Hopp til innhold

Fant unik spillebrikke fra vikingtiden

Britiske arkeologer jubler etter funnet av en sjelden spillebrikke som kan stamme fra en av de første vikinginvasjonene på øya Lindisfarne.

Spillebrikke fra vikingtiden

Brikken stammer fra et gammelt brettspill som var populært i Skandinavia i vikingtiden.

Foto: Jeff Veitch/DigVentures/Durham University

Lindisfarne ble plyndret og rasert av vikinger i 793. Det er den tidligste slike hendelsen som kan tidfestes ved hjelp av skriftlige kilder, og regnes gjerne som starten på vikingtiden for Norges del.

Arkeologer fra universitetet i Durham og frivillige som har meldt seg på gjennom organisasjonen DigVentures har forsøkt å finne restene etter det opprinnelige klosteret som ble angrepet.

De har funnet en rekke gjenstander fra tidlig vikingtid, og en av de mest oppsiktsvekkende er spillebrikken som ble funnet i en grøft i september i fjor.

Spillebrikke fra vikingtiden

Spillebrikken var trolig en kongebrikke som ble brukt i det sjakkliknende brettspillet «Hnefatafl». Det går ut på å få kongen i sikkerhet i en borg i et av hjørnene på spillbrettet.

Foto: DigVentures/Durham University

Den er laget av blått glass med hvitt mønster og en liten krone av fem hvite glassdråper, noe som ifølge arkeologene tyder på at det var en kongebrikke.

Brikken ble trolig brukt i en versjon av det sjakkliknende brettspillet «Hnefatafl», også kjent som «Kongens bord», skriver The Guardian.

– Like sjeldne som hønsetenner

Brikker laget av tre og bein er funnet i flere oldtidsgraver i England, men en glassbrikke er bare funnet én gang tidligere i Storbritannia. Liknende gjenstander er funnet i Irland, Tyskland og Sverige.

– Det er helt ekstraordinært å finne en glassbrikke som denne i så god stand. De er like sjeldne som hønsetenner, sier middelaldereksperten Mark Hall, som har undersøkt brikken.

Arkeologene vet ikke om brikken har tilhørt en viking på plyndretur eller en lokal person, men er begeistret for å ha funnet en sjelden direkte forbindelse mellom den opprinnelige bosettingen og vikingkulturen som overtok.

– Vi tenker ofte på kristendommen i tidlig middelalder, spesielt på øyer, som forferdelig spartansk, og at alle levde brutale og harde liv. Kvaliteten på denne brikken tyder på at det ikke var et hvilket som helst gammelt sett. Noen på øya hadde en livsstil som tilhørte eliten, sier prosjektleder David Petts.

Arkeologiske funn på Lindisfarne

Arkeologene har også funnet ringer, mynter og spenner.

Foto: Jeff Veitch/DigVentures/Durham University

Funnet av arkeologens mor

Ifølge Petts var Lindisfarne et travelt sted med mange besøkende pilegrimer og handelsreisende, og en sterk tilknytning til konger, adelspersoner og geistlige.

– Vi begynner nå å få et innblikk i de faktiske livene til menneskene som bodde i klosteret, sier han.

DigVentures-direktør Lisa Wilkins tror brikken kan ha vært en gave som opprinnelig stammet fra Romerriket.

– Det er helt utrolig å tenke på at da vikingene kom hit, kunne de i teorien ha satt seg ned og spilt et spill med munkene på Lindisfarne som hadde vært gjenkjennelig for begge kulturer, sier hun.

Spillebrikken ble funnet av moren til en av arkeologene.

– Flere av de viktigste funnene på Lindisfarne er gjort av helt vanlige folk. Man kan drive ekte arkeologi med ufaglærte så lenge det blir ledet på en skikkelig måte, sier Wilkins.

SISTE NYTT

Siste nytt