EU-avtale kan bety kutt i trygdeutgiftene for Norge

Avtalen som er inngått mellom EU og Storbritannia kan føre til at kraftige kutt i barnetrygden som utbetales til utenlandske arbeidere i Norge med familie i hjemlandet. – Dette er en god avtale for Norge, sier Erna Solberg

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) tror Storbritannias spesialavtale med EU kan få betydning for Norge.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

En av tingene britene fikk gjennomslag for fredag, er at barnetrygden som utbetales til EU-innvandrere, skal følge satsene i det EU-landet der barnet bor.

– Avtalen som er inngått mellom EU og Storbritannia gir britene gjennomslag på deres viktigste punkter, sier statsminister Erna Solberg. Jeg mener de har fått en god avtale, sier Solberg til NTB.

EUs regelverk skal i prinsippet gjelde alle medlemslandene – og også EØS-landet Norge.

– Endringer i EUs eget regelverk betyr at vi kan gjøre lovendringer hos oss, fastslår Solberg.

Kai-Morten Terning (Frp)

Statssekretær i Barne- og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Kai Morten Terning.

Foto: Moment Studio

– Urimelig

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Kai Morten Terning, sier til NRK at det fortsatt er litt tidlig å fastslå hvordan denne avtalen vil virke inn på Norge.

– I utgangspunktet sier avtalen at andre EU-land kan innføre dette innen 2020. Vi ønsker å se på muligheten for å få gjort dette tidligere, sier Terning.

Han sier videre at avtalen er avhengig av at britene stemmer ja til fortsatt EU-medlemskap.

– Vi har kjempet for å kjøpekraftjustere trygdeytelser i EU, og nå er det veldig positivt at man, sentralt i EU, har sett at dette er mulig å få til, sier statssekretæren.

Han mener det ikke er rimelig at man skal motta like store utbetalinger av barnetrygd når barnet bor i lavkostland.

– Jeg ser på det som en selvfølge at dersom dette blir en del av EU-regelverket, blir det en del av det norske regelverket, sier Terning.

Polakker

EUs regelverk skal i prinsippet gjelde alle medlemslandene – også EØS-landet Norge.

Det kan bety at 13.000 mottakere av norsk barnetrygd og kontantstøtte i utlandet kan få store kutt i utbetalingene, dersom lønninger og priser er lavere enn hos oss.

De fleste mottakerne er bosatt i Polen, og i 2014 ble det eksportert 88 millioner kroner i barnetrygd og 17 millioner kontantstøtte til Polen, skriver VG.

Hvilken formell prosess det blir rundt dette, er imidlertid avhengig av hvordan EU forankrer vedtaket i sitt eget regelverk, påpeker Solberg.

Avtalen viser også hva EU er i stand til som organisasjon, mener hun.

– Den viser først og fremst at EU er en fleksibel organisasjon som klarer å finne løsninger når det trengs, slår hun fast.

Følelser

Sent fredag kveld var den langvarige dragkampen mellom Storbritannia og de andre EU-landene over. Britene hadde fått en ny avtale med EU etter to dager og en lang natt med forhandlinger i Brussel.

Nå er det opp til britiske velgere å avgjøre om Storbritannia skal forbi i EU. Lørdag ble det klart at folkeavstemningen skal holdes 23. juni.

– Dette blir en kamp om følelser, sier Solberg.

SISTE NYTT

Siste nytt