Europeiske kriminelle tjener mer på menneskesmugling

Europol advarer om en oppblomstring av kriminelle gjenger i Europa. De ser også en økning innenfor datakriminalitet og menneskesmugling.

Beslaglagt kokain i Romania

REKORDBESLAG: Romanias påtalemyndighet mot organisert kriminalitet gjennomført i juli 2016 et rekordbeslag av 2,3 tonn kokain.

Foto: Andreea Alexandru / AP

I en fersk rapport advarer Europol om en kraftig økning av kriminelle gjenger og grupperinger i Europa. De har nå identifisert 5000 grupperinger, mens det tilsvarende tallet i 2013 var 3600.

«Den seriøse, organiserte kriminaliteten i EU består av et bredt spekter av kriminelle aktiviteter, og de øker i både kompleksitet og størrelse», konkluderer rapporten.

Veksten forklares med blant annet økt forekomst av menneskesmugling og datakriminalitet, i tillegg til at grupperingene i større og større grad tar i bruk digitale hjelpemidler for å organisere sin kriminalitet.

Menneskesmugling øker

Rapporten påpeker at dokumentforfalskning, hvitvasking av penger og ulovlig salg av varer og tjenester via internett utgjør kjernen av den organisert kriminalitet i Europa, og at dette igjen fasiliterer en rekke andre kriminelle virksomheter.

Ett av områdene som særlig har vokst i omfang, er smugling av migranter.

«Dette er en av de mest lønnsomme og utbredte aktivitetene innenfor organisert kriminalitet i EU», står det i rapporten.

– Vi ser klare beviser på et voksende marked innenfor smugling av migranter, hvor kriminelle har sett nye muligheter til å tjene raske penger, sier Europol-direktør Rob Wainwright til The Guardian.

– Avhengig av menneskesmuglere

Beate Ekeløve-Slydal

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Amnesty International Norge mener innstrammingene i grensekontrollene og lovendringer som gjør det vanskeligere å øke asyl i Europa har lagt til rette for mer menneskesmugling i Europa.

– Det finnes ikke trygge og lovlige veier til Europa for mennesker på flukt i dag. I takt med at man nærmest har laget en «festning Europa» hindrer man mennesker fra å bruke sine grunnleggende rettigheter til å søke asyl. Dermed dytter man sårbare mennesker rett inn i hendene på kyniske menneskesmuglere, sier Beate Ekeløve-Slydal, politiske rådgiver i Amnesty til NRK.

– Vi er til stede og hører flyktningenes historier om hvor vanskelig og farlig det er å reise til Europa. Dette er mennesker som ikke har noe annet valg, og vi har gjort dem helt avhengige av menneskesmuglere, sier Ekeløv-Slydal.

– Kan true banker

Narkotikahandel, utnyttelse av arbeidskraft og ikke minst cyberkriminalitet er andre fokusområder for Europol.

– Den teknologiske kapasiteten til organiserte gjenger blir stadig bedre. Snart vil de være sterke nok til å trenge gjennom sikkerhetsnettverket til større selskaper som banker, sier Wainwright.

Europols rapport konkluderer med at organisert kriminalitet i dag utgjør en av hovedtruslene mot EU:

«Kriminelle grupper og individer genererer inntekter på flere milliarder kroner i EU hvert år».

SISTE NYTT

Siste nytt