Europeiske barneombud refser Europas flyktningpolitikk

Barneombud fra over 30 europeiske land kritiserer EU-landene manglende hjelp til barn på flukt. Ombudene mener landene konkurrerer i å ta imot færrest flyktninger.

Flyktningbarn Lesbos

En mann redder en jente i land en januardag på Lesvos. Nå fryser barn i hjel i kulda, advarer europeiske barneombud i en ny rapport.

Foto: Santi Palacios / Ap

– Det er et forferdelig bilde der vi ser at en tredel av dem som drukner på havet er barn. Barn dør på EUs strender. Men når det handler om EU og migrasjon, nevnes barna bare som en fotnote. Så man må spørre, hvor er Europa i alt dette?, sier det svenske barneombudet, Fredrik Malmberg til Sveriges Radio.

Han er en av de mange forfatterne av rapporten som ble overlevert europeiske ministre på et møte i Amsterdam tirsdag. Innenriksministrene er samlet for å diskutere hvordan flyktningstrømmen fra Afrika og Midtøsten skal håndteres.

– Konkurrerer om å være dårligst

– Det kan se ut som landene konkurrerer om tittelen «det minst villige landet til å ta imot asylsøkere», refser ombudene i European Network of Ombudspersons for Children, melder Reuters.

Noe av det som bekymrer ombudsmennene er de strenge familiegjenforeningsreglene som flere land har innført. De fører til at barn risikerer å ble skilt fra foreldrene sine etter å ha overlevd farlige ferder, heter det i rapporten.

I løpet av 2015 opplevde Europa sen største flyktningkrisen siden annen verdenskrig. 1,2 millioner mennesker søkte om asyl i europeiske land. I Sverige var det 35.000 alene-reisende barn som søkte asyl i fjor.

I rapporten står det videre at de mottakssentrene som de europeiske landene er i ferd med å bygge, ikke er tilstrekkelige. Det står også at barn fryser i hjel i vinterkulda.

– Det er uverdig at vårt kontinent ikke har et bedre svar på hva vi skal gjøre med dette. Barn på flukt blir utsatt for utrolige risikoer, død, sykdom, trafficking og annet. Nå må man handle, sier Malmberg.

I rapporten ber barneombudene om at mottakslandene bedrer transitt- og mottaksforholdene. Og de ber om at barna prioriteres når flyktninger skal fordeles mellom de 28 medlemslandene i unionen.

Flyktningbarn Lesvos

Et flyktningbarn på stranden på Lesvos etter en overfart i begynnelsen av januar.

Foto: GIORGOS MOUTAFIS / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt