Hopp til innhold

Etter sju år med borgarkrig i Syria har det aldri før vore drepne så mange barn

2017 var det året flest barn vart drepne i Syria, melder Unicef i ein ny rapport. Born blir jaga på flukt, og dei kan ikkje leike fritt, for det ligg blindgjengarar strødd over alt. Matmangel er også noko som råkar dei minste hardast.

MIDEAST-CRISIS/SYRIA-TURKEY

TRAUME I UNG ALDER: Ein familie flyktar frå den tyrkiske offensiven i Afrin. Borna overlever, men traumene vil dei bere med seg resten av livet.

Foto: Khalil Ashawi / Reuters

Dei to første månadane i år, vart tusen born drepne i Syria, melder FNs barnefond Unicef.

Og 2017 var det dødelegaste året for born i den syriske borgarkrigen. Det vart drepe 50 prosent fleire born, enn året før, i 2016.

Denne veka har borgarkrigen vart i sju år, og det ser ikkje ut til at kanonene vil stilne, snarare tvert imot. Og det er borna som må betale den høgste prisen, skriv Unicef.

I tillegg til dette meiner Unicef at rundt tre millionar born er truga av sprengstoff og blindgjengarar som ligg att på slagmarka.

SYRIA-CONFLICT-AFRIN-TURKEY

KJEMPAR FOR LIVET: Eit barn har blitt skada av ei bombe i Afrin. I ein rapport frå Redd Barna blir det sagt at born blir råka hardare enn vaksne når tettbefolka område blir bomba. Skader frå granatar og våpen i andletet, hovudet, nakken og øvre del av kroppen, finn ein på 80 prosent av barnepasientar, medan talet er 31 prosent for vaksne pasientar.

Foto: AHMAD SHAFIE BILAL / AFP

Ein dyster statistikk

Unicef har samla saman følgjande tal, som viser kor farleg det er å vere barn i Syria:

  • 3,3 millionar barn inne i Syria blir eksponerte for landminer, blindgjengarar og vegbomber.
  • 80 prosent av skadane ein finn i flyktningleirar i Libanon og Jordan, kjem som følgje av krigshandlingar.
  • Over 1,5 millionar menneske har blitt skada i krigen i Syria, 86.000 menneske har måtte amputere ei hand eller ein fot.

Ikkje berre bomber som er farlege

Redd barna fortel til NRK, at i skuggen av krigshandlingane lurer svolten. Det er stor matmangel både inne i Syria og i flyktningleirane i landa rundt.

I det omringa Aust-Ghouta kjem ikkje hjelpekonvoiane seg inn, og det har tidlegare vore meldt om hungersnaud.

CORRECTION-SYRIA-CONFLICT-CHILDREN-MALNUTRITION

SVOLT: Livet stod ikkje til å berge. Ein månad gamle Sahar Dofda vart ein månad gammal, inne i ein omringa drabantby til Damaskus.

Foto: AMER ALMOHIBANY / AFP

I fjor skreiv NRK om babyen Sahar som svalt i hel i Aust-Ghouta. – Ho prøvde å gråte, men var for svak, sa fotografen Amer Almohibany til NRK.

Ein hjelpearbeidar som Redd Barna har vore i kontakt med fortel om ein gut som vart redd då han såg eit eple, ein annan prøvde å ete ein banan utan å skrelle den først.

Dei under sju år har aldri sett ein normal daglegvarebutikk.

Familiar i flyktningleirar i Tyrkia, Jordan, Irak og Libanon, har det også dårleg. Unicef seier det er for lite pengar til å forsyne alle med mat.

Syria American In Ghouta

ANGST FOR BOMBER: Det er stille i bomberommet i Ghouta. Alarmen har gått, no må ein berre vente, og håpe at bombene ikkje klarar trenge gjennom murveggane.

Foto: AP

FN treng pengar

Det går føre seg no to store slag inne i Syria. I Aust-Ghouta, nær Damaskus, og i Afrin, nær den tyrkiske grensa. Unicef seier at dei berre har ressursar til å hjelpe halvparten av dei som treng det.

Sverige og Kuwait har gått saman om å be FN-tryggingsrådet om å vedta ein resolusjon om våpenkvile, utan hell.

SISTE NYTT

Siste nytt

Biden vil ha rikingskatt i USA: – Ingen milliardærer burde betale mindre i skatt enn en skolelærer

Vil ha rikingskatt i USA: – Ingen milliardærer burde betale mindre i skatt enn en skolelærer

I natt holdt Joe Biden den tradisjonelle State of the Union-talen i Kongressen. Blant temaene var rikingskatt og retten til abort.