Europa er det nye lagringsstedet for overgrepsmateriale

Europa er i ferd med å bli verdens største lagringsplass for overgrepsbilder og videoer av barn, slår ny rapport fast.

Illustrasjonsbilde overgrep

ØKNING: 31 212 nettsider i Europa inneholder overgrepsmateriale, ifølge ny rapport. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

En fersk rapport fra Internett Watch Foundation viser at 60 prosent av alt overgrepsmateriale nå befinner seg i Europa. Det er en økning på 19 prosent fra året før, ifølge BBC.

Og det er i Nederland det lastes ned mest ulovlig materiale.

Verst i verden

I mange år har majoriteten av nettsteder med bilder og videoer av seksuelle overgrep mot barn befunnet seg i Nord-Amerika.

– Men den utviklingen har nå snudd, sier Susie Hargreaves, konsernsjef i IWF, til BBC.

Hun antyder at et strengere lovverk i Nord-Amerika, som har ført til tettere overvåking og flere rapporteringer, kan være årsaken.

– Dette kan reflektere arbeidet de har gjort i USA, sier Hargreaves.

Endringene kan også skyldes at kriminelle i Nord-Amerika nå ser etter andre lagringsplasser, forklarer hun.

57 prosent av nettstedene som inneholdt overgrepsmateriale befant seg i Nord-Amerika i 2015. I 2016 har tallet gått ned til 37 prosent, mens det i Europa har økt. 34 212 nettsider i Europa inneholder overgrepsmateriale, ifølge IWF. Det inkluderer også Russland og Tyrkia.

Strengere politikk

– Det er en indikasjon på at arbeidet med å rapportere og fjerne slikt materiale har fungert, sier John Shehan i US National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

En ny amerikansk lov krever at nettleverandører informerer om funn av overgrepsmateriale på servere, og det har ført til en kraftig rapportering til NCMEC. Ved hjelp av et nytt klassifiseringssystem kan de også spore bilder og videoer med ulovlig innhold mye lettere.

I 2015 fikk de inn 4,4 millioner rapporteringer, mens det i løpet av 2016 nesten doblet seg. Men også Nederland hadde en økning i antall rapporteringer i den perioden, og der har det ikke blitt gjort lovendringer som kan forklare utviklingen, skriver BBC.

Det er behov for en større innsats for å stanse den økende etterspørselen etter overgrepsmateriale i Europa, mener organisasjonen NSPCC.

– Vi må aldri glemme at det er et offer bak hvert bilde. Og hver gang et bilde blir sett på nytt blir et barn misbrukt på nytt. De som forsettlig søker etter dette materialet er med på å opprettholde denne forferdelige industrien, sier en talskvinne for organisasjonen.

SISTE NYTT

Siste nytt