Marinejegere hentet ungene til Skah i egen ferie

Forsvarsministeren mener marinejegere handlet uakseptabelt når de hentet Skahs barn i Marokko.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap)

– UAKSEPTABELT: Forsvarsminister Grete Faremo (Ap)sier hun ikke kan akspetere at norsk militært personell er med i denne typen operasjoner.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Norske myndigheter holder fast ved at de ikke hjalp til da Skah-barna ble hentet ut av Marokko.

Khalid Skah

Khalid Skah ble i 2007 anmeldt av Anne Cecilie Hopstock, for å ha satt deres to barn i fare.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Les også: – Hadde inntrykk av at Marokko-aksjon var klarert
Les også: Kjente til soldatenes bortføring i et halvt år

– De norske offiserenes deltakelse var uakseptabel, sier forsvarsminister Grete Faremo (Ap).

Faremo og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) holdt pressekonferanse om Skah-saken mandag ettermiddag. De to statsrådene fastholdt at norske myndigheter ikke var orientert om at norske soldater deltok i aksjonen.

– Begge offiserene var på ferie da dette skjedde, og etter at de kom hjem igjen til Norge, fortsatte de ferien sin, forteller Faremo, som legger til at de to ikke skal ha brukt noe militært utstyr da de hentet ut barna.

Spesialsoldatenes rolle skal ha vært å seile seilbåten, som barna ble fraktet ut av landet med, frem og tilbake mellom Spania og Marokko, ifølge Faremo.

Kjenner ikke konsekvensene

– Forsvarssjefen og forsvarsdepartementet finner det uakseptabelt at personell med ansettelsesforhold til Forsvaret deltar i slike situasjoner, selv om det skjer på fritiden. Det er grunnleggende i en militær organisasjon at alle oppdrag skjer
gjennom den militære kommandolinjen og at ingen annen myndighet
kan gi noen form for oppdrag til militært ansatte, sa forsvarsministeren.

Til tross for dette kunne ikke forsvarsminister Faremo si noe om hvilke konsekvenser operasjonen vil ha for de to offiserene fra marinejegerkommandoen.

– En nødsituasjon

Utenriksminister Jonas Gahr Støre avviste at norsk UD hadde noe med bortføringen av de barna å gjøre.

– Vi vurderte det slik at barna var i umiddelbar fare, og valgte derfor å åpne ambassaden. Det ble ikke gjort med lett hjerte, men vi anså dette som en nødsituasjon, sier Støre.

– Når det gjelder overleveringen, så ble dette gjort etter anmodning fra moren. Vi overlot til vårt personell der nede å avgjøre hvordan denne overleveringen skulle finne sted, men vi mottok trusler mot ambassaden og hadde et fysisk nærvær rundt ambassaden i tidsrommet når barna oppholdt seg der, så jeg synes nok det var naturlig å ikke bare åpne døren og la dem gå, sa Støre.

Les også: Jensen roser Støre for Skah-saken

Kjørte barna

Utenriksdepartementet har bekreftet at en norsk diplomat var involvert i flukten. En politiattaché ved ambassaden fikk i oppdrag å kjøre OL-mester Khalid Skahs barn ut fra ambassadeboligen i Rabat hvor de søkte tilflukt.

Anne Cecilie Hopstock

De to offiserene skal ha deltatt i den private aksjonen på oppdrag fra Skahs norske ekskone Anne Cecilie Hopstock.

Foto: Berit Roald / NRK

Han mener det faktum at barna ble kjørt av én av ambassadens ansatte ikke gjør at UD har vært en del av operasjonen.

– Det var en avgjørelse ambassaden selv tok, men jeg mener at det er en rimelig avgjørelse. Men fra norsk UD var det ikke er klarert verken noen utreise, aksjon eller noe planlagt opplegg å få dem ut av Marokko.

Vil gå gjennom opplysninger

Støre sier han nå vil undersøke påstander i mediene om at ambassaden kan ha medvirket også på andre måter enn det han har fått opplyst.

– Hvis det har kommet noen ny informasjon når det gjelder mitt ansvarsområde, må jeg gå til bunns i det, og det kommer jeg til å gjøre, sa Støre.

SISTE NYTT

Siste nytt