Erstatning etter Katrina-orkanen

En domstol i USA har tilkjent en gruppe saksøkere i New Orleans erstatning fordi forsvaret ikke gjorde jobben sin forut for Katrina-orkanen i 2005. Det kan åpne for en rekke andre søksmål.

Kanalgaten i New Orleans er tømt
Foto: DAVE MARTIN / AP

De sju saksøkerne, seks privatpersoner og et firma, får en samlet erstatning på 720.000 dollar, eller i overkant av 4 millioner kroner.

Det kan vise seg å være småpenger dersom flere tusen andre som fikk hjemmene sine ødelagt og velger å gå til domstolene, skriver BBC på sine nettsider.

Les: Seier i Katrina-rettssak kan bane vei for 400.000 klagere

Rundt 1800 mennesker omkom i oversvømmelsen, og 80 prosent av New Orleans ble skadet av vannmassene.

Forsvaret har ansvaret for å vedlikeholde en skipskanal som flommet over da de enorme vannmassene kom.

Retten fant at Forsvaret ikke i tilstrekkelig grad hadde sørget for å forsterke kanalen, og at det var årsaken til mye av flommen. Retten mente imidlertid at det ikke gjaldt oversvømmelsene i de østlige delene av byen.

Myndighetenes advokater hevdet at flommen var så voldsom at flomvollenes sammenbrudd ikke alene kunne skyldes kanalens tilstand.

Animasjon: Se orkanen Katrina

SISTE NYTT

Siste nytt