Hopp til innhold

Ensomhet kan føre til Alzheimer

Ensomme eldre har dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle Alzheimer som sosialt aktive eldre, viser ny studie.

Ensomhet, illustrasjonsbilde
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Funnene er basert på en stor amerikansk studie hvor over 800 eldre pasienter ble undersøkt over en fire års periode.

Sosial isolasjon har tidligere blitt påvist å være en årsak til demens, men det er første gang forskere utelukkende har undersøkt sammenhengen mellom ensomhet og demens.

Ingen klar sammenheng

Forskerne ved Rush University Medical Centre, med professor Robert Wilson i spissen, ba objektene om å ta stilling til en rekke påstander som dreide seg om ensomhet. Spørsmål som intervjuobjektene ble bedt om å ta stilling til var blant annet "jeg føler en generell form for tomhet" og "jeg føler meg ofte forlatt".

Forskerne fant at sannsynligheten for å utvikle Alzheimer øker i takt med graden av ensomhet.

Forskerne kan foreløpig ikke si noe entydig om årsaken til at denne sammenhengen.

En annen viktig observasjon som ble avdekket var at resultatet ikke endret seg signifikant dersom man inkluderte sosial isolasjon som en variabel i undersøkelsen.

Fysisk innvirkning

Forskerne understreker også at ensomme mennesker kan være mer sårbare overfor, og disponerte for, aldersrelaterte sykdommer som demens, og at ensomhet også kan ha en fysisk innflytelse på hjernens struktur.

- Vi må være klar over at ensomhet ikke bare har en mental innvirkning, men også fysisk, sier professor Wilson.

Oppdaget nytt Alzheimer-gen

Tidligere i år oppdaget amerikanske forskere en spesiell variant av genet SORL1 som forårsaker den vanligste formen for Alzheimers sykdom.

Denne oppdagelsen gjør det mulig å undersøke, og etter hvert behandle, sykdommen som blant annet 40.000 nordmenn lider av.

SISTE NYTT

Siste nytt