritert i oppfølgningen av veteranmeldingen og bedre oppfølgningen det individuelle tilbudet. Men vi skal også bli bedre på statistikkføring og forskning. Her må en rekke tiltak på plass, sier Grete Faremo til NRK.

Har ikke etterspurt tallene

I dag avslørte VG at Forsvaret selv ikke har oversikt over hvor mange norske soldater som er skadet i Afghanistan.

Forsvaret har frem til i dag operert med en oversikt som viser at 32 norske soldater er såret i strid i Afghanistan. Kun to av dem er oppført som alvorlig skadet.

Men tall VG har samlet inn, sier at det reelle tallet på sårede er minst 48 soldater.

– Nei, jeg har ikke etterspurt den konkrete oversikten før i dag, sier Faremo.

Årelang kritkk

Det til tross for at dette ikke er første gang Forsvaret har fått kritikk for manglende kontroll over antallet skadde i Afghanistan. Nå har forsvarsministeren bedt om en oversikt og vil bedre rutinene.

– Jeg har bedt Forsvarets Sanitet gå gjennom journalene manuelt fra 2001 for å sikre at vi nå får på plass rutiner som kan gi oss denne type informasjon.
Dette løyer ikke kritikken fra opposisjonen, som peker på at flere har kjent til disse problemene lenge.

– Faremo burde ha reagert tidligere. Dette er problemstillinger som har vært kjent i mange år. I 2008 kom det en utredning der Forsvarets Sanitet ga klart uttrykk for at det var vanskelig å samle inn korrekte data, og at innsamlingene var mangelfulle, sier Ine-Marie Søreide fra Høyre, som sitter i forsvarskomiteen på Stortinget.

Og saniteten var ikke de første som ropte varsku. Tilbake i 2006 var Arbeidstilsynet bekymret for Forsvarets manglende oversikt over nestenulykker. Også veteranforeningen Siops har tidligere vært kritisk til det bildet Forsvaret tegner av krigen i Afghanistan.

Sist saken var opp i media i oktober i fjor innrømmet Forsvaret at det er unøyaktigheter i statistikken og lovet å undersøke dette nærmere. Ifølge forsvarsledelsen har de tallene, de har bare ikke samlet dem.

– Vi har ikke en fullstendig oversikt over hvilke soldater som har fått livsendrede skader, men vi har oversikten hvis vi ønsker det, sier forsvarssjefens talsmann, Jon Inge Øglænd.

SISTE NYTT

Siste nytt