En av verdens største barneovergrepsringer på nett avslørt

Tysk politi har, i samarbeid med Europol, avslørt et av verdens største nettsteder med overgrepsbilder av barn. Kripos har kontaktet tysk politi om avsløringen.

Politiet overvåker nettet på jakt etter overgripere

Politiet overvåker nettet, på jakt etter overgripere.

Foto: Leif Hatland / NRK

– Kripos er kjent med operasjonen, og er i dialog med tysk politi om informasjon som relaterer seg til Norge. Det skriver senior kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i en e-post til NRK.

Ifølge TV-kanalen ARD, fungerte nettstedet som en byttesentral for overgrepsbilder av barn.

Det ble drevet fra en leid dataserver i Moldova, og er et av verdens største nettsteder for barneovergrep på det mørke nettet.

400.000 brukere

Plattformen hadde brukere over hele verden, og besto i hovedsak av overgrepsbilder mot gutter.

De yngste av dem er små barn. Nettstedet hadde 400.000 registrerte brukere over hele verden, da det ble oppdaget og stengt.

Fire menn er så langt pågrepet i aksjoner siden midten av april, melder AFP. Alle fire er tyske statsborgere.

Tre av de mistenkte ble pågrepet i Tyskland. Den fjerde, en 54 år gammel mann, ble pågrepet i Paraguay. Tysk politi begjærer mannen utlevert.

Ifølge en pressemelding fra Europol hadde de fire mennene ledende roller forhold til nettstedet.

Samarbeid mellom flere land

Politiet i Tyskland har samarbeidet med politiet i Sverige, Nederland, USA, Australia og Canada i etterforskningen.

Den ble koordinert av Europol. Plattformen lå på det såkalte mørke nettet. I forbindelse med avsløringen ble det også funnet flere andre nettsteder brukt av barneovergripere.

Etterforskningen har ifølge politiet avdekket at en 64-åring fra Hamburg framstår som hovedmann.

Han alene skal ha delt 3500 overgrepsbilder på nettstedet. De tre andre som er pågrepet skal ha gitt råd til brukerne, for at politiet ikke skulle kunne spore søkehistorikken deres, eller annen aktivitet på nettet.

Grenseoverskridende kriminalitet

Med denne typen kriminalitet jobbes det på tvers av landegrensene.

– Kripos samarbeider tett med internasjonale samarbeidspartnere, blant annet Europol, Interpol og andre lands politimyndigheter, i arbeidet med å forebygge og etterforske seksuelle overgrep mot barn. Det sier Emil Kofoed, som er leder for Seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos.

Emil Kofoed

Emil Kofoed er leder for Seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Kofoed sier at det jobbes mot ulike miljøer og brukere som har en seksuell interesse for barn på internett.

– Det jobbes både taktisk og teknisk, hvor arbeidet blant annet består i å samle inn informasjon fra ulike kilder, sammenstille informasjonen, vurdere risiko, samt identifisere og iverksette tiltak, eksempelvis gjennom etterforskning eller forebyggende tiltak.

I Norge jobber Kripos tett med politidistriktene.

– Vi bistår ved behov med kompetanse og metodeutvikling i konkrete saker eller innenfor ulike fenomener, sier Emil Kofoed.

SISTE NYTT

Siste nytt