Faktasjekkere: Trump har kommet med 103 usannheter på 10 måneder

Fra januar til november i år leverte Trump seks ganger flere unike løgner og usannheter enn det Obama fikk til i hele sin tid som president. Det er den klare konklusjonen fra faktasjekkerne.

USA-TRUMP/CIA

FØRSTE: Donald Trump besøker hovedkvarteret til CIA 21. januar i år. Det var dagen etter at han ble president, og samme dag som han skal ha kommet med det som New York Times skriver er en løgn.

Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Bare to presidenter har hatt grupper av faktasjekkere hengende over seg.

Dagens praksis med å detaljert å undersøke presidentens påstander, skal ha startet under Obamas presidentperiode.

Tidligere presidenter kom også med usannheter og løgner. Men deres uttalelser ble ikke like godt analysert, skriver New York Times.

Det er også New York Times som har samlet det folkene som sjekker fakta har funnet ut.

Det er flere redaksjoner som sjekker fakta i USA. En av de viktigste er FactCheck.org. New York Times og Washington Post driver også sine egne tjenester.

En annen viktig kilde er PolitiFact.

I sommer presenterte New York Times en liste over det de sier er løgner fra Trump. Da fikk de kritikk fra lesere. Oppfatningen var at alle presidenter kom med usannheter. Det var derfor ikke noe spesielt med Trump.

Det avisen nå har gjort, er å sammenligne de to presidentene. Det er klart at Donald Trump kommer dårligst ut.

GLOBAL-POY/TRUMP

LOVER: Trump på kontoret 17. juli. Under møtet som hadde "lagd i USA" som tema kom han med noe usant. Han sa at ingen andre presidenter har signert så mange lover som ham. Det stemmer ikke. Trump er slått av minst fire andre presidenter.

Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Den første

Faktasjekkerne fant 103 tilfeller av det New York Times sier er løgner eller usannheter fra Trump. De kom i løpet av de ti første månedene han var president.

Barack Obama ble tatt i det samme 18 ganger på åtte år.

Gjennom året har Trump kommet med i gjennomsnitt 5,5 usannheter i løpet av en dag, ifølge Washington Post. De siste 35 dagene fram til 14. november, var det i gjennomsnitt ni om dagen.

Den første usannheten fra Trump var om krigen i Irak. Han sa 21. januar at han hadde vært imot krigen.

Det er ikke sant. I 2002 var han for å invadere Irak. Trump har mange ganger sagt at han protesterte mot krigen før den startet. Faktasjekkerne har ikke funnet noen spor av det.

Den første tilfellet til Obama kom 24. februar 2009. Han sa at USA kjøpte mer olje fra utlandet enn noen gang før. Det er ikke riktig. USA kjøpte mer i 2005.

FRANCE-US-DIPLOMACY-COMMUNICATION

OGSÅ I SKYGGELAND: Barack Obama sleivet skikkelig seks ganger det første året han var president. I løpet av de to siste årene, ble han tatt bare en gang.

Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Ikke alt er er med

De to presidentene behandler usannheter og løgner forskjellig. New York Times skriver at Obama ikke gjentok noe som han ble fortalt ikke var sant. Trump gjentar usannheter mange ganger.

Tallet 103 beskriver derfor ikke alle ganger Trump skal ha sagt noe som ikke er sant. Det er tallet på unike uttalelser.

Washington Post skrev i august at Trump hadde snakket usant over tusen ganger. I midten av november, hadde tallet steget til 1628.

Avisen mener den mest brukte usannheten er om helseloven til Obama. Det er noe Trump har gjentatt over 60 ganger.

Trump sier at forsikringsmarkedet helseloven er avhengig av, er i ferd med å gå i stykker.

Budsjettkontoret i Kongressen har gjentatte ganger sagt at dette er feil.

Trump Donald Trump, Aaron Williams

RENT KULL: Donald Trump møter forretningsfolk og deres familier 5. desember. Den samme dagen hevder han at kullet USA sender til Kina er rent. Det er en usannhet, skriver Washington Post.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Fortsetter å snakke tull

Den siste usannheten på listen til New York Times, kom 11. november. Den var om Russland og demokratene. At demokratene sto bak russisk innblanding i valget.

Folkene som sjekker fakta sluttet ikke å arbeide i november. Det gjorde heller ikke Donald Trump.

Den siste usannheten Washington Post har registrert, kom 5. desember.

Trump hevdet at Vest-Virginia sendte rent kull til Kina.

Avisen skriver at det er feil på flere plan. Staten sender ikke kull til Kina, og kull kan ikke kalles rent.

SISTE NYTT

Siste nytt