Hopp til innhold

En million sjøfugler kan ha dødd av uvanlig varmt havvann

Titusenvis av sjøfugler som ble funnet døde på USAs vestkyst, døde antakelig fordi havet var overopphetet, konkluderer forskere.

Massedød av lomvier i Alaska

Hundre tusenvis av lomvier er blitt funnet skylt opp på strender i Alaska. Forskerne tror de har sultet ihjel fordi marine hetebølger gjør at det er mindre småfisk som sjøfuglene lever av.

Foto: Mark Thiessen / AP

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Rundt 62.000 lomvier ble skylt opp ved kysten av Stillehavet, men det antas at så mange som en million fugler er døde, da bare et lite antall fugler som dør til sjøs skyldes på land.

Ifølge forskerne førte varmere havvann til en mangel på fisker som fuglene lever av. Andre fisk, fugler og pattedyr døde også i samme periode.

Studien, som ble publisert onsdag av det vitenskapelige tidsskriftet PLOS One, fant at sjøfuglene sannsynligvis sultet i hjel på grunn av opphetingen av et 10.000 kilometer stort område i nordøstlige deler av Stillehavet mellom 2013 og 2016.

De høyere temperaturene påvirket matforsyningen til fuglene, fordi det varme vannet reduserte tilførselen av plankton, noe som igjen resulterte i et fall i bestanden av små fiske.

Mer enn tre firedeler av de døde lomviene ble funnet i Alaskabukta, ifølge studien som BBC refererer.

Pacific Seabird Mass Die-off

Forskere ved U.S. Fish and Wildlife Service og U.S. Geological Survey undersøker en av lomviene som har skylt på land i Alaska.

Foto: Dan Joling / AP

Forskerne sa at massedød hos lomvier skjer sporadisk, men beskrev omfanget av hendelsen i 2015-16 som «enestående og forbløffende».

FNs klimapanel slo i fjor fast at hetebølger til havs vil oppstå stadig hyppigere på grunn av klimandringene.

Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasket forskere

Så sent som i desember i fjor registrerte forskerne et unormalt varmt havområde sør i Stillehavet, øst for New Zealand, på over en million kvadratkilometer - tre ganger størrelsen til Fastlands-Norge.

Der var havet opptil seks grader varmere enn normalt, uten at meteorologer og forskere kunne si noe sikkert om årsaken.

The Guardian skriver at den marine hetebølgen har brakt med seg tropiske fiskearter fra varmere farvann utenfor Australias kyst og helt ned til New Zealand 3000 kilometer unna.

Kartet datert 25. desember viser områder der havtemperaturen avviker fra normalen. Jo dypere rød, jo varmere. Området i Stillehavet skiller seg tydelig ut.

Kartet datert 25. desember viser områder der havtemperaturen avviker fra normalen. Jo dypere rød, jo varmere. Området i Stillehavet skiller seg tydelig ut.

Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Vær- og klimaforsker ved Victoria-universitetet i New Zealands hovedstad Wellington, James Renwick, sier at opphetingen kan knyttes til klimaendringer, men at det ikke er helt uvanlig med varmere vann utenfor New Zealand.

– Men fire-fem, opptil seks grader er svært uvanlig, sier Renwick.

Forskeren mener likevel at den viktigste årsaken er naturlige variasjoner i været, en kombinasjon av et høytrykk og lite vind i området.

Kan skade livet i havet

Renwick sier at en kraftig temperaturøkning i havet i løpet av kort tid kan være skadelig for det lokale livet i havet dersom varmen trenger ned under overflaten.

Marinbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre er bekymret for livet i havet når temperaturen i vannet øker.

Fredrik Myhre, WWF

Fredrik Myhre er marinbiolog i Verdens naturfond, WWF.

Foto: Monica Larsen

– Vi ser stadig flere områder med livgivende korallrev forsvinne fordi koralldyrene dør på grunn av høyere vanntemperatur. Verdens korallrev er hjem til over 25 prosent av livet i havet i dag, og når disse revene dør får dyrelivet problemer med å overleve, sier Myhre.

Ifølge WWF har verden allerede mistet nesten 40 prosent av mengden liv i havet siden 1970, og utviklingen ser ikke ut til å stoppe.

Verdens havforskere tror at så mye som 70 prosent av dagens koraller vil forsvinne selv om global oppvarming ikke blir på mer enn 1,5 grader.

– Det gir i alle fall håp for de resterende 30 prosentene. Og det er verdt å kjempe for, sier Myhre.

Rammer også Norge

Marinbiologen sier at selv her hjemme i Norge opplever dyrelivet konsekvensene av økte temperaturer i havet.

– Den folkekjære kysttorsken i Sør-Norge er på et historisk lavt nivå og sliter skikkelig om dagen.

Forskerne tror dette i hovedsak skyldes varmere hav. Varmere hav fører til færre krepsdyr som småfisk lever av, dermed blir det færre småfisk for torskebarna.

– Havet har lenge vært en slags buffer for naturen siden veldig mye av våre klimagassutslipp har blitt tatt opp i havet, men nå skjer også de store negative endringene her, sier Myhre.

SISTE NYTT

Siste nytt