Én av fire europeere mener voldtekt kan forsvares i visse tilfeller

En ny rapport fra EU-kommisjonen avdekker urovekkende holdninger til voldtekt og mishandling av kvinner.

SPAIN-SAN-FERMIN-PROTEST-ASSAULT

HOLDNINGER: Demonstrasjon mot seksuelle overgrep under San Fermin-festivalen i den spanske byen Pamplona i sommer.

Foto: ANDER GILLENEA / Afp

Undersøkelsen er gjort blant i underkant av 28.000 EU-borgere og omhandler temaer som vold i hjemmet, seksuell trakassering og voldtekt.

I undersøkelsen ble respondentene spurt og sex uten samtykke kan rettferdiggjøres i gitte tilfeller.

«Ja», svarte 27 prosent av de spurte.

  • 12 prosent mente voldtekt kunne rettferdiggjøres dersom offeret er ruset på alkohol eller narkotika.
  • 11 prosent mener overgrep kan rettferdiggjøres dersom kvinnen frivillig blir med noen hjem.
  • 10 prosent mener det er greit dersom kvinnen går utfordrende kledd eller ikke sier tydelig nei eller fysisk motsetter seg et overgrep

Én av fem mener kvinner overdriver

Ser man på hvor disse holdningene er mest utbredt, er det Romania og Ungarn som utmerker seg (55 prosent). I andre enden av skalaen finner vi Sverige og Spania (6 prosent).

Undersøkelsen viser også at flere klandrer voldsutsatte kvinner for å selv være skyld i volden.

17 prosent svarer at vold mot kvinner ofte er fremprovosert av kvinnen. Denne oppfatningen er mest utbredt i østeuropeiske land, ifølge rapporten.

Undersøkelsen viser også at én av fem EU-borgere også stiller seg tvilende til anklager om voldtekt.

22 prosent oppgir at de mener kvinner ofte dikter opp eller overdriver påstander om misbruk eller voldtekt.

Denne holdningen er mest utbredt på Malta hvor 47 prosent oppgir dette, i motsetning til i Sverige hvor 8 prosent stiller seg bak utsagnet.

– Har en vei å gå

De aller fleste av de spurte (96 prosent) sier vold i nære relasjoner er uakseptabelt, mens 12 prosent mente at det ikke burde være juridisk straffbart.

Rundt én av seks mener vold i hjemmet er en privatsak og burde håndteres innen familien.

Forfatterne bak rapporten mener undersøkelsen viser et behov for å jobbe mer for å beskytte kvinner fra p bli ofre for overgrep.

– Det er fortsatt medlemsland hvor det trengs betydelig arbeid for å endre holdningene rundt kjønnsbasert vold, spesielt oppfatningen om at kvinner fremprovoserer vold eller at kvinner dikter opp vold og voldtekt, skriver forfatterne.

Malta, Kypros, Latvia, Litauen og Estland pekes ut som land hvor bekymringen er størst.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt