Enig om lenger arbeidstid i Irland

Irlands største fagforbund sier ja til at ansatte i offentlig sektor må jobbe flere timer for samme lønn og at overtidsbetalingen går ned.

Det betyr at regjeringen kan kutte statsbudsjettet med 1 milliard euro. Ved å gå med på avtalen har forbundets medlemmer fått løfte om at ingen risikerer å bli oppsagt.

De fleste beholder lønnen

De fleste får beholde dagens lønn, men må godte utvidet arbeidstid. Kun de som tjener over 65.000 euro (515.000 kroner) i året, får lønnen kuttet med 5-10 prosent.

Avtalen sikrer regjeringen de budsjettkuttene den trenger for å innfri kravene som ble satt som betingelse for kriselånet landet mottok i 2010.

Fagforbundet SIPTU stemte mot et tidligere forslag i april, noe som skapte tvil om Irland ville klare å oppfylle avtalen som den har inngått med EU og pengefondet IMF.

Avtale med EU sikret

25 prosent av de ansatte i Irlands offentlige sektor er organisert i SIPTU. At disse nå har sagt ja til avtalen, betyr at regjeringen nesten med sikkerhet vil greie å få et flertall på over 50 prosent for avtalen, slik at den kan tre i kraft. Ifølge SIPTU stemte 76 prosent av medlemmene for avtalen.

SISTE NYTT

Siste nytt