Hopp til innhold

Mobilnettet nede - 40 prosent færre ulykker

Mobilnettet i Abu Dhabi og Dubai var nede i tre dager i forrige uke. Det førte til en kraftig nedgang i antall trafikkulykker.

BlackBerry i bil

I Abu Dhabi gikk antall trafikkulykker ned med 40 prosent de tre dagene Blackberry-nettet var ute av drift, mens tilsvarende tall for Dubai var 20 prosent.

Foto: Kamran Jebreili / Ap

BlackBerry

Blackberry-telefonen viser mye tekst i et lite vindu.

Foto: Anonymous / Ap

Blackberry-nettene over store deler av verden var nede i tre dager i forrige uke. Det var e-post-, sms-, og internettfunksjonene som ikke var tilgjengelige for brukerne.

I enkelte land i Midtøsten er Blackberry markedsledende, og der viser det seg at det var en kraftig nedgang i antall bilulykker.

I Abu Dhabi gikk antall trafikkulykker ned med 40 prosent de tre dagene Blackberry-nettet var ute av drift, mens tilsvarende tall for Dubai var 20 prosent, skriver avisen The National i De forente arabiske emirater.

– Veiene ble mye sikrere

Både sjefen for politiet i Dubai, generalløytnant, Dahi Khalfan Tamim, og sjefen for trafikkpolitiet i Abu Dhabi, brigadegeneral Hussein Al Harethi, knytter nedgangen i antall ulykker til at Blackberry var nede fra tirsdag til torsdag i forrige uke.

– Det var en klar nedgang i antall ulykker blant menn og unge de dagene, sa politisjefen i Dubai.

I Abu Dhabi er det i gjennomsnitt én dødsulykke hver annen dag, men da nettet var nede var det ingen som mistet livet i trafikken.

– Veiene ble mye sikrere da Blackberry sluttet å virke, sier trafikksjefen i Abu Dhabi, Hussein Al Harethi.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Blackberry i Dubai

En mann i Dubai går forbi en reklame for Blackberry. Merket er markedsledende i gulfstaten.

Foto: - / Afp

Flere dødsfall skyldes distraksjon

Mann som snakker i mobiltelefon i bil

En mann i San Fransisco snakker i mobiltelefon mens han kjører bil, noe som har vært ulovlig i California siden 1. juli 2008.

Foto: Jeff Chiu / AP

I USA viser offisielle tall fra 2009 at 16 prosent av alle dødsfall og 20 prosent av alle personskader i trafikken skyldes at føreren ble distrahert, skriver Economist.

Antall dødsfall som skyldes distraksjon har økt fra 10 prosent i 2005 til 16 prosent fire år etter.

Ifølge Joe Farrow, leder for trafikkpolitiet i California er trolig de reelle tallene enda høyere, ettersom få førere innrømmer bruk av mobiltelefon etter at de har vært i en ulykke.

Samtidig ber politiet sjelden om å få utlevert data fra telefonselskapene som viser om føreren snakket i telefon da ulykken skjedde.

Lite forskning

Direktør i Trygg Trafikk Kari Sandberg

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, etterlyser mer forskning rundt følgene av mobilbruk i bil.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, synes tallene fra de to gulfstatene er interessante.

– Det kan synes som om det bekrefter det studier viser, at om man snakker mye, lite, eller ikke i det hele tatt, faktisk har et utslag på ulykkesrisikoen, sier Trygg Trafikk-direktøren Kari Sandberg til NRK.no.

I Norge er det foretatt lite forskning på hvor mange ulykker som kan spores tilbake til at sjåføren brukte av mobiltelefon.

I 2008 gjorde Agathe Backer-Grøndahl ved Transportøkonomisk institutt (TØI) en gjennomgang av det som er gjort av forskning rundt mobilbruk og bilkjøring rundt om i verden.

Den 37 sider lange gjennomgangen viser at det er en sammenheng mellom mobilbruk og ulykker, men viser delvis til undersøkelser fra 1997 og 2001, da mobiltelefonvanene var annerledes enn i dag.

Nå etterlyser direktøren i Trygg Trafikk at det blir forsket på temaet også i Norge.

Samtidig håper Trygg Trafikk at det kan komme teknologiske løsninger som begrenser mobilbruken uten at det er nødvendig med forbud.

– Vi ønsker ikke et samfunn der man har forbud mot alt mulig, men vi ønsker oss systemer som gjør at for eksempel biler ikke kan kjøres over en viss hastighet mens man bruker teknologi, sier direktøren i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, til NRK.no.

SISTE NYTT

Siste nytt