Facebook vil utvikle tankelesermaskin

Mens du i dag bør tenke deg om før du publiserer noe på Facebook, skal du i fremtiden kunne publisere ved hjelp av tankene.

Tankelesermaskin

TANKESTYRING: Dette er en tidligere prototyp av Facebooks forsøk på å utvikle teknologi for tankelesing.

Foto: Facebook

Selskapet annonserte allerede for to år siden at de ønsket å satse på tankestyrt teknologi. Facebook så for seg et pannebånd som skulle kunne hente ut 100 ord i minuttet fra brukerens hode og omdanne det til tekst på skjermen.

Denne uken ble en forsmak på det som venter presentert i tidsskriftet Nature.

Facebook har finansiert en studie ved Universitetet i California (UCSF) hvor forskere har forsøkt å forvandle tale til tekst gjennom å måle hjerneaktivitet.

Kontekst

Forskerne har utført forsøkene på epilepsi-pasienter som allerede hadde montert elektroder i hjernen for å spore kilden for anfallene deres.

Testpersonene ble bedt om å svare muntlig på en rekke spørsmål med flere svaralternativer.

Algoritmene i datamaskinen klarte gjennom å måle hjerneaktiviteten og gjenkjenne spørsmålet de ble bedt om å svare på i 75 prosent av forsøkene, og oppfattet testpersonenes svar i 61 prosent av forsøkene.

Testpersonene ble blant annet bedt om å svare på hvor komfortable de følte seg på en skala fra én til ti og hvor fornøyd de var med rommet sitt.

– Tidligere forskning har kun fokusert på testpersonens tale. Men her viser vi verdien av å analysere begge sider av kommunikasjonen. Både spørsmålene de får og svarene de gir. Når man da har hele konteksten, vil man lettere kunne få fram det de forsøker å si, sier professor Eddie Chang ved UCSF ifølge BBC.

I dag må pasienter med nedsatt taleevne basere seg på øyebevegelser og muskelsammentrekninger for å kunne kommunisere via en datamaskin, noe som er en tidkrevende prosess.

– Men i mange tilfeller finnes evnen til å snakke flytende fortsatt i hjernen deres. Vi trenger bare teknologien for å kunne la dem uttrykke seg, sier Chang.

Langt igjen

Selv om forskningsresultatene betegnes som lovende, er det langt igjen før man kan legge seg på sofaen og skrive en roman med tankekraft.

For det første krever dagens teknologi at man må gjennomgå et kirurgisk inngrep for å få montert elektroder til hjernen. Det er altså ikke bare å ta på seg et avansert pannebånd, slik Facebook ser for seg i fremtiden.

I tillegg har vokabularet i forsøkene vært begrenset til ni spørsmål og 24 svaralternativer.

Facebook Reality labs ser likevel optimistisk på utviklingen.

– Dersom vi blir i stand til å dekode bare en håndfull med ord, vil det gi oss mange nye muligheter til å interagere gjennom dagens virtuell virkelighet-teknologi og morgendagens utvidet virkelighet-briller, sier selskapet.

Selskapet vil innen utgangen av året presentere sin første bærbare prototyp av sin tankelesermaskin, ifølge Technology Review.

– Vi er langt unna å oppnå samme resultater som UCSF på en ikke-invasiv måte, skriver Facebook og forteller at de i samarbeid med andre forskningsmiljøer jobber med å utvikle en infrarød teknologi som skal kunne måle hjerneaktiviteten fra utsiden av hodet.

– Systemet er for øyeblikket stort, tregt og upålitelig, men potensialet er så stort at vi mener det er verdt å jobbe videre med. Det kan ta et tiår, men vi tror vi kan tette hullene, skriver selskapet på sin blogg.

Etiske utfordringer

Allerede i dag deler vi mye om oss selv med Facebook. Spørsmålet er om vi også vil slippe dem inn i tankevirksomheten vår.

– Hjernen er det tryggeste stedet for tankefrihet, fantasier og uenighet. Vi nærmer oss med dette privatlivets siste festningsverk, sier professor i nevroetikk Nita Farahany ved Duke University til nettstedet.

Mark Chevillet i Facebooks forskningsavdeling for virtuell og utvidet virkelighet erkjenner at dette ikke er etisk plankekjøring.

– Vi kan ikke på egen hånd forutse eller løse alle etiske dilemmaer knyttet til denne teknologien. Vi ønsker å være åpne om det vi jobber med slik at folk kan dele sine bekymringer med oss, skriver Chevillet i et blogginnlegg.

Også Tesla-gründer Elon Musk har et ønske om å utforske tankene våre. Tidligere i sommer opplyste Musks selskap Neuralink at de i løpet av de neste to årene håper å kunne implantere elektroder i hodene på testpersoner i et forsøk på å lage tankestyring av datamaskiner.

SISTE NYTT

Siste nytt