Her fanger satellitten romsøppel med harpun

En satellitt klarte nylig å fange søppel i verdensrommet med harpun. Målet er å bidra til å rydde opp rundt jorda.

Satelitten RemoveDEBRIS gjennomførte nylig en vellykket test med å fange romsøppel ved hjelp av en harpun. 
Video: RemoveDEBRIS/University of Surrey

Satellitten RemoveDEBRIS gjennomførte nylig en vellykket test med å fange romsøppel ved hjelp av en harpun. Video: RemoveDEBRIS/University of Surrey

En flere år gammel illustrasjon beskriver problemet; verdensrommet er fullt av gjenstander. Mye er satellitter som vi trenger for å kunne se på TV og for å kommunisere med hverandre.

Men, det er også en utrolig mengde romsøppel.

SKREMMENDE UTVIKLING: Det har vært en eksplosjonsartet utvikling i mengden romsøppel de siste 60 årene.

For ti år siden ble det anslått at det svevde 12.000 biter med romskrot rundt jorda.

Nå mener den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA at antallet er mer enn doblet, til 34.000. Og da regner de bare med de bitene som er over 10 centimeter lange.

Det er disse som regnes som en fare for satellitter og romfart. Flere enn 20.000 av dem overvåkes hele tiden. Til sammen svever det rundt trekvart million løse biter der ute.

Må rydde opp

Det pågår nå et kappløp for å finne metoder som kan rydde opp og fjerne farene som svever rundt der ute. En rekke firmaer og organisasjoner forsøker ulike måter å gjøre dette på.

Et av prosjektene er RemoveDEBRIS, som ligger under University of Surrey i Storbritannia. Satelitten ble sendt ut i bane fra den internasjonale romstasjonen ISS i fjor.

Nylig ble det gjennomført en vellykket test med en harpun, som klarte å treffe en bit av en satellitt ved å gjennombore den.

Harpunen skytes ut i en hastighet på 20 meter i sekundet og kan på den måten samle sammen og uskadeliggjøre romsøppel. Panelet den traff satt på armen til en satellitt som går i bane rundt jorda.

Romsøppelharpun

ROMSØPPELHARPUN: Dette er en harpun, utviklet av European Space Agency, og identisk med den som nå brukes av satellitten RemoveDEBRIS.

Foto: STRINGER / Reuters

I fjor høst klarte satellitten den første testen, å fange romsøppel ved hjelp av et nett.

Alvorlige hendelser

Det har vært flere hendelser som viser at det er behov for å rydde opp etter menneskelig aktivitet i rommet.

60 år med romfart har satt sine spor.

For ti år siden skjedde det for første gang et alvorlig sammenstøt, da den amerikanske satellitten Iridium 33 kolliderte med en russisk satellitt som hadde vært ute av kontroll siden 1995.

Kollisjonen skjedde i nesten 42.000 kilometer i timen og førte til flere enn 2000 biter med romsøppel.

Den internasjonale romstasjonen ISS har også flere ganger vært nødt til å skifte bane, fordi det har vært fare for kollisjon med romsøppel.

SPACE-NASA/

I FARE: Den internasjonale romstasjonen ISS har flere ganger måttet endre bane for å unngå kollisjon med romsøppel.

Foto: Handout . / Reuters

Selvdestruksjon

Når satellitten nå har vist at det faktisk er mulig å fange romsøppel, er neste test kanskje enda mer krevende.

I mars skal satellitten etter planen blåse opp et slags seil som skal få den til å styrte mot atmosfæren, slik at den etter hvert brenner opp.

Håpet er at satellitter i fremtiden kan utstyres med et lignende seil som gjør at de kan selvdestruere når de er ferdige med jobben de skal gjøre, og ikke fortsette å sveve rundt etter endt tjeneste.

SISTE NYTT

Siste nytt