EU-parlamentarikere: IKEA jukser på skatten

I en ny rapport hevder korrupsjonsjeger Eva Joly og flere i EU-parlamentsgruppen De grønne at IKEA har unndratt minst én milliard euro i skatt de siste årene.

Ikea

IKEA er verdens største møbelkjede med med minst 316 varehus i 38 land.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det tilsvarer drøyt 9,6 milliarder kroner. EU-kommisjonen skal nå granske påstandene, skriver den svenske avisa Dagens Nyheter.

– Kommisjonen har notert seg rapporten og dens konklusjoner og kommer til å studere den i detalj, skriver talsperson Vanessa Mock i en epost til avisa.

Den norskfødte EU-parlamentarikeren Eva Joly, som har stått bak flere større korrupsjonsavsløringer i Frankrike, mener at den svenske møbelgiganten hører til de europeiske storkonsernene som har gått aller lengst for å krympe skatten.

– IKEA har et uvanlig aggressivt opplegg, sier Joly til Dagens Nyheter.

Flatpakking

IKEA avviser påstandene og understreker at selskapet betaler sine skatter «i tråd med nasjonale og internasjonale skatteregler».

– I virksomhetsåret 2015 betalte IKEA-konsernet rundt 822 millioner euro (7,9 milliarder kroner) i selskapsskatt globalt, noe som innebærer en effektiv skatt på like under 20 prosent, opplyser talsperson Per Henning til Dagens Nyheter.

Men ifølge rapporten til De grønne har IKEA opprettet et sinnrikt system for å flatpakke skatten gjennom kreativ flytting av penger mellom de ulike delene av foretaket.

Blant annet betaler alle IKEA-butikker 3 prosent av omsetningen i royalty til en annen del av konsernet, Inter IKEA i Nederland. I åtte av IKEAs europeiske datterselskaper minsker dette det skattbare overskuddet med mellom 35 og 64 prosent, ifølge rapporten.

IKEA

Konsernet IKEA, som ble stiftet av Ingvar Kamprad, skal ifølge en ny rapport ha jukset på skatten og unndratt seg 7,9 milliarder kroner.

Foto: IROZ GAIZKA / Afp

– Taper millioner

Inter IKEA sender på sin side penger til en ukjent mottaker som kan være den tidligere hemmelige stiftelsen Interogo i Liechtenstein, samt innbetalinger av rente på et internlån til Interogo Finance i Luxemburg. Disse pengene blir ikke beskattet ettersom Nederland ikke skattlegger royalties og renter som betales utenlands.

Interogo Finance sender også penger til Interogo i Liechtenstein, men takket være en skatteavtale mellom de to miniputtstatene, blir skatten på disse midlene knapt merkbar.

Gjennom dette systemet har IKEA snytt Tyskland for mer enn 330 millioner kroner i skatteinntekter, mens Sverige har tapt nesten 100 millioner, hevder de grønne EU-parlamentarikerne.

I fjor kunne IKEA notere seg en salgsvekst på drøyt 11 prosent. I alt omsatte selskapet i 2014-2015 for 31,9 milliarder euro, eller drøyt 306 milliarder kroner.

Dømt i Norge

I 2014 ble norske IKEA dømt i Oslo tingrett til å betale 123 millioner kroner til Skatt øst som selskapet hadde trukket fra på skatten som rentefradrag på lån fra et annet IKEA-selskap i utlandet.

Rentebetalingen hadde medført at IKEAs skattekostnad i perioden ble redusert med 43 prosent, men tingretten fant at lånearrangementet ikke hadde noen «fornuftig egenverdi utover å spare skatt».

Tingrettsdommen ble anket og lagmannsrettens dom er ventet om et par uker.

SISTE NYTT

Siste nytt