Hopp til innhold

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019

Abiy Ahmed tildeles Nobels fredspris for å ha inngått fredsavtale med nabolandet Eritrea og med det ha fått slutt på en av Afrikas lengstvarende konflikter. Statsminister Abiys kontor er klar i sin kommentar: – Vi er stolte!!!

– Nobels fredspris for 2019 går til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Hun påpeker at statsminister Abiy raskt gjorde det klart at han ville gå i fredssamtaler med Eritrea, og han utarbeidet prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene.

– En viktig forutsetning for dette gjennombruddet var at statsminister Abiy sa seg villig til uten forbehold å godta den løsningen på grensetvisten som Den internasjonale grensekommisjonen for Etiopia og Eritrea hadde anvist i sin voldgiftsdom fra 2002.

Laster Twitter-innhold

Omfattende reformer

Abiy har vært statsminister i Etiopia i kun halvannet år, men har allerede iverksatt en rekke reformer i landet, i tillegg til å inngå fredsavtalen med nabolandet.

– I hjemlandet har statsminister Abiy iverksatt flere viktige reformer som har gitt mange etiopere håp om et bedre liv og en lysere fremtid, selv om mange utfordringer gjenstår, sier Reiss-Andersen.

– Han brukte sine første 100 dager som statsminister til å oppheve unntakstilstanden i landet, gi amnesti til flere tusen politiske fanger, avvikle pressesensuren, legalisere tidligere kriminaliserte opposisjonsgrupper, avsette korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samt i betydelig grad øke kvinners innflytelse i etiopisk politikk og samfunnsliv. Han har dessuten forpliktet seg til å styrke demokratiet gjennom å avholde frie og rettferdige valg.

Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen viser frem bilde av fredsprisvinner Abiy Ahmed

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen med bilde av årets vinner.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Stolt fredsprisvinner

Nobelkomiteen slet med å få tak i statsminister Abiy før den offisielle kunngjøringen for å fortelle ham at han er årets fredsprisvinner.

Etter en knapp time etter tildelingen fikk de endelig kontakt, og Nobelkomiteens sekretær og direktør ved Nobelinstituttet Olav Njølstad snakket med den ferske fredsprisvinneren.

– Han ga uttrykk for stor ydmykhet, og han sa han er overveldet og veldig glad. Han sa at han håper det kan bidra til å styrke freden i regionen, sier Njølstad.

Laster Twitter-innhold

Statsminister Abiys kontor publiserte også en umiddelbar reaksjon på Twitter:

«Vi er stolte som nasjon!!!»

«I dag, når verden hyller det han har oppnådd gjennom å tildele ham Nobels fredspris, inviterer vi alle etiopiere og venner av Etiopia til å fortsatt stå på fredens side. Denne anerkjennelsen er en felles seier for alle etiopiere og en oppfordring til å styrke vårt arbeid med å gjøre Etiopia - «the new horizon of hope» - til en fremgangsrik nasjon for alle.»

Laster Twitter-innhold

Abiy Ahmed har vært statsminister i Etiopia i kun halvannet år, men har iverksatt flere store tiltak. I dag fikk han også Nobels fredspris 2019.

Abiy Ahmed har vært statsminister i Etiopia i kun halvannet år, men har iverksatt flere store tiltak. I dag fikk han også Nobels fredspris 2019.

Kritikk for interne forhold

FNs generalsekretær António Guterres omtalte fredsavtalen som «en utrolig suksess».

Abiy Ahmed har også engasjert seg i andre fredsprosesser i regionen, blant annet i Sudan, hvor han har meglet mellom militærjuntaen og protestbevegelsen.

Mens Abiy har fått ros for fredsavtalen med Eritrea og blitt løftet frem som en foregangsleder i regionen, har han fått kritikk for interne forhold i Etiopia. Det er store konflikter, hvor folkegrupper slåss mot hverandre, uten at Abiy har vist vilje til å slå ned på det.

Etiopia er også ett av landene i verden med flest internt fordrevne, 3 millioner. To tredeler av dem har kommet under Abiys tid som statsminister.

Noen har også ment at det kunne være for tidlig å gi fredsprisen til Abiy i år.

Statsministeren har lovet å avholde demokratiske valg neste år, og eksperter har pekt på at Abiys parti ligger an til å tape valget. Da har spørsmålet vært om han likevel kommer til å være villig til å gjennomføre valget.

Nobelkomiteen tar opp disse kritikkverdige forholdene i sin begrunnelse.

«Etiopia er et land med mange ulike språk og folkegrupper. I den senere tid har gamle etniske motsetninger blusset opp igjen. Ifølge internasjonale observatører kan så mye som tre millioner etiopere være på flukt i eget land, i tillegg til om lag en million flyktninger og asylsøkere fra nabolandene. (...) Etniske motsetninger fortsetter å eskalere, slik det har vært urovekkende eksempler på i de siste ukene og månedene. Noen vil sikkert mene at denne prisen derfor kommer for tidlig. Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring.»

Var det uenigheter innad i Nobelkomiteen om denne prisen blir gitt på et for tidlig tidspunkt?

– Vi kan ikke avsløre diskusjoner vi måtte ha innad i komiteen. Men det er åpenbart at han er i starten av sitt arbeid. Vi mener at nå er tiden for å anerkjenne dette arbeidet, sa komitéleder Berit Reiss-Andersen til NRK.

Bilde av Abiy Ahmed plassert i Nobels hage på Nobels fredssenter

Bilde av den etiopiske statsministeren er plassert i Nobels hage på Nobels fredssenter.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Litt tidlig

Nobelhistoriker Øivind Stenersen mener Nobelkomiteen har gjort et solid valg i år.

– Det er en suveren pris innenfor testamentets rammer, sier han.

Det har ennå ikke vært valg i Etiopia. Risikerer man et tilbakeslag neste år?

– Ja, og sånn sett synes jeg det var litt tidlig. Man kunne eventuelt ha ventet ett år. Samtidig har vi eksempler på at Nobelkomiteen kan bidra i en kritisk fase, sier Stenersen.

Nobelkomiteen har hatt 304 kandidater å velge mellom til årets fredspris, 219 personer og 85 organisasjoner.

Følg nyhetsstrømmen i NRKs nyhetssenter:

SISTE NYTT

Siste nytt