Hopp til innhold

– 2011 blir et endringens år for Norge i Afghanistan

Forsvarsminister Grete Faremo signaliserer at det til neste år blir endringer for Norge i Afghanistan.

Grete Faremo i Brussel

Forsvarsminister Grete Faremo signaliserer endringer for det norske bidraget til Afghanistan fra og med neste år på NATO-toppmøtet i Brussel.

Foto: Thierry Roge / Reuters

Hege Moe Eriksen, Brussel
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

I dag pågår et stort utenriks- og forsvarsministermøte for NATO i Brussel. På møtet deltar den norske utenriksministeren Jonas Gahr Støre og forsvarsministeren Grete Faremo.

På agendaen står NATOs nye strategiske konsept, som omhandler hva NATO skal drive med i fremtiden og hvordan alliansen skal møte det nye trusselbildet i verden.

– 2011 blir et endringens år for Norge i Afghanistan, sier Faremo om det norske bidraget til landet.

– Vi er ett skritt nærmere målet at afghanske styrker selv kan ivareta sikkerheten i området, sier hun.

Hun vil ikke opplyse noe om når det kan bli aktuelt å trekke de norske styrkene tilbake, men sier det er gledelig at afghanerne gjør store fremskritt i forhold til å ta hånd om sikkerheten.

Video Grete Faremo i Brussel

VIDEO: Grete Faremo forteller om endringene som nå nærmer seg for Norge i Afghanistan.

Til NRK signaliserer den norske delegasjonen på NATO-toppmøtet at dette kan bety begynnelsen på slutten for norske soldater i det krigsherjede landet.

Dermed kan Norge være på vei til å endre sitt bidrag i tråd med mange andre land.

Den amerikanske presidenten Barack Obama har signalisert at USA fra sommeren 2011 planlegger å starte en nedtrapping av sitt bidrag til landet. Både Italia og Canada har allerede bestemt at de skal trekke seg helt ut av landet i løpet av neste år.

For Norge er det viktig at den afghanske hæren nå bygger seg opp i de områdene der vi i dag har norske soldater.

Omorganiserer

I Maimana har den afghanske hæren gått fra å være en liten bataljon til å bli en stor brigade.

Dermed kan de afghanske styrkene bli så sterke at man fra norsk side ser det som naturlig at de i mye større grad kan ivareta sikkerheten selv.

Norge organiserer nå sine styrker på nytt, for bedre å kunne støtte denne nye brigaden.

Blant annet skal det selvstendige opplæringsteamet, det såkalte OMLT-bidraget, ikke lenger være en del av det Norge bidrar med.

– Vårt selvstendige opplærings- og støtteteam vil ikke lenger operere slik det har gjort. De skal nå integreres sammen med våre øvrige styrker i Maimana. Dette gjør vi fordi det afghanske militæret er nå ankommet Nord-Afghanistan i et så stort antall at de trenger en annen oppfølging, sier Faremo til NRK.

Afghansk ansvar innen et år

Forsvarsministeren sier at man føler at den afghanske hæren har kommet langt med å bli sterke nok i områdene der norske soldater opererer. Dette innebærer en ny fase.

– Selv om sikkerhetssituasjonen fortsatt er alvorlig er dette gledelige nyheter. Ved å bygge opp kompetansen slik at de kan ta ansvaret for sikkerheten selv har vi gjort den jobben vi var satt til å gjøre, og nå går vi inn i en ny fase, sier Faremo.

Når regner dere med at afghanerne kan ta sikkerhetsansvaret?

– Nå diskuterer den afghanske regjeringen med ISAF-ledelsen kritierier og tidsplanen for dette. Formelt tror jeg at vi vil se en overføring av ansvaret i løpet av de neste 6 til 12 måneder i det området de norske styrkene opererer i, sier en forsvarsminister som tydelig markerer en retning uten at hun vil sette konkrete datoer.

Målet for bidraget til Afghanistan har vært akkurat dette, og dermed tyder mye på at dette er begynnelsen på slutten for det norske engasjementet i Afghanistan.

SISTE NYTT

Siste nytt